Okulöncesinde Müzik Eğitimi 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden organlardan hangisi sadece ergenlikten sonra rezonans boşluğu görevi görmektedir?


Konkalar

Sinüsler

Damak

Göğüs

Geniz


2.Soru

Önüne geldiği notayı yarım perde incelten işarete ne ad verilir?


Çift diyez

Bemol

Diyez

Naturel

Çift bemol


3.Soru

Müzik algı ve performansının, beynin hangi bölgesinde gerçekleştiği belirtilir?


Ön lob

Parietal lob

Alın

Şakak

Arka lob


4.Soru

Konuşurken bir hece üzerinde takılıp bu heceyi yinelemek biçiminde görülen konuşma problemi aşağıdakilerden hangisidir?


Boğumlamada tutukluk

Boğumlamada atlama

Boğumlamada pelteklik

Kekemelik

Boğumlamada gevşeklik


5.Soru

Konuşma insanların iletişimini sağlayan en önemli araçtır. İnsanın konuşması, bize o kişli ile ilgili aşağıdaki  bilgilerden hangisini ya da hangilerini verir?

I- Konuşan kişinin cinsiyeti

II- Yaşadığı coğrafi bölge

III- Hangi yaşllarda olduğu


I ve II

Yalnız I

Yalnız III

I-II ve III

II ve III


6.Soru

Konuşma aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi vermez?


Cinsiyet

Yaş

Yaşadığı coğrafi bölge

Konuşanın ismi

Kültürel birikim


7.Soru

Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kubbe biçiminde kasa ne denir?


Kıkırdaklar

Gırtlak

Akciğer

Diyafram

Soluk borusu


8.Soru

Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kubbe biçimindeki kasa ne ad verilir?


Akciğer

Soluk borusu

Kıkırdak

Gırtlak

Diyafram


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Müzik yeteneği doğuştan gelir, geliştirilmesi zordur

Müziksel gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur

Müziksel gelişim nöbetleşe devam eder

Müziksel gelişim genelden özele doğrudur

Gelişim bir bütündür, müzik bu bütünsel gelişimin her yönüne hitap eder


10.Soru

  1. Sesinde ezgisel yapılanma oluşmuştur
  2. Çalgılara dokunmak, çalmak ister
  3. Şarkıların dramatizesinden özgüveni artar, grup içinde kendini keşfeder.

Üç yaş çocuğu için yukarıda verilen ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


11.Soru

Bazı ünlü yada ünsüz harflerin özenle söylenmemesinden kaynaklanan konuşma kusuru aşağıdakilerden hangisidir?


Boğumlamada gevşeklik

Boğumlamada atlama

Boğumlamada pelteklik

Boğumlamada tutukluk

Kekemelik


12.Soru

Bazı ünlü ya da ünsüz harflerin özenle söylenmemesinden kaynaklanan konuşma bozukluğu hangisidir?


Boğumlamada pelteklik

Boğumlamada tutukluk

Boğumlamada atlama

Ünsüzlerin birleştirilmesi

Boğumlamada gevşeklik


13.Soru

Sesin kesildiği zamanların süre değerlerini anlamamızı sağlayan simgelere ne ad verilir?


Sus

Vuruş

Ölçü

Senyo

Koda


14.Soru

Gitarın teli çekilip bırakıldığında oluşan dalgalar telin iki ucuna doğru hareket eder ve eşiklerden yansıyarak geri döner. Az sonra da üst üste gelerek binişirler. Böyle birbirine bağlı olarak ve birbirini kuşatarak bir arada çıkan seslerin her birine ne denir?


Doğuşkan ses

Ritmik ses

Doğal ses

İnce ses

Kalın ses


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi müzik eğitiminin amaçlarından birisi değildir?


Kendi sesini ve çevresindeki sesleri ayırt edebilme

Düzeyine uygun çalgıları çalabilme

Beste yapabilme

Dinlediklerini fark edebilme

Dinlediğini müziğin veya seslerin yansıttığı duyguları farketme


16.Soru

Kişinin dile ait özellikleri yazılı veya sözlü etkili biçimde kullanabilme, kendini ifade edebilme yeteneğine ne ad verilir?


Matematiksel-mantıksal zeka

Sözel dilsel zeka

Müziksel-ritmik zeka

Görsel-uzamsal zeka

Kişiler arası zeka


17.Soru

  1. Dinleme - Algısal güç
  2. Söyleme - Solunum kontrolü
  3. Çalma - Kas gelişimi

Yukarıda sıralanan müzikle ilişki kurma yolları ile bunların etki güçleri arasındaki eşleştirmelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


18.Soru

  1. Tenor
  2. Bariton
  3. Soprano

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri kadın sesidir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


19.Soru

Hangisi güzel şarkı söyleyebilmek için gerekli temel ikelerden biridir?


Çocukluktan itibaren bolca şarkı öğrenip söylemek

Rahat ve yumuşak bir vücut

Güzel bir ses sahip olma

Enstrüman bilgisine sahip olma

Bağırarak sesinin tonlamasını yapabilme


20.Soru

Hangi seçenek yöresel ve şiveli konuşmaların giderilmesinde uygulanan alıştırmalardan biri değildir?


Her sözcüğü, heceyi ve harfi doğru biçimde boğumlama çalışması

Sözcüklerde yer alan kısa ve uzun hecelerin Türkçe'de olması gerektiği gibi sürelendirilmesi çalışması

Cümlelerdeki anlam vurgulamalarının doğru olarak belirtilmesini sağlama çalışması

Değişik yöre ve şiveleri dinleterek doğru telaffuzu edinme çalışması

Konuşma tonunun gırtlağa abanmadan doğru ve normal tonda olması çalışması