Öğrenme Yönetim Sistemleri Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Öğrenme Yönetim sistemlerinin bileşenleri ve sunduğu hizmetlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 


Öğrenme Yönetim Sistemleri masaüstü, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi araçlar ile farklı platform üzerinden erişilebilir olmalıdır.

 

Öğrenme yönetim sistemleri yazılımı üçüncü parti sistemlerle birlikte çalışmalıdır.

 

Gelişmiş bir öğrenme yönetim sistemi istenen bilgileri konuya göre parçalayabilmelidir.

 

Seçilen öğrenme yönetim sisteminin hızlı ve doğru bir şekilde mükemmel bir arama işlevine sahip olup olmadığına dikkat edilmelidir.

 

Öğrenci bilgi sistemi ile öğrenme yönetim sistemleri arasında tek taraflı olarak not transferi olması gerekmektedir.


2.Soru

Lisanslı bir ÖYS’yi kullanmak için aşağıdakilerden hangisi ne­denleriniz arasında yer almaz?


Yeni bir fikir üretildiğinde kurumsal şirketler rekabetçi olmaları gerektiğinden geliştirmeyi yavaşlatması.

Kurumlardaki kimlik doğrulama servisi ve öğrenci bilgi sistemi gibi yazılım sistemlerine bağ­lanmak için kullanılan birçok endüstriyel standart­ları desteklemesi.

Etkin ve verimli bir ürün oluşturmak için para alan profesyonel şir­ketler tarafından oluşturulması.

Büyük firmalar herhangi bir sorun durumunda 24 saat teknik ve fonksiyonel destek sunabilmeleri.

Güvenilir olması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  ÖYS portallarında yöneticilere öğrencilerin ilerleme durumlarını gösterirken alınabilecek rapor örneklerinden biri değildir?


Öğrenci performansını ve ilerlemesini ölçmek

 

Öğrencilerin hobilerini ölçmek

 

Öğretim elemanlarının aktivitelerini ölçmek

 

Öğrenci aktiviteleri ve performans modellerinin analiz edilmesi

 

Risk altındaki veya etkisiz olan öğrencilerin tespit edilmesi

 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin başlıcalarından biri değildir?

 


Canvas

 

OLAT

 

Sakai

eFront

 

Orcid


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Eğitim teknolojilerinin sunduğu yararlardan biri değildir?

 


Sağlıklı Yaşam

Fırsat Eşitliği

Kitle Eğitimi

Eğitim Yaşantılarını Zenginleştirme

Birinci Kaynaktan Bilgi Temini 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yönetim sistemleri katmanlarından biri değildir?

 


Yönetim

 

İçerik

 

Değerlendirme

 

Bilgilendirme-İletişim

 

Öğretme


7.Soru

AICC'nin standartları ve özellikleri arasında değildir ?


Eğitim kurslarının geliştirilmesi

Kursların sunulması

Kursların değerlendirilmesi

Yüz yüze etkileşime dayalı

Öğrenme yönetim sistemi aracıyla


8.Soru

Öğrenenin ders amaçlarını gerçekleştirme aşamalarını ortaya çıkaran araçlar öğrenme yönetim sisteminin hangi katmanında yer almaktadır?

 


Değerlendirme

 

İçerik

 

İletişim

 

Yönetim

 

Kontrol


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu yazılımlardan değildir?


Firefox

Chrome

Black-board

Open Office

Linux


10.Soru

Ders ile ilgili bilgilerin çoğu ders oluşturulduktan sonra ayarlar altından değiştirilebilir. Kullanılan ÖYS’ye göre “Ayarlar” ifadesi değişiklik gösterebilir. Buna göre, Sakai’de “Site Bilgisi”, Moodle’da “Ayarları Düzenle” ve BlackBoard Learn’de “Özellikler” ve “Öğretme Stili” olarak ifade edilen bu ayar Canvasta aşağıdakilerden hangisidir?


 “Ayarlar”

 “İçindekiler”

 “Dosyalar”

 “Kişiselleştir”

“Silinenler”


11.Soru

Kurumun ihtiyaçlarına göre öğrenme yönetim sistemlerinin özelliklerini uyarlayan ve kullanıcılar arası koordinasyonu sağlayan kişiye ne ad verilir?

 


Program Yöneticisi

 

Kurum Yöneticisi

 

Analiz ve Raporlama Sorumlusu

 

Destek Sorumlusu

 

Fonksiyonel Sistem Yöneticisi


12.Soru

Aşağıdaki görevlilerden hangisi Öğrenme Yönetim Sistemini denetlerken, Öğrenme Yönetim Sisteminin kurs yapısı, sertifikasyon, uyumluluk ve kullanıcı raporları aracılığıyla örgütsel hedeflerle eşleşmesini sağlar?

 


Proje yöneticisi

 

Takım lideri

 

E-Öğrenme uzmanı

 

Ar-Ge yöneticisi

 

BT (Bilgi Teknolojileri) uzmanları


13.Soru

Adobe Connect yazılımı kurumlarda özellikle ne için kullanılır?

 


Araştırma için

 

Yönetim sistemi için

 

Kaynak yönetimi için

 

Personel işleri için

 

Depo yönetimi için


14.Soru

Fonksiyonel olarak kullanıcı türlerinin sistemi nasıl kullanacağına, ders yürütücüsü ve öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemlerini nasıl kullanacağına dair eğitim sınıflarından, dokümanlardan ve eğitimlerden sorumlu kullanıcıya ne ad verilir?

 


Fonksiyonel Sistem Yöneticisi

 

Program Yöneticisi

 

Oryantasyon Eğitimleri Sorumlusu

 

Destek Sorumlusu

 

Kurum Yöneticisi


15.Soru

SCORM nedir?

 


Yönetim ve Raporlama

 

e-Öğrenme içerik paketleme

 

Değerlendirme Araçları

Ergonomi

 

İletişim ve Sosyalleşme

 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin etkileşim türlerinden biridir?

 


Öğrenci

 

Okul

 

Öğretmen

 

Yaş

 

Aile

 


17.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi içerik yönetim sistem çeşitlerinden değildir ?


Drupal

Rubedo

Magento

Adobe Flash

Joomla


18.Soru

“Bu yazılımlar genellikle üçüncü parti yazılım olup ticari veya açık kaynak kodlu olabilir. Genellikle gelişmiş bir ÖYS sistemi bu üçüncü parti yazılımlar ile entegre çalışabilmektedirler.”

Yukarıda ifade edilen yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 


Sosyal Öğrenme Araçları

 

Video Konferans

 

Arama

 

Arayüz

 

Bütünleşme


19.Soru

Taylor’ın (2001) üzerinde çalıştığı 5 farklı uzaktan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisi değildir?


Yazışma (Correspondence) Modeli

 

Çoklu Ortam (Multimedia) Modeli

 

Video - Konferans (Telelearning) Modeli

 

Uyarlama Öğrenme Modeli

 

Esnek Öğrenme (Flexible Learning) Modeli

 


20.Soru

Curtin Üniversitesi’nde kullanılan ÖYS ile hayal kırıklığına uğrayan ve kendi sistemini tasarlayan Martin Dougiamas adlı bir programcı tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu ÖYS aşağıdakilerden hangisidir?

 


Moodle

 

Sakai

 

OLAT

 

Canvas

 

Bodington