Okulöncesinde Matematik Eğitimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 4 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

f(x) = 2x2 + 4x + 1 fonksiyonunun tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir?


(1, 1)

(-1, 1)

(1, -1)

(-1, -1)

(0, -1)


2.Soru


10

11

12

13

14


3.Soru

Aşağıda ilkokula giden öğrencilerin durumlarından hangisi çocukluk döneminde matematikle karşılaşmanın sonuçlarından biri değildir?


Berk’in matematikten korkması

Pelin’in matematik bilgisini günlük hayatta kullanabilmesi

Doruk’un karmaşık matematik problemlerini çözebilmesi

Oya’nın arkadaşlarıyla çok iyi iletişim kurabilmesi

Melda’nın matematik dersini çok sevmesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “sayma için herhangi bir türden nesnelerin bir araya getirilebilmesi” ilkesidir?


Soyutlama

Birebir ilişki

Sabit sıra

Kardinal

Dizilişin önemsizliği