Okulöncesinde Müzik Eğitimi 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Elde var olan verilere ve olaylara farkı açıdan bakma ve onları değişik açıdan görebilme özelliği yaratıcılığın hangi boyutudur?


Sorunlara karşı duyarlılık

Yeniden tanımlama ve düzenleme

Esneklik

Olayları derinliğine görme ve birleştirme

Özgünlük


2.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde sekizlik sürenin tanımı doğru olarak verilmiştir?


Sekizlik süre el ayda ayağımızla yapacağımız  1 vuruşun tamamını kapsar

Sekizlik süre el ayda ayağımızla yapacağımız  1 vuruşun sekizde birini kapsar

Sekizlik süre el ayda ayağımızla yapacağımız 1 vuruşun yarısını kapsar

Sekizlik süre el ayda ayağımızla yapacağımız 1 vuruşun dörtte birini  kapsar

Sekizlik süre el ayda ayağımızla yapacağımız 1 vuruşun iki katını kapsar


3.Soru

Askercilik oyununda Kıt'a dur! komutu ile gerçekleşen olay nedir?


Yürüyüşün hızlanır

Yürüyüşün yavaşlar

Ters istikamette hareket edilir

Yürüyüş sona erer

Alkış vurulur


4.Soru

Çocukların halka düzenine geçerek birbirlerinin sırtlarına öğretmenlerinin söylediği kelimelerin ritmini vurarak, ritmin ilk öğrenciden son öğrenciye kadar doğru şekilde aktarımını hedefleyen oyunun adı nedir?


Tanışma oyunu

Saklama bulma oyunu

Telgraf oyunu

Davulcu güm güm oyunu

Askercilik oyunu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın özelliklerini belirleyen unsurlardan biridir?


Esneklik

Kıvraklık

Çabukluk

Acelecilik

Yavaşlık


6.Soru

"Oflaya puflaya servise bindim." cümlesinin ritmi hangi şıkta doğru verilmiştir?


- - - . . . - - - . .

. - - . - - . - - . .

. . - . . - . . - . .

- - . - - . - - . . .

- . . - . . - . . - -


7.Soru

Yaratıcı dansta öncelikle kaç temel davranıştan söz edilebilir?


1

2

3

4

5


8.Soru

Devinim ve dansla ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada eğitimcilerin hangi özelliklere dikkat etmesi gerekir?


Müzikleri devinime dönüştürmelidir.

Notaları öğretip onları devinime dönüştürmelidir. 

Basit öyküleri devinime dönüştürmelidir.

Arkadaşlarının söylediklerini devinime dönüştürmelidir.

Şiirleri devinime dönüştürmelidir. 


9.Soru

Hangisi 4-5 yaş grubu çocukların yaratıcı dans gelişim özelliklerindendir?


Başlama ve durma komutlarına uyarak değişik şekillerde yürümek

Denge tahtasında ileri-geriye doğru yürüyebilme

Yaklaşık 20 cm yükseklikten atlayabilme

Öne doğru çift ayak sıçrama

Tek ayak üzerinde 8-10 sn durabilme


10.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde  andante 'nin metronom hızı doğru olarak verilmiştir?


76

78

80

86

88


11.Soru

Hangisi yaratıcı dansın temel davranış ögelerindendir?


Yuvarlanma

Oturma

Geri adım

Zıplama

Sallama


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri diyafram soluğu alabilmek için yapılabilecek çalışmalar arasında yer alır?

I- Çiçek koklar gibi soluk almak
II- Bir olay karşısında birden şaşırmış gibi soluk almak
III- Bir anda korkmuş gibi soluk almak
IV- Yatakta sırt üstü yatarmışgibi soluk almak


Yalnız I

I ve III

I-II ve III

II ve III

I-II-III ve IV


13.Soru

Her pat için bir vuruş sayarsak aşağıdaki tekerleme kaç vuruşta söylenir?

Tak tak tak, bunu kapıya tak


6

8

10

4

2


14.Soru

Hangi iş kollarında üretimin düzenini sağlamak için ritimli sözler kullanılmaz?


Ağ çeken balıkçılar

ormanda kereste taşıyan işçiler

doklarda yükleme- boşaltma yapan liman işçileri

mektup dağıtan postacılar

Kürek çeken sporcular


15.Soru

Gelibolu İzmir Gelibolu Van Hangi seçenek yukarıdaki kelimelerle aynı ritme sahiptir?


Gül Orkide Hanımeli Gül

Orkide Hanımeli Orkide Gül

Hanımeli Kaktüs Gül Hanımeli

Hanımeli Kaktüs Hanımeli Gül

Gül Kaktüs Hanımeli Gül


16.Soru

Bireyin, olayları ayrıntılarına inerek irdeleyebilmesi, karşılaştığı durumlarda konunun özünü yakalayabilmesi hangi yaratıcılık boyutunu gösterir?


Olayları derinliğine görme ve birleştirme

Yeniden tanımlama ve düzenleme

özgünlük

Esneklik

Sorunlara karşi duyarlılık


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda yaratıcı özelliklerden birisi değildir?


Özgün devinimlerle dans etmeleri

Şarkılar bestelemeleri

Çalgıları ile özgün yapıtlar ortaya koymaları

Hayal güçlerini kullanarak öyküler yaratmaları

Aile bireylerinden etkilenerek şiir yazmaları


18.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde Ritm'in tanımı doğru olarak verilmiştir?


En az iki sesin, düzensiz aralıklarıla adı arda gelmesine denir.

En az 4 sesin, düzensiz aralıklarıla ard arda gelmesine denir.

En az iki, sesin düzenli olarak ard arda gelmesine denir.

En az 4 sesin, düzenli olarak ard arda gelmesine denir.

En çok 2 sesin, düzensiz olarak ard arda gelmesine denir.


19.Soru

Hangisi yaratıcı müzik çalışmalarından ezgisel çalışmalara örnek verilebilir?


Farklı kültür ve türlere ilişkin müzikler dinleme

Şarkılar dinleme

Sözlü ve sözsüz oyun müzikleri dinleme

Kendi sesiyle ses oyunları yapma

Çeşitli çalgılardan sözsüz müzikler dinleme


20.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde çocukların çember biçimde dizilip bağdaş kurarak oturdukları oyunun adı doğru olarak verilmiştir?


Askercilik oyunu

Trencilik oyunu

Tanışma oyunu

Eş eşe çapraz el çırpma oyunu

Ölçüleme oyunu