Matematik 2 Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x)=7x+12 (mod 29) ile x=11 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


2

5

12

19

28


2.Soru

Bir topluluktaki kişi sayısı P, dedikoduyu duymuş olan y kişi sayısı  ve orantı sabiti K olmak üzere dedikodu yayılmasını modelleyen diferansiyel denklem hangisidir?3.Soru

denkliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?4.Soru

Deşifre fonksiyonu d(y)=17(y+5) (mod 27) ile y=12 sayısının deşifresi aşağıdakilerden hangisidir?


19
13
5
1
7

5.Soru

Kenar sayısı 15 olan K6 düzlemsel tam çizgesinin bölge sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


9
10
11
12
13

6.Soru

120 ve 180 sayılarının 

'u aşağıdakilerden hangisidir ?


210

280

360

410

530


7.Soru

Bir düzlemsel çizgede, köşe sayısı 4, kenar sayısı 6 ise bölge sayısı kaçtır?


2

4

6

8

10


8.Soru

ekok (18,63)


54
81
126
189
252

9.Soru

Şekilde görülen çizgede f köşe noktasının komşu noktalarından biridir?


a

b

c

d

g


10.Soru

Aşağıda verilen çizge ile ilgili hangisi söylenemez?


4 köşesi vardır.

6 kenarı vardır.

Düzlemsel değildir.

Tüm köşe noktalarının derecesi 3'tür.

Her bir köşenin üç komşusu vardır. 


11.Soru

Bugün günlerden Salı ise 132 gün sonra hangi gün olacaktır?


Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe

12.Soru

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x)=7x+12 (mod 29) ile x=11 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?


2

5

12

19

28


13.Soru

Aşağıdaki sayı guruplarından hangisi aralarında asaldır?


(3,13)
(13,39)
(13,26)
(5,20)
(2,4)

14.Soru

12 ve 24 sayılarının en küçük ortak katını bulunuz.


24
12
8
4
48

15.Soru

 

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?16.Soru

Matrisi

olan sıfır toplamlı oyunun denge ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?


(3. satır, 3. sütun)

(1. satır, 1. sütun)

(2. satır, 1. sütun)

(2. satır, 2. sütun)

(3. satır, 2. sütun)


17.Soru

RSA şifrelemesi kullanan alıcı p=6, q= 8 ve e=2 sayılarını seçmiştir. Ona gönderilecek şifreli sayıyı okumak için gereken d sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


11

15

18

22

30


18.Soru

Bir çizgenin tüm köşe noktalarının derecesi en fazla 6 ise bu çizgenin köşe noktaları farklı renklerde olacak şekilde kaç renk ile boyanabilir?


3

7

8

9

5


19.Soru

Matrisi

şeklinde verilen oyunda, I. oyuncunun maksimin stratejisi nedir?


1. satır

2. satır

3. satır

1. sütun

2. sütun


20.Soru

442 sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?


0

2

4

6

8