Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi Campbell ve Oblinger tarafından tanımlanan akademik analitiklerinin ilk aşamasıdır?


Raporlama

Yakalama

Tahmin

Eylem

İyileştirme


2.Soru

ÖYS kapsamında içerik organizasyonu konusunu ele aldığımızda bu kaç içerik türü ortaya konabilir?

 


2

 

3

 

4

 

5

 

6


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çevrimiçi teknolojiler ve özellikle bulut-tabanlı ortamlar takvim kullanımında sunduğu fırsatlardan biri değildir?


Güncellemenin tüm kullanıcılara otomatik olarak iletilmesi

Farklı donanımlar (tablet, telefon, bilgisayar) üzerinden erişilebilme

Farklı yazılımlar ile entegre çalışma

Davet, uyarı ve hatırlatma gönderebilme

İçerik türlerinin kıyaslanması ve karşılaştırılmasında kolaylık


4.Soru

Aşağıdaki hangi sorunun Sistemin büyüklüğü ile ilgili olarak cevabının verilmesi gerekmemektedir?

 


Toplamda kaç kullanıcı başlangıçta sistemi kullanacak?

 

Toplam kullanıcı sayısı zaman içinde nasıl değişir?

 

En fazla eşzamanlı kullanıcı sayısı nedir?

 

Sistem içerisinde başlangıçta kaç ders açılacak?

 

Sisteme katılacak öğrenci profili nasıldır?


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ÖYS ders süreçlerini planlama stratejilerinden biri değildir?

 


Ders şablonu oluşturulmalı

 

Kullanıcı türleri ve rolleri belirlenmeli

 

Öğrenenleri yeterlik sınavına almalı

 

İçerik organizasyonu yapılmalı

 

Raporlama ve takip aşamaları planlanmalı

 


6.Soru

Pazar alışverişinde aldığınız ürünler çok iyi, ekonomik, lezzetli ya da kötü, pahalı ya da lezzetsizse bunu neden olduğunu anlamak iyi bir fikirdir. Sonraki pazar alışverişinizde iyi ürünleri almaya devam edebilir ya da aynı kötü ürünleri almaktan kurtulabilirsiniz. Örneği hangi analitiğe örnektir?


Yönerge

Betimsel

Öngörücü

Tanılayıcı

Önyargıcı


7.Soru

ÖYS’de yer alan iletişim ve etkileşim bileşenleri, arasında aşağıdaki araçlardan  hangisi yer almaz?

 


Kaynakça

Tartışma forumu

 

Wiki

 

Blog

 

Dosya paylaşımı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hızlı içerik geliştirme araçlarında kullanılan çıktı standartlarından biridir?


H5P

Excel

TinCan API

Pdf

Photoshop


9.Soru

  1. İstatistik
  2. Yapay zeka
  3. Makine öğrenmesi

Hangisi seçenekte veri madenciliğinin temelinde yatan unsurlar doğru olarak verilmiştir?


I

II

I-II

II-III

I-II-III


10.Soru

Hangisi bir durumun nedenlerini bulmak için eldeki bütün verilerin kullanılması olarak ifade edilebilen analitik türüdür?


Yönerge analitiği

Betimsel analitik

Tanılayıcı analitik

Açıklayacı analitik

Öngörücü analitik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlıca ders yedekleme amaçlarından biri değildir?


Sistemde olası çökmelere karşı tedbir alınması

Derse kayıtlı öğrenci bilgilerinin ÖYS’ye aktarılması

Başka bir ÖYS’ye dersin tamamının ya da bir bölümünün aktarılması

Aynı ÖYS’de dersin bir kopyasının oluşturulması

Aynı ÖYS’de dersin belirli içeriklerinin başka ders(ler)e kopyalanması


12.Soru

Gizliliği korunan çevrimiçi kaynaklara bireysel erişim için sitelerin izne dayalı erişim kararı veren açık kaynak kodlu bir tek oturum açma sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


uPORTAL

SSO

CLEVER

OAUTH2

SHIBBOLETH


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal içerik yönetimi yaklaşımlarından biri değildir?

 


Elektronik belge yönetimi

 

Disk yönetimi

 

Kurumsal kaynak yönetimi

 

Kurumsal içerik stratejisi

 

Bilgi yönetimi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu “Öğrenme Yönetim Sistemidir”?


Blackboard

Desire2Learn

ANGEL_

eCollege

Moodle


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’nin sistem düzeyinde bildirimleri kapsamına girmez?


ÖYS’de yapılması planlanan bakım ve güncellemeler hakkında kullanıcıları bilgilendirir.

Sistem ta­mamlama süresi yaklaşmakta olan çevrimiçi sınav hakkında veya öğretim elemanın sisteme yükle­diği bir içerik veya dersle ilgi bir duyuru hakkın­da öğrencilere bildirim göndermek.

Kurumsal akademik program veya ben­zeri eğitim uygulamaları tanıtım bilgilendirmelerinde bulunur.

Çeşitli önemli gün kutlamalarından, bakım, güncelleme, elektrik kesintisi vb. durumlar nede­niyle sistemin erişilemeyeceği tarih ve saat bilgilendirmesinde bulunur.

Tüm kullanıcıların cevaplaması beklenen anketlerden ve tüm kullanıcılara iletilmesi gereken benzeri iletileri oluşturur.


16.Soru

ÖYS'ye bağlanan kullanıcı ile ilgili hangi bilgi Google Analitik ile edinilemez?


Ip numarası

Coğrafi konum

Kullanılan dil

T.C. kimlik no

Kullanılan cihaz


17.Soru

Aşağıdaki araçlardan hangisi ile ÖYS dışına çıkmadan etkileşimli içerik geliştirilebilir?


Articulate Storyline

Adobe Captivate

Adobe Illustrator

Photoshop

H5P


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik türlerini sınıflamada kullandığımız yaklaşımlardan biri değildir?


İçerik Türüne göre

Dosya yapısına göre

üretim yerine göre

Öğrenme nesnelerine göre

Seviyelerine göre


19.Soru

  1. Doğru kullanıcı adı ve şifreye sahip kullanıcıların sisteme erişim sağlaması
  2. Bir derse kayıtlı öğrenenlerin gruplara bölünmesi
  3. Öğrenenlerin derse ilişkin çalışmalarını ve ürünlerini bir araya toplaması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir Öğrenme Yönetim Sisteminin yönetsel bileşenlerini ifade eder?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


20.Soru

Öğrenme  analitiği yapılırken "yeniden olmasını nasıl sağlarım" sorusu hangi seviyede sorulmalıdır?


Tanılayıcı analitik

Maddi analitik

Betimsel analitik

Yönerge Analitigi

Öngörücü analitik