Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kampüs sistemleri ve ÖYS arasında paylaşılan verilerin sınıflandırılmasında, Öğrenci Bilgi Sistemi kullanım örnekleri arasında gösterilemez?

 


Alınması gereken ders/kredi bilgileri

 

Dersleri yürüten öğretim elemanı bilgisi

 

Çalışma yılı, kadro, derece ve idari görev bilgilerine erişim

 

Öğrenci belgesi alma

 

Not durum belgesi alma


2.Soru

ÖYS üzerinden eğitim veren kurumun kendi logo ve benzeri kurumsal kimliği yansıtan ögelerin sistem arayüzüne entegre edilme­siyle ÖYS’nin kurumsal bir görünüme kavuşturul­masına ne denir?


Kişiselleştirme

Yetkilendirme

Kendi kendine kayıt

Gruplandırma

Markalaştırma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğer bilgi sistemlerinin ÖYS ile entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

 


ÖYS’deki verilerin güncellemesini sağlayan “tetikleyici” yazılımların maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Entegre edilecek bilgi sisteminin kendisi ve ÖYS açısından güvenlik açığına neden olmaması son derece önemlidir.

 

Yazılım boyutundaki maliyetler açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak azaltılabilir.

 

Entegrasyon sonucunda entegre edilecek sistem ve ÖYS’nin performansı olumsuz olarak etkilenmemelidir.

 

Endüstriyel standartlarda hazırlanmış entegrasyon yöntemleri tercih edilmemelidir.


4.Soru

  1. Kütüphane hizmetleri
  2. Yemekhane hizmetleri
  3. Internet hizmetleri
  4. Alınan ders/kredi bilgileri
  5. Çalışılan birim

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri kampüs hizmetleri veri kaynağına uygun kullanım örneğidir?


Yalnız I

II ve V

III, IV ve V

I ve III

I, II ve III


5.Soru

Öğrenme yönetim sistemin özelliklerinden hangisi sistem içerisinde eğitmen ve öğretmenlerin derslerini hazırlaması öğretim tasarım süreci sunmasını sağlamaktadır ?


Ergonomi ve Arayüz tasarımları

İçerik yönetim arayüzü

Kullanım mekan sınırı olmaması

Esnek kullanıcı yetkileri

Kolay içerik üretimi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS kapsamında içerik organizasyonu konusunu ele aldığımızda ortaya konabilecek içerik türü değildir?


Hazır kaynaklar

Hobi çalışmaları

Öğrenme ürünleri

Değerlendirmeye yönelik içerikle

Öğrenme nesneleri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlıca ders yedekleme amaçlarından biri değildir?

 


Aynı ÖYS’de dersin bir kopyasının oluşturulması

 

Sistemde olası çökmelere karşı tedbir alınması

 

Aynı ÖYS’de dersin belirli içeriklerinin başka ders(ler)e kopyalanması

 

Başka bir ÖYS’ye dersin tamamının ya da bir bölümünün aktarılması

 

Derse kayıtlı öğrenci bilgilerinin ÖYS’ye aktarılması


8.Soru

Hangisi bir uygulamanın kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla güvenilir bir yol sağlamak için Yale Üniversitesi tarafından oluşturulmuş bir kimlik doğrulama sistemidir?

 


CAS

 

LDAP

 

SAML

 

OAuth

 

Clever


9.Soru

Hangisi geniş çaplı kullanılan, güvenilir, endüstriyel standartta xml tabanlı açık kodlu bir protokoldür?

 


CAS

 

Clever

 

OAuth

SAML

 

SHIBBOLETH


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal sürekli bir değişken değildir.


Öğrencinin boyu

Öğrencinin kilosu

Sınıftaki öğrencilerin boy ortalaması

Öğrencilerin yaşadıkları  il plaka numarası

Öğrencilerin ortalama aylık harcamaları


11.Soru

Öğrenenlerin derse ilişkin çalışmalarını ve ürünlerini bir araya toplamalarına ve öğretim elemanı veya diğer öğrencilerle paylaşmalarına olanak tanıyan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Bulut Tabanlı Çevrimiçi İşbirliği

Dropbox

LDAP

Hadoop

E-portfolyo


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel bileşenlerden biridir?


Tartışma Forumu

Dosya Paylaşımı

Bulut Tabanlı Çevrimiçi İşbirliği

Raporlama

SMS Bildirimi


13.Soru

ÖYS’deki etkili iletişim ve etkileşim bileşenlerinden   “Dahili Mesajlaşma” aracının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Sistem dışındaki arkadaşlarıyla mesaj alıp cevap verebilmesine yarayan bir araçtır.

 

Öğrenenlerin alışveriş siteleri ile mesaj alıp verebileceği bir araçtır

 

Özel mesajlarını göndermeye ve almaya yarayan bir araçtır

 

Öğrenenin ailesiyle  mesaj gönderip mesaj alabileceği bir araçtır.

 

Öğrenenlerin öğretim elemanına ve diğer öğrenenlere, benzer şekilde öğretim elemanının öğrenenlere, diğer öğretim elemanlarına ve sistemdeki diğer kullanıcılara sistem içerisinden mesaj göndermelerini ve kendilerine gönderilen mesajları cevaplamalarını sağlayan bir araçtır.


14.Soru

“……………… bileşeni ile öğrenenler kişisel ürün dosyalarını dilerlerse diğer katılımcılar ve/veya öğretim elemanı ile paylaşabilirler.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Dosya paylaşımı

Kısa sınavlar

E-portfolyo

Raporlama

Bildirimler


15.Soru

Hangisi “öğrenenlerin başarı puanlarını beş puan nasıl artırabiliriz” sorusuna yanıt aranmasında yardımcı olabilecek öğrenme analitiğidir?


Yönerge analitiği

Betimsel analitik

İleri analitik

Öngörücü analitik

Tanılayıcı analitik


16.Soru

İstatistikte, bir gözlemin, ortalamaya ya da veri setindeki bütün noktaların ortasından geçtiği düşünülen hayali bir çizgiye (bağlanım çizgisi) ne kadar yakın olduğunu tahmin etmek ne olarak tanımlanır.


Kümeleme

Birliktelik Kuralları

Sınıflama

Regresyon

Değişken


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ÖYS'de ders düzeyinde bildirimlere bir örnek oluşturur?


ÖYS’de yapılması planlanan bakım ve güncellemeler hakkında kullanıcıları bilgilendiren
iletiler

kurumsal akademik program tanıtım bilgilendirmeleri

Sistemin erişilemeyeceği tarih ve saat bilgileri

Tüm kullanıcıların cevaplaması beklenen anketler

Sistem tamamlama süresi yaklaşmakta olan çevrimiçi sınav hakkında bildirimler


18.Soru

Ses dosyaları “……..” adı verilen akış yapısında da sunulabilir. Noktalı yere ne gelmelidir?

 


Stream

 

Java

 

RAR

 

PDF

 

JPEG


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’lerde yaygın olarak kullanılan endüstriyel standartlarda bazı kimlik doğrulama sistemlerinden biridir?


HTML

Clever

Scrap

PDF

RAID


20.Soru

Ders kayıtlarının öğrenenlerin kendilerinin yaptıkları derslere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

 


Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler

 

Kitlesel Çevrimdışı Açık Dersler

 

Kitlesel Çevrimiçi Kapalı Dersler

 

Bireysel Çevrimiçi Açık Dersler

 

Bireysel Çevrimdışı Açık Dersler