Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin ev ortamında gereksinim duyulabileceği güvenlik becerilerinden biri değildir?


Temel ilk yardım becerileri

Acil numaraları arama ve yardım isteme

Acil durumlarda kapalı alanları tahliye etme

Kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma

Ev işlerine yardım etme konusunda yönlendirilme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde en az kullanabildiğimiz Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinden biridir?


İşaret dili

PECS

İletişim panoları

Jest ve mimikler

Konuşma üreten cihazlar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, statik görünümlü konuşma üreten cihazlar ile ilgili yanlıştır


Sabit görünümlüdür.

Dokunmatik ekranlıdır.

Sınırlı sayıda sembol içerir.

Sembol adedi kadar mesaj içerir.

Artan sembol sayısı, boyut ve ağırlığın da artmasına yol açar.


4.Soru

Acil durum ve afet hallerini takip eden ilk 4 ay sonrasında başlayan müdahale aşaması nedir?


Travma sonrası destek aşaması

Psikolojik destek aşaması

Tıbbi müdahale aşaması

Akut aşaması

Yeniden yapılandırma aşaması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireyler için afet öncesi planlamanın stratejilerinden biri değildir?


Özel gereksinimli bireylerin tanımlanması, numaralandırılması ve yerlerinin belirlenmesi

Planlama aşamasında özel gereksinimli bireyin kendisinin de bulunması

Özel gereksinimli bireylere yönelik organizasyonlara katılım sağlama

Acil durum planları ve müdahale süreçlerinde ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlama

Müdahale edenlerin ve sığınak sağlayıcılarının ihtiyaç duyduğu malzemelerin sağlanması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin de dahil olduğu afet öncesi planlamaların içermesi gereken stratejilerden biri değildir?


Özel gereksinimli bireylerin tanımlanması, numaralandırılması ve yerlerinin belirlenmesi

Planlama aşamasında bütün yerel yönetim temsilcilerinin de hazır bulunması

Özel gereksinimli bireylere yönelik organizasyonlara katılım sağlama

Acil durum planları ve müdahale süreçlerinde ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlama

Acil durum planlamasının bir parçası olarak özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu örgütleri daha dirençli olmaları konusunda destekleme


7.Soru

Engelli bireylerin sosyal uyumu ve fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir rehabilitasyon yaklaşımı olarak “Toplum Temelli Rehabilitasyonu” (TTR) geliştiren uluslararası STK aşağıdakilerden hangisidir?


Dünya Sağlık Örgütü

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu

Uluslararası Çalışma Örgütü

BM Sosyal Politika ve Kalkınma Birimi Engelliler Programı

Uluslararası Engelliler ve Kalkınma Konsorsiyumu


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PECS’in avantajlarından biridir?


Düşük maliyetlidir

Taşımak zamanla zorlaşabilir

Resimli kartlar kaybolabilir

Kartların hazırlanması zaman alabilir

Toplumsal ortamlarda istenmeyen dikkate neden olabilir


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi STK’ların özelliklerinden biridir?


Kar amacı gütmek

Zorunlu üyelik

Vizyona sahip olmama

Yatırım yapmak

Özerklik


10.Soru

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu aşağıdakilerden hangilerine yönelik çalışmaları kapsamaktadır? 

  1. Olası zorlukların belirlenmesi
  2. Olası zorluklar listesinin TBMM'ye sunulması
  3. Olası zorlukların önlenmesi
  4. Olası zorlukların en aza indirgenmesi


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme cihazlarından biridir?


büyük tuşu klavye

Akülü araba

ADİ cihazı

tablet bilgisayar

akıllı tahta


12.Soru

Braille alfabesi kim tarafından geliştirilmiştir?


Lois Braille

Skinner

Bruner

Vygotsky

Chomsky


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hazırlanan ve deneysel olarak etkisi sınan ve konuşma üreten ilk uygulamadır?


Alt yazılı telefon

Dokun-konuş

İletişim panosu

Resimli değiş-tokuşu

Kalem-kağıt kullanımı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, davranışçı yaklaşım ve uygulamalı davranış analizine dayalı öğretim paketlerinin bir arada kullanıldığı öğretim uygulamalarından biri değildir?


Rol-oyun

Model olma

Geri bildirim

Fiziksel ipucu

Ceza


15.Soru

Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız jestlerden biri olan aynı anda başı iki yana sallama ne anlama gelmektedir?


Hayır

Evet

Hoşça kal

Kararsızım

Merhaba


16.Soru

Trafikte karşıdan karşıya geçme ya da acil telefon görüşmeleri yapabilme özel gereksinimli bireylerin yeterine getirebilecekleri hangi temel becerilerden biridir?


Uyumsal beceriler

Güvenlik becerileri

Sosyal beceriler

Akademik beceriler

Özbakım becerileri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütüne göre acil durum ve afet hallerinin ardından tanık olunan durumlardan biri değildir?


Afet bölgesinde hırsızlık ve yağma oranı artmaktadır.

Özel gereksinimli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak kaynaklara ve sağlık hizmetlerine ulaşımı, diğer bireylerinkinden çok daha güç olmaktadır.

Tedavi edilmemiş ya da yanlış tedavi edilmiş yaralanma ve kırıklar normal şartlarda önlenebilmesi mümkün olan ölümlere ve çeşitli işlev ve yeti yitimi durumlarına yol açmaktadır.

Ampütasyon, omurilik zedelenmesi, beyin travması, kırık ve çıkıklar ile akıl ve ruh sağlığı ile ilgili sorunlar gibi durumlar özel gereksinimli hale gelmiş yeni grupların oluşmasına yol açmaktadır.

Uygun rehabilitasyon servisleri, özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durumlarla daha iyi baş etmelerine ve bu durumlar sonrasında topluma tekrar uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği olan bireylerin dikkatini çekmek için kullanılan yükseltilmiş ses ve/veya görsel bir sinyal ve titreşim sağlayan cihazlara verilen isimdir?


İşitme Teknolojisi Cihazları

Sistematik Yön İpuçları

Uyarı Cihazları

Düzeltici Geri Bildirim

Lazer Baston


19.Soru

ABD’nin her eyaletinde en az bir tane bulunan ve bütçesi devlet tarafından karşılanan bu ofislerin kuruluş amacı, iş bulmak isteyen özel gereksinimli bireyleri destekleyerek onları mümkün olduğunca bağımsız kılabilmek olan rehabillitasyon hizmetleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Birey merkezli rehabilitasyon

Kurum merkezli rehabilitasyon

Toplum temelli rehabilitasyon

Fiziksel rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyon


20.Soru

I. Engelli bireylerin insanlık onuruna ve bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi,
II. Ayrımcılık yapılmaması,
III. Tüm engellilerin topluma eksiksiz ve aktif katılımlarının sağlanması,
IV. Fırsat eşitliği,
V. Erişilebilirlik. 

EHİS’i imzalayan devletlerden sözleşme ile ilgili yargı sürecini yerine getirirken uymaları gereken prensipler yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?


I, II ve III

II, III ve IV

II, III ve V

III, IV ve V

Hepsi