Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi zihinsel yetersizliklerden biridir? 


Etkileşim kuramama

Sürekli mutsuzluk

Hiperaktivite 

Akranları ile aynı hız ve nitelikte sözlü iletişim kuramama

Otizm spektrum bozukluğu 


2.Soru

Türkiye’de ulaşılabilir açık alanlara ilişkin kurallar ve standardlar temel olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru olarak sıralanmıştır?

 I.Kaldırım standartları olarak yaya kaldırım genişliği (min. 1,5 metre), eğim (maks.%2),

II.Rampa standartları ise genişlik (180 cm), eğim (maks. %8),

III.Görme yetersizliği olan bireyler için rampaların başında ve sonunda 150 cm düz ve değişik dokuda bir alan

IV.Dinlenme alanları ve oturma bankları, rampa başlangıç ve bitiminde 45 cm daha devam eden küpeşteler

V.Dış mekânlardaki merdivenlere ilişkin standartlar, maksimum bir rıht yüksekliği 15 cm olmak


I,II,III

I,II,III,IV ve V

II,III,IV,V

I,II,III,IV

II,III,IV,V


3.Soru

  1. Günlük yaşam
  2. Psikomotor
  3. Dil, konuşma
  4. Serbest zaman                      
  5. Bağımsız yönelim

                  

Hangisi/hangileri görme yetersizliği olan bireylerin desteklenme gereksinimi duyabilecekleri öncelikli beceri alanlarındandır?


Yalnız V

I ve V

II, III ve IV

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V


4.Soru

Bireyin “Geldim ” yerine “geliyorum “ifadesi kullanması dilinin hangi bileşeninde bir sorunu ortaya koymaktadır?


Fonolojik

Sentaks

Pragmatik

Morfolojik

Artikülasyon bozukluğu


5.Soru

Sıralananlardan hangileri düşük teknolojili cihazlara örnek gösterilebilir?  I. Tekerlekli sandalyele II. Kalem tutacakları  III. Renklendirilmiş ve büyük yazılarla hazırlanmış görseller IV. Elektronik okuma kalemi V. Elektronik beyaz baston


I ve II 

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi orta düzey teknolojili cihazlar arasında yer almaktadır?


Hesap makinaları

Okuma kalemi

Müzik veya video oynatıcı

Kalem tutacakları

Tablet bilgisayar


7.Soru

Zihinsel yetersizliği, zihinsel işlevlerde ve çoğu günlük sosyal ve pratik becerileri kapsayan uyumsal davranışlarda önemli sınırlılıklarla karakterize bir bozukluk olarak tanımlayan dernek aşağıdakilerden hangisidir?


AHDER

AAIDD

OSB

AFAD

UNICEF


8.Soru

Aşağıdakilerden hangi süreğen hastalık değildir?


Epilepsi

Hipertansiyon

Astım

AIDS

Multiple sklerozis


9.Soru

Sivil Toplum Kuruluşları farklı amaçlar için kurulmuş olsa bile, temelde sahip oldukları ortak özellikler mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bu temel ve ortak özelliklerden birisi değildir?


Özerklik

Bir Vizyona Sahip Olmak

Gönüllülük

Çoğulculuk

Siyasi Düşünce


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilaç yönetimiyle ilgili olarak ev ortamının dışında ilaçların yönetim rejimi ile ilgili hastaların aktivitelerini incelemektir?


İlaç otomatları

İzleme cihazları

Alarmlı ilaç yönetim cihazlar

İlaç kutuları

Doğrudan ilaç yönetimi


11.Soru

Özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin temel amacı nedir?


Okuma yazma öğretmek

Bağımsız yaşamasını sağlamak

Konuşmayı öğretmek

İş becerilerini kazandırmak

Çevresel koşulları iyileştirmek


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Bozukluk” terimi yerine de kullanılabilecek bir ifadedir?


Kaza

Engel

Zedelenme

Güçlük

Yetersizlik


13.Soru

Sesli kitaplar aşağıdaki gruplardan hangisi tarafından kullanılır?


İşitme yetersizliği olan bireyler

Görme yetersizliği olan bireyler 

Otizm spektrum bozuklu olan bireyler 

Fiziksel yetersizliği olan bireyler

Zihinsel yetersizliği olan bireyler 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin uygun ilaç kullanımına engel olan faktörlerden birisi değildir?


Hastalığın belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle uygun ilaca ulaşamama

İlaç kullanımının yönetimindeki fiziksel zorluklar (örneğin ağır derecede fiziksel yetersizlik gösterme nedeniyle ilaçlara ulaşamama)

Yan etkilerin doğru değerlendirilmesindeki sorunlar

Unutma

Uzun süreyle çok sayıda ve çeşitte ilaç kullanma


15.Soru

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ülkemizde hangi tarihte bakanlar kurulu tarafından kabul edilmiştir?


10 Şubat 2015

12 Eylül 2010

25 Mayıs 2009

3 Mayıs 2008

13 Aralık 2006


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizlikleri olan bireylerde kullanılan yüksek teknolojili cihazlar arasındadır?


Tablet bilgisayar

Hesap makineleri

Ses kayıt cihazı

Okuma kalemleri

Konuşan sözlükler


17.Soru

Bireyin bozukluk/zedelenme sonucunda yapması gereken bir etkinliği yerine getirmede yeterli olmaması, kapasitenin sınırlanması ya da bir organın
işlevini yitirmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seeneklerden hangsinde yer almaktadır?


Hastalık

Zedelenme

Yetersizlik

Bozukluk

Kayıp


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği olan bireyin kalan işitme eşiğini kullanabilmesini sağlamak ve duyduğu seslerin seviyesini yükseltmek amacıyla kullanılan yardımcı teknolojilerden biridir?


Alt yazılı telefon

Koklear implant cihazı

Işıklı uyarı sistemi

Resimli iletişim kartları

Web tabanlı alternatif iletişim cihazı


19.Soru

Ülkemizde engelli bireylerle ilgili süreçlerden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü


20.Soru

Aşağıdaki modellerden hangisinde  engelli bireylere bağış ya da sosyal yardım programlarıyla bakımlarının sağlanması yoluna gidilmektedir?


Hayırsever Model

Ekolojik Model

Tıbbi Model

Biyolojik Model

Sosyal Model