Matematik 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

eşitsizliğinin çözüm kümesinin grafiği  aşağıdakilerden hangisidir?2.Soru

Herhangi bir mal ve hizmeti belli bir fiyatın üstünde olmaya istekli olan tüketiciler eğer o mal veya hizmeti almaya istekli oldukları fiyatın altında satın alabilirlerse bu durumda korunan para miktarına ne ad verilir?


Tüketici Rantı

Talep

Toplumsal Fayda

Arz

Gini Endeksi


3.Soru4.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


lnx+x+c 


5.Soru

Bir malın talep fiyat esnekliği 1/4 olarak verildiğine göre bu malın miktarı ve fiyatı arasındaki ilişkiyi veren talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir?6.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi eşitsizliklerinin

hepsini birden sağlar?


(2,2)

(2,1)

(1,2)

(2,0)

(2,4)


7.Soru

Bir ülkenin İstatistik kurumunun yayınladığı yüzde 20'lik fert gruplarına göre gelir dağılımı verilerinden elde edilen Lorenz fonksiyonu L(x)=x.x şeklinde belirlenmiştir. Buna göre bu ülkenin Gini indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


1/3
0.5
0.25
0.375
0.125

8.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi

eşitsizliğini sağlamaz?


(2,-2)

(2,2)

(1,4)

(-1,4)

(2,3)


9.Soru

Üstten y=x3 eğrisi alttan y=x2 parabolü ve yanlardan x=2 ve x=3 doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı kaç br2’dir 


109/12

119/12

139/12

149/12

169/12


10.Soru

fonksiyonunun [0, 1] aralığı üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1/6

1/5

1/4

1/3

1/2


11.Soru

Bir mahallede 2000 kişi yaşamaktadır. Bu mahallede dedikodunun yayılma hızı, hemdedikoduyu duymuş, hem de henüz dedikoduyu duymamış olan kişi sayısıyla doğru orantılıdır. Orantı sabiti 0,02 olduğuna göre yaklaşık kaç dakika sonra 500 kişi dedikoduyu duymuş olur?


15
8
5
13
9

12.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi 5x +4y ? 20 ve x ? 0 , y ? 0 eşitsizliklerinin hepsini sağlar?


(-1,7)
(2,3)
(3,3)
(0,5)
(5,1)

13.Soru

5x+6y?30 eşitsizliğinde eksenleri kesen nokta aşağıdakilerden hangisidir?


(5,6)
(6,4)
(4,5)
(5,5)
(6,5)

14.Soru

4.soruda verilen bilgiler doğrultusunda piyasa düzeyindeki tüketici rantı kaçtır?


225/3

250/3

100/3

305/3

325/3


15.Soru


2

4/3

2/3

1

3/2


16.Soru

ve yanlardan x=1 ve x=3  doğrularıyla sınırlı bölgenin alanı kaç br²’dir?


17

18

19

20

21


17.Soru

Bir madde sıcaklığı 28 C olan bir ortamda tutuluyor. 8 dakika sonra maddenin sıcaklığı 30 C olarak belirleniyor. Maddenin soğuma katsayısı -0,25 olduğuna göre maddenin başlangıç sıcaklığı yaklaşık olarak nedir?


42,70
42,78
42,86
42,94
43,02

18.Soru

Bir ülkenin istatistik kurumunun yayımladığı yüzde 20’lik fert gruplarına göre gelir dağılımı verilerinden elde edilen Lorenz fonksiyonu

şeklinde belirlenmiştir. Buna göre bu ülkenin Gini indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


0,45

0,50

0,60

0,65

0,70


19.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi

eşitsizliklerinin hepsini birden sağlar?


(-5,3)

(5,-3)

(7,2)

(-4,4)

(0,2)