Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Engelli bireylere yönelik yapılmış ilk uluslararası düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, 2006

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS), 2006

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi, 2015

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Ek İhtiyari Protokolü, 2006


2.Soru

Seçeneklerden hangisinde engelin tanımı doğru olarak verilmiştir? 


Bireyin psikolojik, fizyolojik veya anatomik özelliklerinde meydana gelen geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, görev bozukluğu veya yapı bozukluğu

Bireyin herhangi bir yetersizliği belirlenememesi ancak bir yetersizlik gösterme olasılığının yüksek olması durumu

Organların yapısındaki biyofiziksel ve kimyasal bozukluklar

Bireyin bozukluk/zedelenme sonucunda yapması gereken bir etkinliği yerine getirmede yeterli olmaması, kapasitenin sınırlanması ya da bir organın
işlevini yitirmesi

Herhangi bir yetersizlik yaşayan bireyin çevre ile etkileşimi ve toplum içinde rollerini yerine getirme sırasında karşılaştığı sorun ya da zorluk


3.Soru

Ülkemizde engelli bireyleri koruma ve kurumsal bakım hizmetleri hangi bakanlığın sorumluluğu altındadır?


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


4.Soru

Aşağıdaki hangisi Dünya barışını sağlamak amacıyla kurulmuş olan  Birleşmiş Milletler (BM)'in, kuruluş sürecine önderlik eden ülkelerden birisi değildir?


Almanya

İngiltere

Fransa

ABD

Rusya


5.Soru

Aşağıdaki içerik açıklaması EHİS'in hangi maddesine aittir?

"Taraf devletlerin engelli bireylerin toplumun her alanına diğer bireylerle
eşit koşullarda erişebilmeleri için almaları gereken tedbirleri içerir."


Amaç

Genel İlkeler

Genel Yükümlülükler

Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik

Erişebilirlik


6.Soru

AAIDD’nin zeka bölümünü temel alan ve yaygın biçimde kabul gören sınıflandırmasına göre, 55/50-35 zeka puanı olan birey hangi düzeyde yetersizliğe sahiptir?


Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

İleri derecede ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Normal düzeyde zihinsel yetersizlik


7.Soru

Ülkemiz nüfusunun %’de kaçı işitme yetersizliğine sahiptir?


%3,3

%2.5

%1

%0,70

%0,37


8.Soru

Sinir sisteminin zarar görmesi, geçirilen hastalıklar, kazalar ya da genetik sorunlardan dolayı kas, iskelet ve eklemlerin görevini yerine getirememesi sonucu hareketle ilgili yetersizliklerin oluşması aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 


Zihinsel yetersizlik

Fiziksel yetersizlik

Otizm spektrum bozukluğu 

Görme yetersizliği 

İşitme yetersizliği 


9.Soru

Bir bireyin zihinsel yetersizlik tanısı alabilmesi için zihinsel yetersizliğe ilişkin belirtilerin kaç yaşından önce görülmesi beklenir?


3

6

15

18

45


10.Soru

Bir bireyin zihinsel yetersizlik tanısı alabilmesi için sıralanan alanlardan hangilerinde yetersizlikler/sorunlar görülmelidir? 

I. Zihinsel işlevler

II. Uyumsal davranışlar

III. Kaygı bozukluğu

IV. Davranış sorunları  


I ve II 

II ve III

I, III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanımı için genellikle eğitim gerektirmeyen, düşük bütçeli ve karmaşık mekanik özellikleri olmayan cihazlardandır?


Tablet bilgisayar

Renklendirilmiş mutfak eşyaları

Ses kayıt cihazları

Elektronik sözlükler

Kaset çalarlar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin bir noktadan başka bir noktaya gelmesini sağlayan yardımcı teknolojik cihazlardan biridir?


Pozisyonlama cihazları

Sabitleme cihazları

Akıllı tahtalar

Koltuk değnekleri                    

Akıllı ev sistemleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme güçlüğü olan bireylerde sıklıkla görülen özelliklerden biri değildir?


Akademik başarısızlık

Dil bozuklukları

Sosyal becerilerde yetersizlik

Öğrendiklerini genelleyememe

Zihinsel işlevlerde iki standart sapma farklılık gösterme


14.Soru

Zihin yetersizliği olan bireylerde akıllı tahta kullanımının en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?


Okuma yazma becerisini geliştirme

Boş zamanları değerlendirme

Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi

Özbakım becerilerinin öğretilmesi

Öğretimsel materyallerin kullanımı