Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Tanılayıcı analitik
  2. Yönerge analitiği
  3. Betimsel analitik
  4. Öngörücü analitik

Hangisi seçenekte öğrenme analitiklerinin uygulama seviyeleri kolaydan zora doğru sıralanmıştır?


I-II-III-IV

I-II-IV-III

III-I-IV-II

III-I-II-IV

I-III-IV-II


2.Soru

Öğrenme analitikleri açısından bakıldığında ........., öğrenme yönetim sisteminde öğrencilerin neler yaptıkları, sistemin nasıl işlediği gibi, neler olup bittiğini özetleyen analitik türü olarak düşünebiliriz


betimsel analitiği

büyük veri

yönerge analitiği

öğrenme kaynakları

öğrenme araçları


3.Soru

Sunum veya istemci katmanı olarak da bilinen katman aşağıdaki katmanlardan hangisidir?


Kullanıcı arabirim katmanı

Uygulama katmanı

Veri katmanı

Test katmanı

Son kullanıcı katmanı


4.Soru

  1. Hedef Kitle Özellikleri
  2. Ders İçerikleri
  3. Konu Uzmanlarının Özellikleri

Yukarıdakilerden hangileri ÖYS için içerik organizasyon sürecinde öğrenenlere sunulacak olan içerik türleri ölçütlerindendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


5.Soru

Endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar. Verilen tanım aşağıda hangisini kapsamaktadır?


OAUTH2

CLEVER

SERVER

PBYS

EBYS


6.Soru

Hangisi öğrenme analitikleri açısından bakıldığında, öğrenme yönetim sisteminde öğrencilerin neler yaptıkları, sistemin nasıl işlediği gibi, neler olup bittiğini özetleyen analitik türüdür?


Yönerge analitiği

Öngörücü analitik

Tanılayıcı analitik

Betimsel analitik

İleri analitik


7.Soru

ÖYS’lerde en çok gerçekleşen iletişim ve etkileşim  türü aşağıdakilerden hangisidir?

 


Canlı ders

 

Anlık mesajlaşma

 

Eş zamanlı

 

Eş zamansız

 

Dahili mesajlaşma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme Yönetim Sistemlerinde eşzamanlı olmayan iletişim ve etkileşim araçlarından biridir?


Video konferans

Beyaz Tahta

Canlı ders

Tartışma forumu

Sohbet


9.Soru

..... ÖYS’nin dışında gerçekleştirilen formel veya formel olmayan öğrenme etkinliklerinin izlenmesine ve raporlanmasına izin veren bir iletişim standardıdır.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


OAUTH2

LRS

PERL

XAPI

MOOC


10.Soru

Bir analiz aşamasında, öğrenenlerin başarı ya da başarısızlıklarının bağlantılı olduğu koşulların belirlenmesi için hangi analitik yönetem kullanılabilir? 


Açımlayıcı analitik

Betimsel analitik

Yönerge analitiği

Öngörücü analitik

Tanılayıcı analitik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik türünün özelliklerinden değildir?

 


Hangi öğrenme amacına yönelik hazırlandığı net olarak bilinmeli

 

Uzunluk, süre, kapasite, üretildiği kaynak, üretim tarihi gibi meta verilere sahip olmalı

 

Nicelik (istatistiki bilgi) olarak takip edilebilmeli

 

Kolay bir şekilde tekrar ulaşılabilmeli

 

Düzenlenerek tekrar kullanılmamalıdır


12.Soru

“Öğrenen ve öğretim elemanları kullandıkları bilgisayarlarda oluşturacakları ders malzemelerini

……………. özelliği ile doğrudan ÖYS’lerdeki içerik havuzlarına aktarabilirler.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


SCORM

TinCan API

Soru ve Testlerin Karşılıklı Kullanılabilirliği (QTI)

WebDAV

Raporlama


13.Soru

İçerik, kaydedilmiş olan herhangi bir …………… olarak da tanımlanabilir. Noktalı yere ne gelmelidir?

 


Enformasyon

 

Kaynak

 

Veri

 

İşletim

 

Haber


14.Soru

Bir öğretmenin uzun süredir sınıfına devam eden bir öğrencisinin fen bilgisi dersinin sınavında alabileceği nota ilişkin tahminde bulunabilmesi  aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Kişilik profili bilgisi

Mesleki bilgi

Geçmiş tecrübeler

Öngörücü ve açıklayıcı analitik

Veri yazılımları kullanımı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  alanyazında ve kaynaklarda karşımıza çıkan farklı terimlerden birisi değildir?


Dijital öğrenme nesnesi

Dijital öğrenme içeriği

Tekrar kullanılabilir öğrenme nesnesi

Bilgi nesnesi

Nesnelerin içeriği


16.Soru

  1. Bir ÖYS'de kullanıcı rolleri en başta belirlendiğinden daha sonra değiştirilemez
  2. Ders yetkilendirme araçları kullanıcıların belirli araçlara ve içeriklere erişimini kısıtlamayı sağlar
  3. Bir ÖYS'de bir kullanıcı hem öğretim üyesi hem de öğrenci olarak farklı derslere katılabilir

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Öğrenme Yönetim Sistemlerindeki roller ve yetkilendirmeler bağlamında doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


17.Soru

I. Kampüs Hizmetleri

II. Öğrenci Bilgi Sistemi

III. Öğretim Elemanları Bilgi Sistemi

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin veri paylaştığı diğer bilgi sistemlerine örnek yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileridir?


I

I ve II

I ve III

II ve III

I,II,III


18.Soru

Protokoller yoluyla ya da sosyal medya hesapları veya diğer üçüncü parti yazılımlardaki hesap adı ve şifreleriyle sisteme erişim sağlanmasına izin verilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu protokollerden değildir?

 


Hafif Dizin Erişimi İletişim

 

Kerberos

 

Shibboleth

 

Merkezi Kimlik Doğrulama

 

Orcid


19.Soru

Hangisi büyük verinin dört temel özelliğinden biri değildir?


Hacim

Hız

Esneklik

Doğruluk

Çeşitlilik


20.Soru

Geniş çaplı kullanılan, güvenilir, endüstriyel standartta xml tabanlı açık kodlu bir protokolün adı nedir?


HOST

SAML

OAUTH2

SHIBBOLETH

CLEVER