Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı türden sınav sorularının hazırlamasına olanak tanıyan araçlardır


Sınav ve Değerlendirme Araçları

Soru Üretme Araçları

Soru ve Sınav Havuzu Araçları

Raporlama araçları

Notlandırma araçları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan bulut depolama ortamı olarak kabul edilemez?


Google Drive

Dropbox

OneDrive

Box

Whatsapp


3.Soru

  1. Genel bilgi
  2. İçerik
  3. Özet
  4. Uygulama
  5. Değerlendirme

Farklı standartlara sahip olsa da bir öğrenme nesnesi yukarıdaki bilgilerden hangilerini içermelidir?


Yalnız I

I ve II

I, II, III

III, IV ve V

I,II,III,IV ve V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kampüslerde kurulan ÖYS’lerde Öğretim Elemanı Bilgi Sistemi kullanılan veri türlerinden  biri değildir?


Şifre bilgileri

Akademik Çalışmalar

Cep telefonu bilgileri

Personel/Özlük bilgileri

Eposta adresi


5.Soru

ÖYS dışına çıkmadan aşağıdaki araçlardan hangisi ile etkileşimli içerik geliştirilebilir?

 


H5P

 

Photoshop

 

Articulate Storyline

 

Adobe Illustrator

 

Adobe Captivate

 


6.Soru

Toplanan verinin, öğretim kurumlarında pazarlama ve yönetim amaçları doğrultusunda kullanılmasına ne ad verilir?


Akademik Analitik

Öğrenme Analitiği

EDM

Veri Analizi

Veri Analitiği


7.Soru

ÖYS’ler ile entegre edilebilen video konferans araçlarından hangisi açık kaynak kodludur?


Adobe Connect

BigBlueButton

Perculus

WebEx

GoTo Meeting


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların ücretsiz video platformlarını kullanmalarının sağladığı faydalardan biridir?


Öneri sistemiyle kolay ulaşılabilirlik

Videoların istendiğinde dışarıya kapatılması

Kullanıcı bazlı analitik verileri

Video platformunun yönetiminin tamamıyla kurumun elinde olması

Öğrenenlere çevrimdışı kullanım imkanının sunulabilmesi


9.Soru

………………., ÖYS üzerinden eğitim veren kurumun kendi logo ve benzeri kurumsal kimliği yansıtan ögelerin sistem arayüzüne entegre edilmesiyle ÖYS’nin kurumsal bir görünüme kavuşturulmasıdır. Noktalı yere ne gelmelidir?

 


Markalaştırma

 

Logo

 

Arayüz

 

Entegre

 

Kurum


10.Soru

Öğrenenlerin bir sistemde bir araya gelmeleri ve birbirleri arasındaki.................. öğrenme sürecine olumlu katkılar sağlaması açısından önemlidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Canlı ders

İletişim ve etkileşim

Kimlik doğrulama

Ölçme-Değerlendirme

Derse kayıt


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’de içerik organizasyonuna yardımcı olabilecek rapor türlerinden birisi değildir?


Dönem başında ve dönem sonunda hazırlanacak raporlar

İçerik kullanım verilerinin raporlaştırılması

Öğrenme analitiklerinin raporlaştırılması

Arşiv olarak depolanacak dosyaları belirlemek

Bölüm, ders, öğrenci sayısı ve içerik türlerine göre raporlar


12.Soru

Veritabanı yöneticisi  aşağıdaki görevlerden hangisinden sorumlu değildir?


Veritabanı güvenliği

Veritabanı konfigurasyonu

Yedekleme ve kurtarma

Bileşenlerin izlenmesi

Sorgulardan raporlar üretme


13.Soru

  1. OAUTH2
  2. CAS
  3. PHP
  4. LDAP
  5. PERL

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri yaygın olarak kullanılan kimlik doğrulama sistemleridir?


I, II ve IV

II, III ve IV

I ve IV

I ve II

III ve IV


14.Soru

ÖYS’nin dışında gerçekleştirilen formel veya formel olmayan öğrenme etkinliklerinin izlenmesine ve raporlanmasına izin veren bir iletişim standardına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Moodle

LTI

MOOCs

XAPI

IMS


15.Soru

Hangisi Öğrenme Yönetim Sistemi içinden tek tıklama ile video konferans oturumunun gerçekleştirildiği ortama katılabilinmesini sağlayan araçlardan biri değildir?

 


BigBlueButton

 

OpenMeetings

 

Perculus

 

WebEx

 

Clever


16.Soru

“Kişiselleştirme” kavramı aşağıdaki bileşen başlıklarından hangisinin altında yer alır?


İletişim ve Etkileşim

Ölçme-Değerlendirme

Yönetsel

İçerik Oluşturma ve Aktarma

İşbirliği


17.Soru

Video konferans entegrasyonu sayesinde ÖYS kullanıcıları rollerinin izin vermesi durumunda canlı ders etkinliği oluşturabilirler. Canlı ders oturumu sırasında katılımcılar ÖYS içinden tek tıklama ile video konferans oturumunun gerçekleştirildiği ortama katılabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlara örnek olarak gösterilemez?

 


BigBlueButton

 

OpenMeetings

 

Perculus

 

Box

 

GoTo Meeting


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik organizasyonunda içerik veya öğrenenlere sunulan e-öğrenme kaynaklarının süreçlerinden bir değildir?


Planlama

Üretim

Kontrol

Yayın

Ölçme


19.Soru

Clever tek oturum açma hizmetinin Türkiye’deki eğitim kurumları tarafından tercih edilmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Açık kaynak kodu

Kullanım zorluğu

Performans sorunları

Yasal mevzuat

Yüksek maliyet


20.Soru

Bulut tabanlı olup 200’den fazla uygulamada çalışmaktadır. Eğitim kurumları, uygulamalarının çalışması için gerekli olan kullanıcı bilgilerini ilgili sistemlere aktarmak için kullanılan sisteme verilen ad nedir?


HTTP

LDAP

CLEVER

SMAL

OAUTH2