Matematik 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

eşitsizliğini sağlayan noktaların grafiği aşağıdakilerden hangisidir?2.Soru3.Soru


1/3

1

4/3

2/3

5/3


4.Soru

a1, b1, c1, . . . , ak, bk, ck sayıları pozitif olmak üzere,

eşitsizliklerini sağlayan bölgeye verilen ad  aşağıdakilerden hangisidir?


Çokgen

Dikdörtgen

Maksimum

Minimum

Çözüm


5.Soru

f(x)= (x-1) sürekli fonksiyonunun 0 ile 2 arasında ortalama değerini bulunuz?


4
3
2
1
0

6.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?7.Soru

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


0

1/2

-1/2

1/5

-1/5


8.Soru

y=f(x) fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 


2

4

6

8

10


9.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın arz fonksiyonu p = x 2 + 2 şeklinde verilmiştir. Buna göre p0 =6 fiyatındaki üretici rantı kaçtır?


20/3

7

6

19/3

17/3


10.Soru

diferansiyel denkleminin  x=3 için y=1 koşuluna sahip çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 11.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?12.Soru


350 / 3

100 / 3

75

250 / 3

50


13.Soru

Bir malın talep esnekliği 4 olarak verildiğine göre bu malın miktarı ve fiyatı arasındaki ilişkiyi veren talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir


xp=c


14.Soru

Aşağıdaki grafiklerden hangisi

eşitsizliklerini sağlayan noktaların grafiğidir?

 15.Soru16.Soru

Yukarıda grafiği  verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?17.Soru18.Soru

Bir malın talep fiyat esnekliği 3 olarak verildiğine göre bu malın miktarı ve fiyatı arasındaki ilişkiyi veren talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


x . p=C
x^3 . p = C
3x . p = C
3x . p = 1
x . p = 3

19.Soru

Bir malın talep fiyat esnekliği 3 olarak verildiğine göre bu malın miktarı ve fiyatı arasındaki ilişkiyi veren talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir?20.Soru

fonksiyonunun [0, 1] aralığı üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1/6

1/5

1/4

1/3

1/2