Okulöncesinde Müzik Eğitimi 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 18 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ses dalgasının belli bir noktadaki ses yayılma doğrultusuna, 1cm²'lik bir yüzeye 1 saniyede verdiği enerjiye ne denir?


Ses hızı

Ses büyüklüğü

Ses gürlüğü

Ses şiddeti

Ses tınısı


2.Soru

  1. Ses kaynağı
  2. İletici ortam
  3. Kulak-beyin

Sesin oluşması için yukarıdaki kavramlardan hangilerinin olması gereklidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

İnsanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Topografik kişilik

Benlik

Bilişsel öğrenme

Yapısal kişilik

İhtiyaçlar hiyerarşisi


4.Soru

Konuşurken duraklama, yüz buruşturularak gerilme ve hecelerin yinelenmesi aşağıdaki konuşma kusurlarının hangisini tanımlar?


Boğumlamada gevşeklik

Boğumlamada atlama

Boğumlamada tutukluk

Kekemelik

Boğumlamada pelteklik


5.Soru

Konuşurken duraklama, yüz buruşturularak gerilme ve hecelerin yinelenmesi olarak görülen konuşma problemi aşağıdakilerden hangisidir?


Boğumlamada tutukluk

Boğumlamada gevşeklik

Kekemelik

Boğumlamada pelteklik

Boğumlamada atlama


6.Soru

Müzik eseri bittiğinde ölçü çizgisi yerine hangi işaret konur?


Nokta

Dizek

Açkı

Vuruş

Bitiş çizgisi


7.Soru

Hava, su ve çeliğin sesi iletime hızları hangi şıkta büyükten küçüğe, doğru şekilde sıralanmıştır?


Su - Hava -Çelik

Su - Çelik - Hava

Çelik - Su - Hava

Çelik - Hava - Su

Hava - Su - Çelik


8.Soru

Hangisi diyafram soluğu almak için yapılan çalışmalara örnek olamaz?


Bir çiçeği koklar gibi nefes almak

Bir anda korkmuş gibi soluk almak

Bir olay karşısında aniden şaşırmış gibi soluk almak

Yatakta sırt üstü yatarmış gibi soluk almak

Sanki bir köpek gibi kesik kesik soluk almak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri "soluma oyunları" arasında yer alır?

I-Çiçek toplama

II-Balon şişirme

III-Pasta söndürme

IV-Tirencilik


I-II-III ve IV

I-II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız II


10.Soru

Hangisi soluma oyunlarına örnek olarak gösterilemez?


Çiçek toplama

Balon şişirme

Yüksek sesle uzaktaki kişiye seslenme

Pasta söndürme

Hastalık oyunu


11.Soru

Sesi biçimlendiren organlara ne ad verilir?


Jeneratör sistem

Vibratör sistem

Artikülatör sistem

Rezanatör sistem

Diyafram


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses çıkaran organlar (vibratör sistem içerisinde yer alır?


Gırtlak

Diyafram

Akciğerler

Soluk borusu

Rezonans boşlukları


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri güzel şarkı söyleyebilmek için gereken temel ilkeler arasında yer alır?

I-Doğru ve düzenli bir nefes
II-Rahat ve yumuşak bir vücut
III-Doğru olarak kullanılan bir Türkçe
IV-Eğitilmiş bir ses


I ve II

I-II ve IV

I ve IV

I-II-III ve IV

I-II ve III


14.Soru

Bir bebekte müzik dilinin ön aşaması hangisidir?


Ağlama

Heceleme

Harfleri söyleyebilme

Gür bir tonda bağırma

Gülme


15.Soru

Konuşmada bir hece üzerinde takılı kalıp bu heceyi yineleme olarak ortaya çıkan konuşma bozukluğuna ne ad verilir?


Boğumlamada pelteklik

Boğumlamada gevşeklik

Boğumlamada atlama

Boğumlamada tutukluk

Kekemelik


16.Soru

  1. Sesin şiddeti - Kuvvetlilik/hafiflik
  2. Sesin yüksekliği - İncelik/kalınlık
  3. Sesin tınısı - Uzunluk/kısalık

Yukarıdaki kavram eşleştirmelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

İnsan iletişimini sağlayan konuşma, bize kişi hakkında birçok bilgi veriri. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri değildir?


Yaşadığı coğrafi bölge

Kişinin cinsiyeti

Kişinin hangi yaşlarda olduğu

Kişiliği

Fiziksel görünüşü


18.Soru

Hangi organ vibratör sistemin bir parçasıdır?


Kıkırdaklar

Akciğerler

Soluk borusu

Ağız

Diyafram