Okulöncesinde Yaratıcılık Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki çizim becerilerinden hangisi şematik dönemde görülmez?


Karalama

Tek bir şekil çizme

Mandala figürü çizme

Güneş figürü çizme

Eksik daire çizme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dans/devinimin temelini oluşturan eylemlerden biridir?


Bisiklete binme

Uzun atlama

Basket oynama

Takla atma

Zıplama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi çocuğun doku çalışmasına ait yapacağı örnek uygulamalardan biridir?


Farklı büyüklükteki nesneleri ayırır

Okulun bahçe duvarına boya ile el ayak baskısı yapar

Noktaları birleştirerek kendilerine yol oluştururlar

Çocuklar artık malzemelerle pano yaparlar 

Aynı renklerdeki topları sepete koyarlar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okulöncesi dönem çocuklarının yazın türlerini kullanarak uygulayabilecekleri sanat etkinliklerinden değildir?


Resim Yapma

Mozaik Çalışması

Poster Çalışması

Beste Yapma

Kolaj Çalışması


5.Soru

Ece öğretmen öğrencisine “Eğer daha yüksek seslerle söyleseydin şarkı nasıl olurdu?” sorusunu sorduğunda, hangi aşamayı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir?


Okuma yazma

Buluş

Yansılama

Doğaçlama

Canlandırma


6.Soru

"Yürüyüşe çıkmış bir nokta" olarak  tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Uzam

Çizgi

Doku

Perspektif

Renk


7.Soru

Çocuklarla, bir müze gezisi düşünelim. Sürekli “koşma, bir yere ayrılma,
elleme, konuşma, çabuk ol!” diyen bir yetişkin aşağıdakilerden hangilerine yol açar?

I- Çocuğun merakı sıradan bir hal alır ve çocuk heyecanını yitirir.

II-Çocuğun yaşantısını zenginleştirmesine engel olur.

III-Çocuğun müzeyi bir sanat ortamı yerine bir disiplin ortamı
olarak tanımasına neden olur.


Yalnız III

II-III

I-II

I-III

I-II-III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; genellikle olağanüstü kişilere, olaylara yer verilen ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa anlatılarak geçen bir yazın türüdür? 


Şiir

Masal

Bilmece

Tekerleme

Fabl


9.Soru

Çocuk yazını hangi yaş aralığını kapsamaktadır?


0-6 yaş aralığı

2-6 yaş aralığı

2-14 yaş aralığı

0-14 yaş aralığı

6-14 yaş aralığı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk yazınının olumlu etkilediği gelişim alanlarından birisi değildir?


dil gelişimi

duyuşsal gelişim

bilişsel gelişim

motor gelişim

sosyal gelişim


11.Soru

Okulöncesi dönem çocuklarının yazın türlerine ilişkin verilen tepkileriyle ilgili eşleşmelerden hangisi doğrudur?


Tartışma- Çocuğun Tavşan masalını okuduktan sonra “Tavşan ne renkti? sorusunu sorması

Yeniden anlatma- Çocuğun Öğretmenin okuduğu hikayeyi özetlemesi

Öykü tamamlama- Çocuğun Mevsimler öyküsünü canlandıran arkadaşını hatırlaması

Resim yapma- Çocuğun önceden çizilmiş resmin içine renkli kağıt parçaları yapıştırması

Kolaj çalışması- Çocuğun dinlediği şiirdeki ana karakterin bir resmini çizmesi


12.Soru

okul öncesi dönemde müzik eğitiminde en önemli öğretmen davranışı hangisidir?


İyi bir müzik bilgisine sahip olmaları

Öğrencilere rehberlik etmeleri

seslerinin güzel olması

bir müzik aleti çalmaları

müzik yeteneklerinin olması


13.Soru

Karalama dönemi kendi içerisinde kaç alt döneme ayrılır?


1

2

3

4

5


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazın türlerini anlatırken kullanılan araç gereçlerden biri değildir?


Pazen tahta

Televizyon şeridi

Orff çalgıları 

Kitle iletişim araçları

Kuklalar


15.Soru

Okul öncesi dönemde çocuk yazınında görsel araç gereçlerin kullanılmasının en önemli nedeni hangisidir?


çocukların ilgilerini çekmek

okul öncesi dönemin işlem öncesi dönem olması

çocukların yaratıcılıklarını arttırmak

yeni yazın türlerini tanıtmak

yazın ile ilgili alt yapı oluşturmak


16.Soru

Yansılama aşamasında hızlı bir şekilde tekrarlar verilmesi, aşağıdaki becerilerden hangisini geliştirir?


Tepki verme

Gözlem yapabilme

İyi işitme

Ayırt etme

Analiz yapma


17.Soru

Okulöncesi dönem çocuğunun  estetik duyarlılık süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Estetik duyarlılık; açıklık, çocuksu tazelik, doğallık içerir.

Eğitimci kendi estetik bilinçlilikleri ve duyarlılıklarıyla çocuklara model olmalıdır.

Estetik süreç de çevre çok önemlidir.

Eğitimci, çocukları sanatın farklı örnekleri ile karşılaştırmalıdır.

Estetik süreç edilgen katılımı gerektirir.


18.Soru

.......  .......  anlatılacak öykünün resimlerinin uzun bir şerit kumaşın üzerine
çizilmesi ve bu şeridin uçlarının iki sopaya tutturularak bir kutunun içine takılmasıyla oluşturulur.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tamamlar?


Televizyon şeridi

Pazen Tahta

Saydam/tepegöz

Tahta kuklalar

Öykü oluşturma


19.Soru

Hangi yaklaşımda dans/devinimle ilgili temel düşünceye göre teknik bilmek, ustalık amaçlı değil, bedenin yaratıcı ifadede bulunmasını kolaylaştırmak için gereklidir?


Davranışsal yaklaşım

Bilişsel yaklaşım

Orff yaklaşımı

Biyolojik yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım


20.Soru

Aşağıda verilen kitap isimlerinden hareketle hangisinin "Fabl" türünde olması beklenebilir?


Karga ile Tilki

Keloğlan ve Peri Kızı

Ayşegül Tatilde

Nasrettin Hoca ve Eşeği

Cin Ali Okulda