Okulöncesinde Yaratıcılık Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Halk dansı
  2. Taklit
  3. Sessiz nota okuma
  4. Müziğe eşlik etme

Eğitimde çocuğun iletişim becerilerinin desteklenmesi için bunları destekleyen etkinliklere ihtiyacı vardır. Yukarıda verilenlerden hangileri bu amaca hizmet eder?


I ve IV

I ve II

III ve IV

I, II ve IV

I, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesinde dans/devinimin (hareketin) temelinden birisi değildir?


Koşma

Yürüme

Enerji

Sekme 

Dönme


3.Soru

Şematik dönemde bir çocuktan temel olarak beklenen en önemli beceri hangisidir?


İnsan figürünü baş ve gövdeyle çizme

Tek çizgi çizme

İki eğik çizgi çizme

Bir enstrümanı detaylarıyla çizme

Daire çizme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönem çocuğunun şematik dönemi başlangıç yaşıdır?


18 ay

24 ay

36 ay

42 ay

48 ay


5.Soru

“Dikkati dağılan, bağlantı kuramayan çocuklar için öykünün anlatılan bölümü ile ilgili hatırlatmalar yapılmalıdır.”

Yukarıda öğretmenin dikkat etmesi gereken husus hangi sözel tepki tekniği ile bağlantılıdır?


Soru Sorma

Öykü Tamamlama

Yeniden Anlatma

Yeniden Anlattırma

Tartışma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı dans/deviniminde uygulama biçimlerinden birisidir?


Koşma

Dönme

Enerji

Yer ifadeleri

Ses ve devinim ifadeleri


7.Soru

Okulöncesi dönem çocuğun,15 aylıktan başlayarak bir yüzeye eline geçirdiği herhangi bir gereçle gelişi güzel birtakım çizgiler çizmesi aşağıdaki gelişim evrelerinden hangisinde görülmektedir?


Resimde saydamlık dönemi

Şematik dönem

Düzensiz çizme ve karalama dönemi

Denetimsiz dönem

Taslaklar dönemi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; söz-müzik-devinim bütünlüğü için uygulanacak çalışmalardan biri değildir?


Söz olarak uyaklı sözler, tekerlemeler, sayışmacalar, canlandırmaya uygun öyküler, masallar kullanılabilir.

Değişik tartım kalıplarındaki şarkılar kullanılabilir.

Sağ ayak sol ayağın yanına getirildiğinde sekerek sol ayakla adım atma çalışmaları yapılabilir.

Şarkılı oyunlar kullanılabilir.

Mimiksel içerikli hareketli oyunlar kullanılabilir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öncesinde ya da sonrasında anlatımı destekleyen yazın türlerinden biridir?


Şiir

Orff çalışması

Kolaj çalışması

Mozaik çalışması

Poster çalışması


10.Soru

Masal ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri masalın okul öncesi dönem için uygun olmamasının nedenlerindendir?

  1. olağan üstü olaylara yer verilmesi
  2. olağan üstü varlıklara yer verilmesi
  3. kuşaktan kuşağa aktarılıyor olması


Yalnız 1

Yalnız 2

Yalnız 3

1 ve 2

1 ve 3


11.Soru

 Bir çocuk resim yapmaya başladığında kendisine “Ne resmi yapıyorsun?”
diye sorulduğunda “hiç” yanıtı verebilir. Daha sonra yaptığı resme bakarak
onun bir kahve fincanı olduğunu söyleyebilir. Biraz sonra “basık şapkalı bir hanım”
diye resmini tanımlayabilir. Buna ne ad verilir?


Denetimli karalama

Denetimsiz karalama

Düzensiz karalama

Kavram değişmesi

Kavram kargaşası


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı müzik etkinliklerinde kazanılan önemli davranışlar bağlamında değerlendirilemez?


Müzik eşliğinde dans etme

Bir enstrüman çalma

Bir çalgı oluşturma

Bir ezgiyi dinleme

Müzik eşliğinde tekerleme söyleme


13.Soru

Babasının bıyıklarını  önemli ve dikkat çekici gören  çocuğun resminde babasının bıyıklarını abartılı şekilde çizdiği dönem hangisidir?


Resimde Saydamlık Dönemi

Düzensiz Çizme ve Karalama Dönemi

Şematik dönem

Denetimli karalama dönemi

Denetimsiz karalama dönemi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; saydamların üzerine çizilmiş resimleri, çizim ya da metni, ekrana büyüterek yansıtan, çok yönlü bir araçtır?


Pazen tahta

Televizyon

Radyo

Fabl

Tepegöz


15.Soru

……………… hafif sıçramalı bir yürüyüştür.

Yukarıdaki tanı hangi kavrama aittir?


Ritim

Gallop

Zıplama

Devinim

Rahvan


16.Soru

Okulöncesi çocukları için hazırlanacak sanat programlarının özellikleri neler olmalıdır?

I-Yaşantılara dayalı olmalıdır.

II-Uygulamalara olanak vermelidir.

III- Çocuğun sosyal çevresine uygun olmamalıdır.

IV-Çocuğun estetik duyarlılığını geliştirmelidir.


I-II-IV

I-II-III-IV

I-II-III

I-III-IV

I-IV


17.Soru

Çocuklar hangi yaş aralığında müzikle düzenli bir tempoyu tutturmaya başlarlar?


9-10 yaş aralığı

7-8 yaş aralığı

5-6 yaş aralığı

3-4 yaş aralığı

1-2 yaş aralığı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "devinim" ile eş anlamlıdır?


Orff

Hareket

Alıştırma

Egzersiz

Ninni


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi çocuğunun sanatsal gelişim evrelerinden biri değildir?


Şematik dönem

Denetimsiz dönem

Karalama dönemi

Saydamlık dönemi

Düzensiz çizme dönemi


20.Soru

I. Yer

II. Zaman

III. Denge

IV. Enerji

V. Gallop

Yukarıdakilerden hangileri dans/devinimin elementleridir?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-IV