Para ve Banka Ara 23. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1997 yılında Doğu Asya’da, 1998 yılında Rusya’da ve 2001 yılında Türkiye’de yaşanan finansal krizlerin ortak noktası nedir?


Döviz krizleri olması

Bankacılık krizleri olması

Döviz ve banka krizleri olması

Küresel krizler olması

Borsa krizleri olması


2.Soru

Aşağıdaki yıllardan hangisinde Türkiye’de finansal kriz yoktur?


1990
1994
1998
2001
2008

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevlerinden biri değildir?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması

Proje yönetiminin kolaylaştırılması

Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı

Risk yönetimini kolaylaştırma

Değişimin kolaylaştırılması


4.Soru

Bir yatırım malının yatırımcının kira ödeyerek bu malın kullanım hakkına sahip olmasına olanak sağlayan sözleşmelere ne ad verilir?


Faktöring
Leasing
Kredi
Yatırım Fonu
Varlık Yönetimi

5.Soru

I. Açık piyasa işlemleri

II. Zorunlu karşılık oranları

III. Döviz müdahaleleri

IV. Hisse senetleri 

Yukarıdakilerden hangileri Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için kullandığı araçlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV


6.Soru

Beklenmedik ve yüksek oranda mevduat çıkışları nedeniyle bankacılık sisteminin karşılaşacağı risk aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi riski

Faiz riski

Piyasa riski

Kur riski

Likidite riski


7.Soru

M2 para arzı tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Dolaşımdaki para + Vadeli Mevduat

Dolaşımdaki para + vadesiz mevduat

Dolaşımdaki para + vadeli mevduat + vadesiz mevduat

Dolaşımdaki para + vadeli mevduat + repo

Dolaşımdaki para + vadeli mevduat + vadesiz mevduat + repo +İhraç edilen menkul kıymetler