Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dil bozuklukları dilin yapısında (fonoloji, morfoloji, sentaks), dilin içeriğinde (anlam) ve dilin işlevindeki sorunları içermektedir. Bu açıklamaya göre “kitap” yerine “kipat” demek hangi alandaki sorunları teşkil etmektedir?


Morfolojik

Sentaks güçlükleri

Sesletim bozuklukları

Fonolojk sorunlar

Dilin işlevineki bozukluklar


2.Soru

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar ile bağlı bulunduğu birimler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


İnsan Hakları Başkanlığı - Başbakanlık

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı - Maliye Bakanlığı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliği olan bireyler için kullanılan teknolojik araçlardan biridir?


Altyazılı telefon

PECS

Demir at

Etkinlik çizelgesi

Okuma kılavuzu


4.Soru

EHİS Ek İhtiyari Protokolü hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


23 Nisan 2005

13 Aralık 2006

21 Eylül 2007

3 Mayıs 2008

25 Mayıs 2009


5.Soru

Engelliliği bireysel farklılıklara yönelik çevresel koşulların yaratılmaması sonucunda bireyin topluma katılımının engellemesi olarak gören ülkenin aşağıdaki modellerden hangisini benimsediği söylenebilir?


Sosyal model

Hayırsever model

Tıbbi model

Yardımsever model

Teknolojik model


6.Soru

Ülkemiz Birleşmiş Milletler’e hangi yılda katılmıştır?


1940

1945

1950

1955

1960


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin kullandığı yardımcı teknoloji araçlarındandır?


Koklear implant

Etkinlik çizelgesi

Demir at

Beyaz Baston

Altyazılı telefon


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme cihazlarından değildir?


Büyük tuşlu klavye

Tekerlekli sandalye

Yürüteç

Akülü araba

Koltuk değneği


9.Soru

.Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli olma durumunun doğum öncesi nedenlerinden biri değildir?


17 yaşın altında ve 35 yaşın üstünde çocuk sahibi olunması,

Yapısal ve genetik bozukluklar

Aşılarının düzenli yaptırılmaması,

Maruz kaldığı ilaçlar ve kimyasallar

Anne ile baba arasındaki kan uyuşmazlığı


10.Soru

20/200 ve görme alanı en fazla 20 derece olan bireyler nasıl adlandırılmaktadır?


Astigmat

Hipermetrop

Miyop

Kör

Az gören


11.Soru

Aşağıdaki zeka puanlarından hangisi hafif düzeyde zihinsel yetersizliği göstermektedir?


40-35 puan

70-50 puan

70-90 puan

90-110 puan

110-125 puan


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere yönelik ulaştırma sistemlerinden biridir?


Metin-konuşma sentezleyici

Akıllı Ulaşım Sistemi

Bilgi erişim sistemi

İzleme cihazları

Bas konuş


13.Soru

İlaç yönetimiyle ilgili olarak ev ortamının dışında ilaçların yönetim rejimi ile ilgili hastaların aktivitelerini incelemeyi amaçlayan ilaç yönetim cihazları aşağıdakilerden hangisidir?


İlaç kutuları

Alarmlı ilaç yönetim cihazları

Resimli ilaç reçeteleri

İzleme cihazları

İlaç otomatları


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireylerin bulundukları yerin gerçek fotoğraflarını (örneğin, Google Street view), harita üzerindeki ayrıntılı bilgileri (örneğin, sokak, cadde) ya da sadece konumu ve hedefi arasındaki rotayı görebilmesini sağlamaktadır?


Akıllı ulaşım sistemi

Ulaştırma sistemleri

Sesli destek sistemleri

Coğrafi bilgi sistemleri

Metin-konuşma sentezleyicisi


15.Soru

Engelliliğe yol açabilecek durumların önlenmesi, erken tanılama hizmetleri ile engellilik derecesinin ilerlemesinin önlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 


Tıbbi rehabilitasyon

Koruyucu rehabilitasyon

Mesleki rehabilitasyon

Psiko-sosyal rehabilitasyon

Toplum temelli rehabilitasyon


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretimsel destek cihazları arasındadır?


Akıllı tahtalar

Tekerlekli sandalyeler

Büyük tuşlu klavyeler

Göz hareketiyle bilgisayar faresini yöneten cihazlar

Yürüteçler


17.Soru

56-70 dB arasındaki kayıplar hangi düzeyde işitme kaybına sahiptir?


Orta-ağır işitme kaybı

Orta işitme kaybı

Ağır işitme kaybı

Çok hafif işitme kaybı

Hafif işitme kaybı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşük teknolojili araçlar arasında sayılmaktadır?


CD çalarlar

 Ses kayıt cihazları

PECS

Elektronik sözlükler

Tablet bilgisayarlar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pratik becerilere bir örnektir?


Kuralları izleme

Para kavramları

Zaman kavramları

Dil ve okur yazarlık

Güvenlik becerileri


20.Soru

Acil ve afet durumlarında süreğen hastalığı olan bireylerin özelliklerine uygun olarak öne çıkan önlem aşağıdakilerden hangisidir?


Kaçış yollarında rampaların olması

Alternatif iletişim araçlarının olması

Düzenli kullanılan ilaçları yakınında bulundurma

Ses yükseltici cihazının olması

Braille alfabesinin yakınında olması