Para ve Banka Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ekonomide ortaya çıkan riskler nedeniyle yatırımcıların kararlarının olumsuza dönmesi sonucu aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?


Tahvil arzı artacağından faizler düşer.
Tahvil talebi artacağından faizler düşer.
Tahvil talebi azalacağından faizler yükselir.
Tahvil arz ve talebi azalacağından faizler düşer.
Tahvil arz ve talebi artacağından faizler düşer.

2.Soru

Kapsanmamış faiz haddi paritesine göre yurtiçi faiz haddini elde etmek için hangi iki değişkeni toplamı gereklidir?


Enflasyon oranı - Yurtdışı faiz haddi
Enflasyon oranı - Reel döviz kurunda beklenen değişim
Nominal döviz kurundaki beklenen değişim - Yurtdışı faiz haddi
Reel döviz kurunda beklenen değişim - Yurtdışı faiz haddi
Yurtdışı fiyat endeksinde beklenen değişim - Yurtdışı faiz haddi

3.Soru

I. Schumpeter

II. Robinson

III. Lucas

IV. King ve Levine

Finansal gelişmenin iktisadi kalkınmanın tetikleyicisi olduğunu düşünen iktisatçılar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


I-III

I-IV

II-III

I-III-IV

III-IV


4.Soru

Mal paralar ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?


4500 yıl önce

2500 yıl önce

1000 yıl önce

450 yıl önce

100 yıl önce


5.Soru

Finansal kriz modelleri arasında döviz krizlerinde bankacılık sektörünün rolünü öne çıkaran modeller aşağıdakilerden hangisidir?


Birinci kuşak modeller
İkinci kuşak modeller
Üçüncü kuşak modeller
Dördüncü kuşak modeller
Beşinci kuşak modeller

6.Soru

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği ödeme aracı aşağıdakilerden hangisidir ?


Mal para
Çek
İtibari para
Elektronik para
Bono

7.Soru

Başkalarının para vererek satın aldıkları bir hizmet yada bilgiden para vermeden yararlanmaya verilen ad nedir?


İskonto
Promosyon
Bedavacılık
Hediye
Bağış

8.Soru

İkinci kuşak kriz modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Sermayenin sürü davranışını vurgulayan modellerdir. 
Makro politikalar konusunda daha esnektirler. 
Kur rejiminin savunulması konusundaki karar politika esnekliği ile güvenilirlik arasında bir tercih olarak ortaya çıkar. 
Kendi kendini doğrulayan kehanetleri vurgulayan modellerdir. 
Para ve maliye politikalarının uyumsuzluğu temel çıkış noktalarıdır. 

9.Soru

Altın ve Gümüş sikke kullanımı kaçınca yüzyılda görülmüştür?


MÖ 430

MÖ 560

MÖ 200

MÖ 120

MÖ 370


10.Soru

ABD’de XYZ markasına ait dizüstü bilgisayarın 200 $, Türkiye’de ise aynı markanın 1000 TL ve 1 $=5 TL olduğunu düşürsek, bu durumda reel döviz kuru kaçtır?


1
2
3
4
5

11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde faiz haddi ile ilgili yanlış bir açıklama yapılmıştır?


Faiz haddi tüketim ve tasarruf arasında değişimi belirler
Portföy tercihlerinin oluşturulmasında belirleyicidir.
Çağdaş merkez bankaları kısa vadeli faiz haddini kontrol ederek para politikası yürütürler.
Yatırım tercihleri arasında karar verirken faiz haddi oldukça belirleyicidir.
Faiz haddi, para piyasasında tasarruf sahipleri tarafından belirlenir.

12.Soru

Bankalar topladıkları mevduatın Merkez Bankası tarafından belirlenen bir oranına karşılık gelen miktarını Merkez Bankasında tutmakla yükümlü olmalarına ne ad verilir? 


Öz sermaye

Aktif sermaye

Mecburi mevduat

Zorunlu karşılık oranı

Zorunlu karşılık


13.Soru

Finansal piyasalarda eksik bilgi ortaya çıkabilir. Borç verenin kime borç vereceğini seçerken sahip olduğu bilginin eksikliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Eksik Bilgi
Limon Piyasa
Bedavacılık
Dolandırılmak
Ters seçim

14.Soru

Türkiye'de mevduat bankaları , bankacılık sektörünün yüzde kaçını oluşturmaktadır?


%25
%40
%90
%65
%80

15.Soru

Bir nesnenin değişim aracı olma işlevini yerine getirebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi aranmaz?


taşınabilir olma

bölünebilir olma

bozulmama

estetik olma

bir standarta sahip olma


16.Soru

Finansal piyasalarda borç verenin kime borç vereceğini seçerken sahip olduğu bilginin eksikliğine aşağıdakilerden hangisi denir?


Ters Seçim

Ahlaki Tehlike

Arrow Paradoksu

Borç Sarmalı

Pareto İkilemi


17.Soru

Bir bankadaki hesabınıza 100 lira yatırdığınızda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


Bankanın yükümlülükleri 100 lira artar.
Bankanın varlıkları 100 lira artar.
Bankanın rezervleri 100 lira artar.
Bankanın serbest rezervleri 100 lira artar.
Bankanın özsermayesi değişmez.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın varlıklarından (aktiflerinden) biridir?


Vadeli mevduat

Rezervler

Repodan sağlanan fonlar

Özkaynaklar

Vadesiz mevduat


19.Soru

Açık pozisyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Mevduat- kredi oranının birbirini karşılayamamasıdır. 
Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamamasıdır.
Reeskont kredisi kullanımından doğan fazlalıktır. 
Rezerv- mevduat dengesizliğidir. 
Vadeli- vadesiz mevduatların birbirine eşit olmaması durumudur. 

20.Soru

Türkiye’nin 1990’lardan itibaren yaşadığı dört önemli finansal krizden hangileri Türkiye’den kaynaklanan ve bulaşma etkisinin görülmediği finansal krizlerdir?


1994 ve 2008 krizleri
2001 ve 1998 krizleri
1994 ve 2001 krizleri
1998 ve 2008 krizleri
2001 ve 2008 krizleri