SOSYAL MEDYA - Ünite 4: Sosyal Medya Platformları ile Pazarlama Özeti :

PAYLAŞ:

Ünite 4: Sosyal Medya Platformları ile Pazarlama

Giriş

Günümüzde sosyal medya platformları işletmeler için sadece pazaryerleri değil, aynı zamanda yeni pazarlama araçları konumuna gelmiştir. Sosyal medya platformlarını kullanan işletmelerin, kullanacakları sosyal medya platformları için bir pazarlama planı ve stratejisine sahip olmaları önemlidir.

Blog ile Pazarlama

Bloglar, her türden işletmenin online pazarlama stratejisinin ciddi bir bileşeni haline gelmiştir. Bir işletme blog yayınladığında, yaptığı her yeni gönderi arama motorlarında indekslenecek ve tüketicinin işletmeyi bulması için yeni bir giriş noktası yaratılmış olacaktır.

İşletme Blogu Tanımı

Bir işletme blogu müşteriler ve çalışanlarla düzenli olarak, resmi olmayan bir biçimde ve kolayca iletişimi sürdürmeyi sağlayan bir araçtır. İşletme blogları, konusuna göre oldukça hedefli olma eğilimindedir ve spesifik bir pazar alanına ya da nişe odaklanmaktadır.

İşletme Blogu Oluştururken Göz Önünde Tutulması Gereken Amaçlar

 • Hem mevcut müşterileri hem de genel kamuoyunu bilgilendirmek ya da eğitmek
 • Müşteri hizmetleri sağlamak ya da bir ürün veya hizmeti kullanmaya yardımcı olmak
 • İşletmenin karakter ve kültür anlayışını yaymak
 • Okuyucuları ve müşterileri eğlendirmek
 • Kullanıcıları harekete geçirmek
 • Mevcut ve potansiyel müşterilerle diyaloğu teşvik etmek

Küçük İşletmeler İçin Blog Sahibi Olmanın Faydaları

Blog sahibi olmanın küçük işletmelere sağladığı faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Topluluk Oluşturmak
 • Kolay Web Yayımlama Çözümü
 • Daha Üst Sırada Arama Motoru Pozisyonu
 • Daha Düşük Maliyetler
 • Daha İyi İletişim

Doğru Bir Blog ile Pazarlama İçin Blogging Plan Taslağı

Blog ile pazarlamayı doğru bir şekilde yapmak için bir blogging planı geliştirmeye ihtiyaç vardır. Blogging plan taslağı, şu sorulara verilecek cevaplarla oluşturulabilir;

 • Hangi amaçla blogging yapıyorsunuz?
 • İzleyicileriniz kimler?
 • Ne hakkında yazacaksınız?
 • Blog yazınız odaklı mı ve anahtar kelime planınız ne?
 • Blog yazmak için zaman çizelgesi geliştirdiniz mi?

Blog ile Pazarlamanın Faydaları

Bir bloga sahip olunduğunda işletmenize sağlayacağı faydalar aşağıda gösterilmektedir:

 • İnanılırlık
 • Müşteri ilişkileri
 • Medya ilişkileri
 • İçsel işbirliği
 • Bilgi yönetimi
 • İşe alma
 • Pazar testi
 • Arama motoru görünürlüğü

Mikroblogging ile Pazarlama

Mikroblogging, sosyal Web’de 2007’de Twitter’ın ilk kez topluma tanıtıldığı zaman sevilmeye başladı.2009’la birlikte Twitter bütünleşik global iletişim metodunun bir parçası haline geldi ve işletmeler Twitter’ın potansiyelini fark etmeye başladılar.

Mikroblogging ürün ya da hizmetlerinizi tutundurmayı sağlarken, izleyicileriniz için değer yaratmaya yardımcı olacak yararlı bir pazarlama aracı olabilir.

İşletmelerin Twitter’ı Kullanma Amaçları

Küçük, orta ya da büyük fark etmeksizin işletmeler Twitter’ı değerli bir pazarlama aracı olarak kullanabilir ve işletmenin mevcut halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleriyle ilgili çabalarının tamamlayıcı bir parçası olma konusunda da yardımcı olabilir.

Twitter’ın anlık olarak paylaşma yeteneği sayesinde işletmeler kolaylıkla işletme, ürün ya da hizmet hakkında halkla ilişkilerle ilgili duyurumlarını ve hikâyelerini paylaşabilirler.

Sadece işletme ve endüstri ile ilgili tweetlerin dışında, özellikle takipçilerin atılan tweetlere karşı verdikleri cevaplara karşılık olarak atılacak tweetlerle işletmenin insani tarafını göstermek de mümkün olacaktır.

Twitter ile işletmeler milyonlarca insanla mesajlarını paylaşma imkânı elde etmektedir. İşletmenin müşterileri ise birer evangeliste dönüşerek, işletmenizin büyüklüğü hakkında kendi düşüncelerini olabildiğince çok kişiye yayabilirler. (evangelist, ateşli bir şekilde bir mesajı yayan kimseye verilen addır, bu kişiler misyonerler olarak da tanımlanabilir)

Twitter için işletmenize doğru insanları alırsanız, onları zaman yönetimi ve müşterilerle açıkça konuşma konusunda yetkilendirirseniz, hem müşterilerinizin hem de kendinizin zamanını ve parasını korumuş olurken, yenilgiye uğramaya da engel olmuş olursunuz.

Twitter’ı Kullanmanın Pazarlamacılara Faydaları

 • Kilit etkileyicilerle gerçek zamanlı konuşmalara bağlanmayı ve marka evangelistlerinin hevesini artırmayı sağlar.
 • Anında geribildirim elde etmeyi sağlar; gerçek zamanlı odak grup olarak kullanılır.
 • Bloggerlar ve medya için bir endüstri kaynağı olarak marka yaratmayı sağlar.
 • İnsancıl bir görünüm yaratır ve markanın sesi olur.
 • Bir müşteri ilişkileri yönetimi aracı şeklinde kullanarak proaktif bir şekilde tüketicilerin sorularına ve problemlerine yanıt vermeyi olanaklı kılar.
 • Hatta “tweet atmadan” ya da katılım gerçekleştirmeden işletmenin kendisi, rakipler ve endüstri hakkında insanların ne dediğini değerlendirmek için Twitter’dan, izleme aracı olarak faydalanılabilir.

Twitter Pazarlama Stratejisi Oluşturma

 1. Twitter pazarlama stratejisinin ilk adımında, bir Twitter hesabı oluşturmak vardır.
 2. Bundan sonraki adım, hedef izleyicilerin tanımlanmasıdır.
 3. Üçüncü adım amaçların ve hedeflerin belirlenmesidir. Twitter kanalıyla nelerin başarılacağı kararlaştırılmalıdır.
 4. Dördüncü adım amaçları başarmak için taktiklerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.
 5. Beşinci adım izleme ve ölçmedir. Twitter üzerinde izleme, özel ya da genel yorumlara ve alınan geribildirimlere bakmaktır.
 6. Sonuncu adım değişiklik yapmak ve tekrarlamaktır. Denemeye hazırlıklı olunmalı ve neyin çalışıp neyin çalışmadığı bulmak için yaratıcı olunmalıdır.

İnternet Forumları ile Pazarlama

Forumlar benzer ilgileri paylaşan insanlar için birbirlerine mesajlar göndererek iletişim kurdukları online toplanma yerleridir.

İnternet Forumu ile Pazarlama Türleri

Internet forumları ile pazarlama iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi işletmenin kendisinin bir online forum oluşturmasıdır. Diğeri ise işletmenin bir online foruma üye olmasıdır.

İnternet Forumlarının Pazarlamacılar İçin Yararları

Dört ana başlık altında toplanmaktadır;

 1. Müşterilere daha yakın olmak
 2. Online profil hayranlığının artması
 3. Başlangıçta kötü şeylere engel olmak
 4. Hedefli trafik sağlama

İnceleme ve Değerlendirme Siteleri ile Pazarlama

Online inceleme ve değerlendirme siteleri, başka kullanıcıların karar vermesine yardımcı olmak için kullanıcı incelemelerini ve değerlendirmelerini yayımlayan sitelerdir. Eğer markanızı yönetebilmeyi ve insanların markanız hakkında ne dediğini öğrenmek istiyorsanız, bu sitelerde varlığınızı iyi halde tutmaya ihtiyacınız vardır.

İnceleme ve Değerlendirme Sitelerinin Önemi

Bu sitelerin çoğu iPhone ve diğer akıllı telefonlar için uygulamalara sahiptir. Bu nedenle çoğu insan yerel işletmeleri arayıp bulmak için bu siteleri kullanmaktadır.

Tıpkı Facebook ve Twitter’daki gibi düşük değerlendirmeler ve kötü eleştiriler ortaya çıktığında ya problemi düzeltme ya da kendi tarafınızdan durumu açıklama fırsatına sahip olmayı sağlar.

Bu sitelerin çoğu, müşterilere indirimler, hediyeler ve daha farklı şekillerde özel sunumlar yapmaya imkân vermektedir. Bu özel sunumlar, yeni ve mevcut müşterileri akıllı telefonlar ve başka mobil aygıtlarla çeker.

İnceleme ve Değerlendirme Sitelerinin Pazarlamacılar Açısından Yararları

 • Reklam imkânı
 • Neyin iyi neyin kötü olduğuyla ilgili anlayış sağlama
 • İnsanların gerçekten ne düşündüğünü keşfetme

Sosyal Haber ve Sosyal İşaretleme Siteleri ile Pazarlama

Sosyal haber siteleri, spesifik bir kampanya ya da nesne etrafında trafik ve fısıltı yaratmak için bir platform sağlarken, tipik olarak bu sitelerde doğrudan pazarlama yapmak uygun görülmemektedir. Sosyal işaretleme siteleri ise Web siteniz etrafında yeni ve artan bir trafik yaratmak için bir platform sağlamaktadır.

İşletmeler Açısından Sosyal Haber Sitelerinin Yararları

 • Müşterilerle bağ kurma
 • Müşteri geribildirimlerini dinleme
 • Web trafiğinin artması
 • Arama motorlarında daha yüksek derece elde etme
 • Marka imajı oluşturma
 • Bilgilendirici içerik yaratma
 • Ekstra tanıtım elde etme
 • Spesifik izleyicileri hedefleme
 • Otorite ve itibar oluşturma
 • Düşünce ve fikirleri paylaşma

Pazarlama Boyutuyla Sosyal İşaretleme Sitelerinin Faydaları

 • Sosyal işaretleme siteleri, önemli bir arama motoru optimizasyonu aracı olduğu kadar, ücretsiz bir reklam metodudur.
 • Sosyal işaretleme siteleri, karşılıklı olarak mükemmel bir pazarlama araştırması aracıdır.
 • Sosyal işaretleme, karşılığında ücreti ödenerek yapılan reklam yerine, tüketici yönlü reklamdır.

Online Sosyal Ağlar İle Pazarlama

Internet’te sosyal ağların artması şirketlerin, sosyal ağ kullanıcıları ve onların sosyal ilişkileri ile ilgili bilgi toplamasını mümkün kılmaktadır. Online sosyal ağlar işletmeler açısından eşi bulunmaz bir pazar yerine dönüşürken, aynı zamanda da son derece hedefli pazarlama için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

Sosyal Ağ Sitelerinin İşletmeler İçin Anlamı

Diğer iletişim ortamlarından farklı olarak sosyal ağ siteleri sadece kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını değil, aynı zamanda aynı görüşteki bireyleri bulmasını olanaklı kılmaktadır.

Sosyal ağ kurma siteleri gücün işletmelerden tüketicilere geçmesine yardımcı olmaktadır.

Bu yeni iletişim kanalları, işletmelerin aktif üyeleriyle sürekli bir bağ kurmalarını ve bu bağın devamlığını sağlamaktadır.

İşletmelerin Online Sosyal Ağlarda Varlık Gösterme İhtiyaçlarının Nedenleri

 • Müşterileriniz online sosyal ağlardadır.
 • Rakipleriniz online sosyal ağlardadır.
 • Müşterileriniz online sosyal ağlarda sizi aramaktadır.
 • Müşterileriniz online sosyal ağlarda rakiplerinizi aramaktadır.
 • Eğer kısa bir süre içinde bir varlık oluşturmaz iseniz, bazıları sizin ya da işletmenizin rolüne girebilir.
 • Online sosyal ağlarda yer almak, arama motoru sırasını geliştirecektir.
 • “Arkadaşlarınızı” biraraya getirme yoluyla, arkadaşlarınızın “arkadaşlarının” birbirlerinin ilgilerini araştırmasından ve pazarlama mesajlarınızı görmesinden dolayı daha fazla markalaşmaya yol açarak ve mesajınızı viral şekilde yayarak alenen en iyi müşterilerinizin bağlılıklarını göstermeleri olanaklı kılınacaktır.
 • Çalışanlarınız online sosyal ağlardadır.
 • Markanızla çok açık bir şekilde eşleşen URL ya da “işletmenizin adı”ndan oluşan kullanıcı adı edinmeniz, o hizmetin kullanıcıları tarafından rahatlıkla bulunmanızı sağlayacaktır.
 • Gazeteciler online sosyal ağlarda alıntı yapmak için efsane liderler ve uzmanlar aramaktadır.

Facebook Pazarlama Stratejileri

Facebook’ta fanların (hayranların ya da taraftarların) dikkatini çekmek ve ilgilerini korumak için pazarlamacıların, eksantrik kampanyalar yaratmaları ya da bilindik tekniklere eşsiz bir yorum katmaları gerekmektedir. Facebook Pazarlama stratejilerinden rastgele her bir kategoriden bir pazarlama taktiğini seçilebilir ve yenilikçi bir pazarlama kampanyası için kombine edilebilir.(s.93 tablo 4.1)

Örneğin her bir kategoriden şunları pazarlama stratejisi olarak seçersek;

 • Fanlar : Fanlardan sizinle ilgili şeyleri paylaşmasını isteyin.
 • Etkinlikler : Bir zaman limiti içinde oyuncuların belirli şeyleri satın almadan elde etmeyi denediği bir oyun olan Scavencer Hunt’a ev sahipliği yapın.
 • Yarışmalar : Fan içeriğini (fotoğraflar) çok sayıda insana sunarak buna ilişkin olarak bir görevi tamamlamanın, bir problemi çözmenin vb. şeylerin yolunu bulmalarını isteyin.
 • Paylaşma : Özellikle tutundurma amaçlı olarak ücretsiz bir ödül verin
 • Devamlılığı : Bir fotoğraf yarışması düzenleyin.
 • İşbirliği : (Kendinize ya da meslektaşlarınıza ait) başka sitelerle bütünleşin.
 • QR Kodlar : QR kod, hızlı yanıt kodu demektir. Scavencer Hunt ile ilgili ipuçlarına, yerlere ve bir haritaya bağlanmak için QR kodu kullanın.
 • Reklamlar : Yarışmayı tutundurmak için reklam yapın.

Medya Paylaşım Siteleri ile Pazarlama

Medya paylaşım siteleri, kullanıcıların geniş bir aralıktaki medya türlerini (ses, video, metin, fotoğraf gibi) paylaşmasını mümkün kılmaktadır.

Medya Paylaşım Sitelerinin İşletmeler Açısından Öne Çıkan Unsurları

Etiket , bir içerik parçasını tanımlamaya yardımcı olmak için atanan bir kelimedir. Etiketler içeriği aramak için kullanılır. Site sahibi tarafından belirlenmekten ziyade kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

Dijital değer optimizasyonu , halen sahip olduğunuz dijital içeriğin değerlendirmesini yapma, onu online olarak ve de fısıltı ve trafiği sürüklemeye yardımcı olabilecek sosyal medyada edinme sürecidir.

Medya paylaşım sitelerine gönderilip sizi ilgilendirmesi gereken içeriğin iki temel yapılış şekli vardır. Birincisi bir işletmenin içeriği yaratıp yayımlaması, ikincisi de işletme haricindeki insanlarca organik bir biçimde içerik ile ilgili medya yaratılmasıdır.

Etkili Pazarlama Videosu Oluşturmada Video Türü Seçimini Etkileyen Faktörler

Aşağıdaki faktörler dikkate aldıktan sonra video türünün seçilmesi güçlü bir şekilde insanları harekete geçirecektir.

 • Amaç
 • İzleyiciler
 • İçerik
 • Dağıtım
 • Zaman
 • Bütçe

YouTube’u Pazarlama Kanalı Yapmak İçin Nedenler

YouTube’da 2018 yılı istatistiklerine göre her gün insanlar 1 milyar saatin üstünde video izlemektedir. Oturum açan 1.9 milyardan fazla kullanıcı her ay Youtube’u ziyaret etmektedir. YouTube’da 80 farklı dilde içerik yayınlanmaktadır.

İstatistiklere bakıldığında, YouTube’un bir pazarlama kanalı olarak potansiyelini görmek mümkündür.

Yaşlı jenerasyonun literatüründe “metin” varken, genç yaştaki insanların literatüründe “video” yer almaktadır.

Sosyal medya pazarlamasında videolar ya çoğunlukla büyük bir kampanyanın bir parçası olabilmektedir ya da videonun kendisi pazarlama çabanızın odağındadır.

Sanal Dünyalar ile Pazarlama

Müşterilerin gerçek mağazalardaki gibi benzer deneyimleri gerçekleştirilebildiği Üç boyutlu yani 3D sanal dünyalarda, müşterinin niyeti, tutumları ve ürün bilgisi artırılabilir.

İşletmeler İçin Sanal Dünyalardaki Fırsatlar

Eğer müşterinin deneyimleri sanal dünya içerisinde en üst seviyeye çıkarılabilir ise, sanal dünyalar, işletmeler için optimal bir test ve pazarlama platformu olabilir.

Sanal dünyalar aynı zamanda sadece müşterilerle değil, çalışanlar arasında da iletişim kurulması, marka farkındalığı yaratma, satış (sanal ve gerçek ürün ve hizmet satışları) ve reklam yapma gibi fırsatları sunması bakımından da önem arz etmektedir.

İşletmeler Açısından Sanal Dünyaya Katılımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Sanal dünyalar, oyun değildir.
 • Her avatarın arkasında gerçek bir insan vardır. • İlgili olunmalı ve değer katılmalıdır.
 • Negatif taraflar anlaşılmalı ve frenlenmelidir.
 • Günümüzde sanal ortamların çokluğu, sosyal ağ kurma, simulasyon ve online oyunun bir noktada birleşmesi yoluyla gelişmektedir. Birçok yeni üyenin istikrarlılığı ve orantılılığı henüz oturmamıştır.

Pazarlamacılar için sadece sanal sosyal dünyalar değil sanal oyun dünyaları da müşteriler ile bağ kurmak için yeni bir kapı sunmaktadır. Çünkü her iki sanal dünya da oldukça tutkulu üyelere sahip olup eğer şirketiniz buralardaki üyeleri destekler ise bu üyeler ürün ve şirketiniz ile (başka medyalardan çok daha fazla başarılı olacak şekilde) ilişki kurabilir.

Second Life’ta Pazarlama Yapmanın Yolları

 • İnsanların ürününüzü denemesine imkân verin
 • Müşterilerinizle karşılıklı bağ kurun
 • Gösteriş yapın
 • Ucuz ve etkili reklam yapın
 • Satış yapın
 • İnsanları eğitin ya da Web sitenizi özellikle belirtin
 • Doğrudan müşterileriniz ile etkileşime geçin
 • Toplantılar yürütün
 • Çalışanlarla mülakat gerçekleştirin ve onları işe alın.