Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum anında acil durum ekibinin ya da vatandaşların, durumlarının diğer bireylerden farklı olduğunu düşündükleri kişilerle karşılaştıklarında yapması gereken bir şeydir?


Bireyi tedirgin edici davranışlarda bulunmak

Bireye dokunmaya veya onu fiziksel olarak kontrol altına almaya çalışmak

Üzerinde tanıtıcı bir nesne (etiket, bileklik, takip cihazı) olup olmadığını kontrol etmek

Eğer cevap vermezse sorularını yazılı olarak sormayı denemek

Yazılı olarak sorduğunuz sorulara cevap vermiyor ve huzursuzlanmaya başlıyorsa yakınından ayrılmamak


2.Soru

"Bireysel farklılıklara yönelik çevresel koşullar yaratılmaması, bireyin topluma katılımını sınırlandırmakta ya da engellemektedir."

Engelliliği bu bakış açısıyla ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Tıbbi Model

Akılcı Model

Teknolojik Model

Sosyal Model

Kapitalist Model


3.Soru

I. Grup çalışmaları

II.Davranışsal öğretim paketleri

III.Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi

IV.İş Güvenliği Becerilerinin Öğretimi

Görme yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek Etkili Uygulamalar düşünüldüğünde hangi ifade ya da ifadeler bu yöntemlere dahildir?


I.IV

I.II.III

II.IV.

II.III.IV.

I.III


4.Soru

I. Günlük yaşam

II. Tahliye

III. Hareketliliğin sağlanması

IV. Bakım aktiviteleri

Yukarıda verilenlerden hangileri özel gereksinimli bireyin olası acil durum ve afet hali sırasında öz değerlendirmenin boyutları arasındadır ?


I, II

I, III

II, III

I, II, III

II, III, IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, acil durum iletişim sistemlerine bir örnektir?


Kalp krizi için ambulans hizmetinin istenmesi

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı yapılması

Belediyenin heyelan tehlikesi anonsu yapması

Deprem detaylarının televizyonda anlatılması

Artçı depremler ile ilgili radyoda bilgi verilmesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ADİ sistemlerini kullanmaya aday gruplarından biri değildir?


Otizmli bireyler

Beyin hasarı nedeniyle konuşamayan bireyler

Afazili bireyler

Serabral palsili bireyler

Konuşabilen down sendromlu bireyler


7.Soru

Braille alfabesi hangi tür yetersizliği olan bireylerin yaşamını kolaylaştırır?


Dil ve konuşma bozukluğu

Zihinsel yetersizlik

Görme yetersizliği

İşitme yetersizliği

Ortopedikyetersizlik


8.Soru

Türkiye’nin de taraf olduğu EHİS Ek İhtiyari Protokolünün en öne çıkan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


1. madde

2. madde

4. madde

5. madde

6. madde


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme engelli bireylerle konuşurken yapılması gerekenlerden biri değildir? 


Öncelikle işitme engeli olan bireyin sizin onunla konuştuğunuzu farketmesini sağlayın.

İşitme engelli bireylerin hangi yolla iletişim kurduğunu öğrenin.

Açık, anlaşılır ve yavaş konuşun.

 

Konuşurken elinizle ağzınızı kapatmayın

İşitme cihazı kullanan biriyle  bağırarak konuşun.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'cinsel haz almak veya cinsellik üzerinden maddi çıkarlar sağlamak amacıyla bireyle etkileşimde bulunma' olarak tanımlanmaktadır?


Cinsel zorbalık

Cinsel zorlama

Cinsel istismar

Cinsel yönelim

Cinsel suç


11.Soru

Afet ve acil durum hallerini takip eden ilk 6 ile 12 hafta içerisinde yapılan öncelikli müdahalelerin adı aşağıdakilerden hangisidir?


Müdahale takibi

Önleme takibi

Yeniden yapılandırma aşaması

Akut takip

Düzenli takip


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, konuşamayan bireylerin iletişim kurabilmeleri için hazırlanan elektronik ve bilgisayar tabanlı olmayan görsel, sembol veya alfabenin yer aldığı iletişim sistemidir?


İşaret dili

Jest ve mimikler

Konuşma üreten cihazlar

İletişim panoları

Resim değiş-tokuşu


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  trafik ışığını kullanarak karşıya geçme becerisi öğretimi basamaklarından biri değildir?


Yaya geçidine gelir

Yola inmeden önce kaldırımda durur

Önce sola, daha sonra sağa, tekrar sola bakarak yolu kontrol eder

Araç gelmiyorsa veya çok uzak mesafedeyse yola hızlıca atlar

Yolun ortasına geldiğinde tekrar sağa bakar


14.Soru

"Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır.” ifadesi hangi anayasamızda yer almıştır?


1876

1921

1924

1961

1982


15.Soru

Afet ve acil durum halleri sonrasında özel gereksinimli bireylere yapılan müdahaleden biri olan akut aşama aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


Uzun ve/veya kısa süreli işlevsel ve fiziksel yetersizlik yaşaması olası bireylerin belirlenmesi

Uygun tıbbi müdahale

Kamp ve geçici barınaklardaki özel gereksinimli bireylerin tespiti

Afet ve acil durum öncesinde de özel gereksinimi bulunan bireylerle ilgilenilmesi

Özel gereksinimlilik durumuna yol açabilen yaralanmaların takibi


16.Soru

Bireye öğretmek istenilen beceriyle ilgili sistematik olarak ipucu sunulması ve birey bu beceriyi öğrenmeye başladıktan sonra kullanılan ipucunun yavaş yavaş azaltılması (silikleştirilmesi) veya artırılmasını içeren süreç olarak tanımlanan öğretim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Geri Bildirim

Görsel Destekler

Yanlışsız Öğretim

Model Olma

Sosyal Öyküler


17.Soru

I.Açık, anlaşılır ve yavaş konuşun.
II. Konuşurken elinizle ağzınızı kapatmayın. Böylece dudaklarınızı okuyabilirler.
III. İşitme cihazı kullanan biriyle konuşurken bağırmanıza gerek yoktur. Normal ses tonunuzla konuşabilirsiniz.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri günlük yaşantımızda ya da acil durumlarda işitme engelli bireylerle konuşurken dikkat etmemiz gereken bazı hususlardan biri(ler)idir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I,II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil destekleyici iletişim sistemlerinde nesneleri, eylemleri ve duyguları temsil etmek için kullanılan sembollerden biri değildir? 


Alfabedeki harfleri temsil eden semboller

Fotoğraflar

Yüz ifadeleri

Rakamlar

Çizimler


19.Soru

Afet ve acil durum halleri sonrasında özel gereksinimli bireylere yapılan müdahalelerden olan yeniden yapılandırma aşaması hangi dönemden sonra başlar?


5 ay sonrası

4 ay sonrası

2 ay sonrası

3 ay sonrası

1 ay sonrası


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afetlere hazırlanmasında yer alan hazırlık basamaklarından biri değildir?


acil durum ve afet halleri ile ilgili bilinçlenme

afet ve acil durum planının oluşturulması

acil durum ve afet halleri çantasının hazırlanması

acil durum ve afet halleri planının sürdürülmesi

bireysel destek ağı kurup öz değerlendirme yapmak