Matematik 2 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

n tane köşe noktası olan farklı ağaçların sayısını 125 ise n kaçtır?


3
5
10
15
25

2.Soru

Matrisi

olan oyunun yukarı değeri aşağıdakilerden hangisidir?


-1

0

2

4

5


3.Soru

mod 12 ' ye göre 23.8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


3
6
4
5
11

4.Soru

Tüm köşe noktalarının derecesi en fazla 5 olan bir çizgenin, köşe noktalarını komşu noktalar farklı renklerde olacak şekilde en az kaç renk ile boyayabiliriz?


4
5
6
2
3

5.Soru

Bir düzgün altıyüzlüde kenar sayısı 9 ise köşe sayısı kaçtır ?


6
9
4
8
5

6.Soru

Aşağıdaki çizgelerden hangisi bir ağaç değildir? 7.Soru

Aşağıdaki sayılardan hangisi aralarında asal değildir?


111,11

79,3

336,16

89,9

105,64


8.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu;ş(x) = 5x +5 (mod 29)olarak verilen bir fonksiyonda x=20 sayısının şifrelenmiş hali kaçtır?


6
12
18
24
30

9.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Bir çizgedeki tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çizgedeki kenar sayısına eşittir.
Bir çizgedeki tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çizgedeki kenar sayısının iki katına eşittir.
Bir çizgedeki tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çizgedeki kenar sayısının üç katına eşittir.
Bir çizgede derecesi tek olan köşe noktalarının sayısı tektir.
Bir çizgedeki tüm köşe noktalarının derecelerinin toplamı tek sayıdır.

10.Soru

8 köşe noktası olan farklı ağaçların sayısı hangisidir?


262144

270000

284671

300000

322748


11.Soru

sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?


0

1

2

3

4


12.Soru

Bir çizgede her kenardan bir kez geçen bir gezinti varsa aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 I. Dereceleri tek olan köşe noktalarının sayısı ikiden fazladır.

II. Bütün köşe noktalarının dereceleri tektir.

III. Sadece iki köşe noktasının derecesi tek diğerleri çifttir.


I

I ve II

II

II ve III

III


13.Soru

K5 tam çizgesinin kaç kenarı vardır?


5

6

8

10

15


14.Soru

mod 9 ’a göre 12.13 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 


1

2

3

4

5


15.Soru

Aşağıda verilen çizge 6 kişilik bir toplantıda birbirleri ile tokalaşan kişileri göstermektedir. Bu toplantıda en fazla tokalaşan kişi kaç kez tokalaşmıştır?


2

3

4

5

6


16.Soru

f(x)=xfonksiyonunun [0,1] aralığı üzerindeki 

 

ortalama değerini veren

 

aşağıdakilerden hangisidir?17.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın arz fonksiyonu p=x+10 şeklinde verilmiştir. Piyasa fiyatı 12 olduğuna göre üretici rantı aşağıdakilerden hangisidir?


2

4

6

8

10


18.Soru

Aşağıdaki sayılardan hangisi asaldır?


33

49

51

67

87


19.Soru

37 sayısının 5’e bölümünden kalan kaçtır?


1

2

3

4

5