Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde özel gereksinimli bireylere ve afet durumlarına ilişkin yapılan araştırma sonuçları, dünyanın afet görülme sıklığı en fazla bölgelerinden birinde, önemli bir grup kendi afet ve acil durum planına sahip olmadığını ve böyle planların varlığını bilmediklerinden bahsetmektedirler?


Amerika Ülkeleri

Asya Ülkeleri

Avrupa Ülkeleri

Afrika Ülkeleri

Uzakdoğu Ülkeleri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ek araç gerektiren Alternatif ve destekleyici iletişim sistem türleri arasındayer almaktadır?


Jestler 

Vücut dili

Parmak alfabesi

Konuşma üreten cihazlar

İşaret dili


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dikkat gösterdikleri birincil uyaranlar arasında yer alır?


Akıllı ev sistemi

Okuma kılavuzu

Konuşan sözlük

  

Alt yazılı telefon

   

Akıllı telefon  


4.Soru

Aşağıdaki yetersizlik durumlardan  hangisi diğerlerine göre farklıdır?  


Serebral palsi

Multiple sklerozis

Spina bifida

Çocuk felci

Juvenil romatoid artrit

 

 


5.Soru

“Rol-oyun, model olma, geri bildirim, fiziksel ipucu, sözel ipuçları, olumlu pekiştirme” gibi davranışçı yaklaşım ve uygulamalı davranış analizine dayalı öğretim uygulamalarının birarada kullanıldığı uygulamaya hangi isim verilmektedir?


Davranışsal Öğretim Paketleri

Sosyal Öyküler

İş Güvenligi Becerilerinin Ögretimi

Toplum Temelli Ögretim

Yanlıssız Ögretim Yöntemleri


6.Soru

Hangi bölgede afet ve acil durum planlaması açısından bakıldığında olası bir afet öncesinde yapılması gereken eylemlerin neler olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda net açıklamalar ve teknik bilgiler, toplumların çoğunlukla hizmet aldığı kuruluşlara verildiği görülmektedir?


Amerika Ülkeleri

Avrupa Ülkeleri

Asya Ülkeleri

Uzakdoğu Ülkeleri

Afrika Ülkeleri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin özel gereksinimli olmasına yol açan doğum anında meydana gelen etkenler arasında değildir?


Annenin hamilelik döneminde radyasyona maruz kalması

Bebeğin doğum anında fazla basınca maruz kalması

Kordon komplikasyonları

Doğum anında çocuğa frengi bulaşması

Doğum kanalı enfeksiyonları


8.Soru

Resimli kartlar aracılığıyla talep etme, sorulara cevap verme ve yorum yapma gibi iletişim becerilerinin kazandırılmasını sağlayan, bir iletişim klasörü ve pek çok resimli kart içeren iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


İşaret dili 

İletişim panosu

PECS

Konuşma içeren cihazlar

Jest ve işaretler


9.Soru

Psikiyatrist, fizik tedavi uzmanı ve ortotist/prostetist gibi profesyonellerden oluşan bir rehabilitasyon ekibi tarafından sağlanana rehabilitasyon hizmetlerine ne ad verilir?


İş-uğraşı terapisi

Tıbbi rehabilitasyon

Fiziksel rehabilitasyon

Medikal destek

Sosyal destek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin ev ortamında gereksinim duyacağı güvenlik becerilerinden biri değildir?


Temel ilk yardım becerileri

Ürün uyarılarına dikkat etme

Acil durumlarda kapalı alanları tahliye etme

Acil numaraları arama ve yardım isteme

Fiziksel/duygusal istismardan korunma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okumada güçlüğü olan bireyi tanımlamaktadır?


Disgrafi

Disleksi

DEHB

Duygusal ve davranışsal bozukluklar

Diskalkuli


12.Soru

Uyuyanların veya işitme engellilerin bulunduğu yerlerde acil durumlarda aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 I.Acil durumlarda harekete geçecek görülebilir alarmlar yerleştirilmelidir.

II.İşitilebilir acil durum alarmları bağlanmalıdır.

III. Titreşimli alarmlarla mekanik bir enerjinin vücuda iletilmesi sağlanmalıdır.

IV.Yardımcı alarmlar, yürünen yüzeylerde, duvarlarda, kapı ve pencerelerde kullanılmalıdır.

V.Farklı yüzeylerde malzeme değişikliği ve zıt renkler kullanılmalıdır.


I,II,III,IV

I,III,IV,V

II,III,IV,V

III,IV,V

I,III,V


13.Soru

Özel gereksinimli bireyler için yerinde sığınma uygulamalarına ilişkin yapılacak planlamalarda acil durum planlamacılarının yanıtlaması gereken sorular arasında aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır?

  1. Özel gereksinimli bireyin yaşadığı yer, bina ve konum olarak yerinde sığınma için uygun mu?
  2. Afet ve acil durum hallerinde yerinde sığınma kararı verildikten sonra bina ve çevresi acil durum ekipleri tarafından nasıl kontrol edilecek?
  3. Acil durum hallerinde özel gereksinimli bireyin ailesinin/bakıcılarının bireyi bırakıp gitmeyeceği nasıl garanti edilebilir?
  4. Yerinde sığınma kararı verilen bina gereksinim duyulan malzemelerin temin ve korunması için uygun mu?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV


14.Soru

Görme yetersizliği olan bireyin görme, işitme, dokunma ve koklama duyularını kullanarak pozisyonunu ve çevresindeki diğer önemli nesnelerle ilişkisini belirleme sürecine hangi isim verilmektedir?


Davranışsal Öğretim Paketleri

Toplum Temelli Öğretim

Görsel Destekler

Yönelim Becerileri

Rota


15.Soru

Seçeneklerden hangisi devletler tarafından alınan erişebilirlik tedbirleri için bir örnektir? 


Binalarda tasarruflu aydınlatma sistemleri kullanmak

Binalarda engelli asansörü inşa etmek

Binalarda merkezi ısıtma sistemi kurmak

Toplu taşıma hizmetlerini çeşitlendirmek

Kültürel faaliyetleri teşvik etmek


16.Soru

  1. Bireyi tedirgin edici davranışlarda bulunmayın.
  2. Derhal 112‘yi arayın.
  3. Sakince adını sorun.
  4. Sizi duymuyormuş gibi davranırsa birkaç defa tekrar etmeyi deneyin ve cevap verme konusunda ısrarcı olun.

Acil durum anında acil durum ekibi ya da vatandaşlar, durumlarının diğer bireylerden farklı olduğunu düşündükleri kişilerle karşılaşılabilir. Yukarıdakilerden hangileri bu ve benzeri durumlarda yapılması gerekenler arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


17.Soru

Afet ve acil durum anları düşünüldüğünde nüfus içerisindeki özel gereksinimli birey sayısı hakkında ne söyelenbilir?


Fiziksel engellilerin sayısı değişmez.

Sayı artabilir.

Sayı azalabilir.

Tespit yapılamaz.

Görme engellilerin sayısı artar.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireyleri desteklemek amacıyla kullanılan yüksek teknolojili cihazlardan biridir?


Kaset çalar

Hesap makinası

Tekerlekli sandalye

Tablet bilgisayar

Kalem tutacağı


19.Soru

"Görme yetersizliği olan birey gitmek istediği yöne doğru cihazı tutar ve düğmesine basar; cihaz, gidilecek yeri sözel olarak tarif eder ve bireyi yönlendirir. Bu cihazı arabalarda bulunan bir tür navigasyon cihazı olarak düşünebilirsiniz."

Yukarıda özellikleri anlatılan görme engellilere yönelik yardımcı teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Lazer Baston

Mesafe Büyüteci

Konuşan Pusula

Sesli Levhalar

Radyo Frekansı Tanımlama Sistemi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliğinin nedenleri arasında yer almaz?


Kalıtımsal nedenler

Annenin geçirdiği virüs, bakteri ve zehirlenmeler

Kromozomal nedenler

Menenjit

Kafaya alınan darbeler