Okulöncesinde Müzik Eğitimi 1 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi ritimli oyunlardan biri değildir?


İp atlama oyunu

Ormanda piknik oyunu

Hayvan adlarıyla ritim oyunu  

Meyve adlarıyla ritim oyunu

Çiçek adlarıyla ritim oyunu


2.Soru

Meyve isimleri ile söylenen "Karadut, muşmula, incir, nar" ritminin hayan isimlerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Aslan, kanguru, kelebek, fil

Aslan, kelebek, kanguru, fil

Kelebek, aslan, kanguru, fil

Kanguru, kelebek, aslan, fil

Kelebek, kanguru, aslan, fil


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı danstaki beş temel davranıştan biridir?


Dans

Müzik

Yürüme

Ayak basma

Ayak kaldırma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aristo'ya göre müziğin hizmet ettiği amaçlardan birisi değildir?


Eğlence

Ahlaki eğitim

Hoşça vakit geçirmek

Ses geliştirme

Arınma


5.Soru

Tren oyununda, trenin durup makas değiştirmesinden sonra çocuklar ne yaparlar?


Dururlar

Hızlanırlar

Yavaşlarlar

Bulundukları yere otururlar

Bulundukları yerde geri dönerler ve ilerlerler.


6.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde dörtlük sürenin tanımı doğru olarak verilmiştir?


Dörtlük süre el yada ayağımızla yapacağımız vuruşun tamamını kapsar.

Dörtlük süre el yada ayağımızla yapacağımız vuruşun iki katını kapsar

Dörtlük süre el yada ayağımızla yapacağımız vuruşun dörtte birini kapsar

Dörtlük süre el yada ayağımızla yapacağımız vuruşun yarısını kapsar

Dörtlük süre el yada ayağımızla yapacağımız vuruşunsekizde birini kapsar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı dansın tanımıdır?


Çocuğun içsel sürecini beden devinimleri yoluyla anlatmasıdır.

Çocuğun duygu, düşünce, izlenim ve tasarımlarını beden devinimleri yoluyla anlatmasıdır.

Çocuğun hayal dünyasını beden devinimleri yoluyla anlatmasıdır.

Çocuğun sosyal yapısını beden devinimleri yoluyla anlatmasıdır.

Çocuğun aile ve arkadaşlarıyla olan ilişkisini beden devinimleri yoluyla anlatmasıdır.


8.Soru

Hangisi okul öncesi çocuklara ritm duygusu öğretmek için oynanan oyunlardan değildir?


Telgraf oyunu

Askercilik oyunu

Mektup oyunu

Davulcu güm güm oyunu

Trencilik oyunu


9.Soru

Hangisi yaratıcı müzik çalışmalarından sessel çalışmalara örnek verilebilir?


Tekerleme ve sayışmalarla çalışma

Varlıkların isimleri ile ilgili çalışmalar

Söz bulma ve söz ekleme çalışmaları

Anlamlı, anlamsız heceleler ile çalışma

Tınısal çalışmalar


10.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde hayvan adlarıyla ritm oyununun tanımı  doğru olarak verilmiştir?


Sınıftaki çocukların her birine birer ritim kalıbı adı verilir: Fil, aslan, devekuflu, kanguru, kelebek, karınca. Öğretmen sınıfça ormana pikniğe gittiklerini anlatır. Ormanda gezerken bu hayvanlardan hangisinin adını söylerse, o adı alan çocuk ayağa kalkar oturur.

Tahtaya nar, incir, karaüzüm, muşmula, karadut ve şeftali resimleri asılır. Öğretmen hangi meyveyi gösrerirse, o meyvenin adı art arda 4 kez tekrarlanır.

Çocuklar halka düzeni alır. Öğretmen çocuklardan birinin omzuna ritmik bir cümlenin kalıbını vurur. Öğreciler o kalıbın tekrarını yapar.

Tahtaya gül, kaktüs, hanımeli, orkide, nilüfer ve manolya resimleri sıralanır.Öğretmen hangi çiçeği gösterirse , o çiçeğin adı art arda 4 kez tekrarlanır.

Tahtaya fil, aslan, devekuşu, kanguru, kelebek ve karınca resimleri asılır.Öğretmen hangi hayvaın resmini gösterirse, o isim yavaş bir tempoda 4 kez tekrarlanır.


11.Soru

Çocuklara güm güm diyerek iki, güm güm güm diyerek üç ve güm güm güm güm diyerek dört birimli vuruşları hissettirmeyi amaçlayan oyunun adı nedir?


Eş eşe çapraz el çırpma

Ölçüleme oyunu

Saklama bulma oyunu

Telgraf oyunu

Trencilik oyunu


12.Soru

İki birimli, üç birimli ve dört birimli vuruşların hissettirildiği oyun aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Davulcu güm güm 

Ölçüleme oyunu

Eş eşe çapraz el çırpma oyunu

Telgraf oyunu

Saklama bulma oyunu