Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki bileşen  başlıklarından hangisinin altında “Kişiselleştirme” kavramı yer alır?

 


Yönetsel

 

İşbirliği

 

İçerik Oluşturma ve Aktarma

 

İletişim ve Etkileşim

 

Ölçme-Değerlendirme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Campbell ve Oblinger (2007) akademik analitikleri aşamalarından birisi değildir?


Yakalama

Uzaklaştırma

Raporlama

Tahmin

Eylem


3.Soru

Öğrenme yönetim sisteminde öğrencilerin neler yaptıkları, sistemin nasıl işlediği gibi, neler olup bittiğini özetleyen analitik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tanılayıcı Analitik

Öngörücü Analitik

Yönerge Analitiği

Diagnostik Analitik

Betimsel Analitik


4.Soru

 Eğer bir değişkenin diğerine bağlı olduğunu, diğerinden etkilendiğini düşünüyorsak bu değişken ........, diğeri ise .........değişken olarak adlandırılır

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


kesikli- sürekli

sürekli - kesikli

nitel-nicel

bağımlı - bağımsız

bağımsız - bağımlı


5.Soru

Modüler yapıya ihtiyaç duyan bir ÖYS’de öğrenenlerin ilgili malzemede ne kadar süre geçirdiği, vermiş olduğu cevaplar ve inceledikleri sayfalar bilinmek isteniyorsa, aşağıdaki malzeme türü veya standartlarından hangisi bu ihtiyaca cevap verir?

 


Videolar

 

PDF olarak sunulan testler

 

Etkileşimli içerikler

 

HTML sayfalar

 

xAPI standardına uygun öğrenme nesneleri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin dört temel özelliğinden birisi değildir?


Hacim

Doğruluk

Hız

Çeşitlilik

Büyüklük


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dosya örneği değildir?

 


Kılavuzlar

 

Raporlar

 

Ekitaplar

 

Makaleler

Karikatür


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Chatti vd. (2014) öğrenme analitiklerinden ne? sorusunun cevaplarından birisidir? 


Veri

Paydaşlar

Görevler

Yöntemler

Veri madenciliği


9.Soru

Kullanıcıların genellikle merkezi bir veritabanındaki bilgilerinin kullanılarak ÖYS’de oturum açmaları amacıyla kullanılmakta olan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Çoklu oturum açma sistemi (COAS)

Tek oturum açma sistemi(TAO)

Bireysel Oturum Açma Sistemi ( BOAS)

Ortak Oturum Açma Sistemi (SSO)

Bütünleşik Oturum Açma Sistemi ( BOAS)


10.Soru

Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarına ne ad verilir?


Akademik Analitik

Dağıtık Öğrenme Ortamları

Öğrenme Analitiği

Merkezileştirilmiş Öğretim Sistemleri

Sosyal Ağ Analizi


11.Soru

Hangisi bulut tabanlı bir tek oturum açma sistemidir?

 


LDAP

 

CAS

 

Clever

 

SAML

 

OAUTH2


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi NLTK’nın araçlarından değildir?


Makine Öğrenmesi

Veri Temizleme

Duygu Analizi

Dil İşleme

Veri Transferi


13.Soru

Sistem genelinde alınabilen raporlardan ilki sistemde tutulan ......... raporlarıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Yönetsel

Kayıt (log)

Ödev

e-portfolyo

İşbirliği


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir uygulamanın kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla Yale Üniversitesi tarafından oluşturulmuş kimlik doğrulama sistemidir?

 


CAS

 

TOA

 

LDAP

 

SAML

 

OAuth


15.Soru

  1. Yüz yüze derslerde kullanıldığında iletişim olanaklarını arttırabilir
  2. Sadece uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde gözlenen iletişim eksikliğini giderebilir
  3. Öğrenen-öğrenen etkileşiminde yalnızca eşzamanlı olmayan şekilde kullanılır

ÖYS bünyesindeki iletişim ve etkileşim araçları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Günümüzde yaygın olarak kullanılan bulut depolama ortamlarından biri değildir?


Google Drive

OneDrive

Dropbox

Box

MacOS


17.Soru

...........araçları öğrenenlerin belirli bir çevrimiçi derse kayıtlarının yapıldığı veya silindiği araçlardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Not verme

Quiz

Ders kayıt

Sohbet

İletişim ve Etkileşim


18.Soru

Hangisi endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar?

 


Clever

 

CAS

 

OAuth2

 

SAML

 

LDAP


19.Soru

ÖYS’ de Ölçme-değerlendirme bileşenlerinin amacı nedir?


Dersin tamamı veya belirli bileşenlerinin yedeği alınmasını sağlamaktır.

ÖYS bünyesinde çeşitli seviyelerde ve çeşitli öğrenme etkinliği ve kaynakları bağlamın­da farklı rollere ilişkin kayıt altına alınan çevrimiçi davranışların sergilenmesini sağlamaktır.

Sistemdeki yeni veya yaklaşmakta olan olay ve etkinlikler hakkında ÖYS ana sayfa­sında ya da ders ana sayfasında bilgilendirme uyarı­sı görüntülenmesini veya kullanıcılara eposta ya da sms bilgilendirme mesajı gönderilmesini sağlamaktır.

ÖYS üzerinden eğitim veren kurumun kendi logo ve benzeri kurumsal kimliği yansıtan ögelerin sistem arayüzüne entegre edilme­siyle ÖYS’nin kurumsal bir görünüme kavuşturul­masını sağlamaktır.

Derse kayıtlı öğrencilerin derse ilişkin akademik durumlarının ve ders kapsamında yaptıkları etkinliklerin takip edilmesini ve ölçülmesini sağlamaktadır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Java programlama dili üzerine inşa edilmiş en çok kullanılan veri analitiği yazılımlarından biridir?


Visual studio

MatLab

RapidMiner

Microsoft Access

C++