Para ve Banka Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yerli paranın kullanımdan kaldırılıp  yabancı bir paranın kullanılmasına  ne ad verilir?


Sabit döviz

Dalgalı döviz

Döviz kuru

Resmi dolarizasyon

Para kurulu


2.Soru

Nerkez bankası politika faizini artırarak daraltıcı bir politikayı gerçekleştirdiği durumda, aşağıdakilerden hangisi beklenir?


Reel faiz oranları düşecektir.

Kredi maliyetleri düşecektir. 

Tüketim harcamaları artacaktır.

Yatırım harcamaları düşecektir.

Dolaylı olarak üretim artacaktır. 


3.Soru

Enflasyonist ortamda olduğu gibi deflasyonist ortamda da bir arz şoku vardır. Ancak deflasyon durumundaki arz şokunun enflasyon durumundaki arz şokundan farkı aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomideki üretimi arttırarak fiyatları düşürür.
Para yanılgısına yol açar.
Likidite tuzağı yoktur.
Şok döngü oluşturur.
Nominal faiz oranları sıfırın altına iner.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası araçlarından biri değildir?


Zorunlu karşılık sistemi

Koridor sistemi ve politika faizi

Açık piyasa işlemleri

Reeskont kredisi ve Reeskont faiz oranı

Teknoloji politikası


5.Soru

Zorunlu rezerv oranı %10 iken toplam 100 milyon TL'si olan bir bankanın rezervleri 18 milyon TL ise serbest rezervleri kaç milyon TL'dir?


8

10

12

18

82


6.Soru

Merkez bankasının potansiyel kredi kullanıcılarının bilançolarının net değeri üzerinde sahip olduğu doğrudan etkiye bağlı olarak çalışan kanal aşağıdakilerden hangisidir?


Kur kanalı

Faiz kanalı

Bilanço kanalı

Para kanalı

Kredi kanalı


7.Soru

Bankaların topladıkları mevduatın, merkez bankasında tuttukları kısmına ne ad verilmektedir?


Repo

Mevduat

Zorunlıu karşılık

Fon

Bono


8.Soru

Aşağıdaki verilere bağlı olarak parasal tabanı hesaplayınız.

Dolaşımdaki para= 1800TL

Vadesiz mevduat= 1200TL

Zorunlu rezervler= 1200TL

Banka rezervleri= 1200TL


3000

3600

4200

4400

1800


9.Soru

SPK’den yetki belgesi alarak finansal varlıkların alım satımı yanı sıra yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetleri de sunan şirketlerdir. Tanımı yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Sigorta şirketleri

Borsa Aracı Kurumları 

Finansal Kiralama şirketleri

Faktöring şirketleri

Aracılık Yüklenimi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının ithalat ve ihracat miktarları üzerinde etkili olarak toplam talep ve üretim düzeyini değiştirmesine aracılık eden parasal aktarım mekanizmasını gösterir?


Faiz

Kur

Bilanço

Varlık fiyatları

Banka kredileri


11.Soru

Para politikasında bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirleme ve uygulamadıki değişikliğin ne olacağı hakkında karar alma aşamasına kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisidir?


Ön gecikme

İlk gecikme 

İç gecikme

Dış gecikme

Bürokratik gecikme


12.Soru

Merkez bankalarının bağımsızlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir merkez bankasının kamu kesimine kredi açması yasal olarak olanaksızsa o merkez bankası ekonomik açıdan bağımsızdır.

Hükümet her istediğinde merkez bankası başkanını değiştirebiliyorsa, merkez bankasının politik bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir.

Daha bağımsız merkez bankasına sahip ülkelerde enflasyon da daha düşüktür.

Merkez bankası bağımsızlığı ve enflasyon oynaklığı arasında pozitif bir ilişki vardır.

Merkez bankası başkanının görev süresinin çok kısa olması başkan üzerinde baskı oluşturacağından politik bağımsızlıktan söz etmek mümkün değildir.


13.Soru

Türkiye’de bankaların toplam varlıklarına oranla en az kredi yarattıkları ve önemli bir ekonomik krizin öncesinde yer alan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1988-1992

1986-1990

1998-2002

2004-2008

2011-2016


14.Soru

Yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yabancı bir paranın kullanılmasına ne ad verilir?


Resmi dolarizasyon

Dalgalı kur rejimi

Sabit kur rejimi 

Develüasyon

Arbitraj


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvil arzını etkileyen unsurlardan değildir?


Devlet bütçe açığının artması
Bütçe açığının tahvil satılarak finanse edilmesi
Yatırım ortamının gelişmesi
Beklenen enflasyonun yükselmesi
Tahvilin riskinin yükselmesi

16.Soru

Dolaşıma Çıkan Banknot + Madeni Para – Bankaların Kasası
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?


Dolaşımdaki para

Emisyon

Likidite

Para benzeri

Kayıt dışı para


17.Soru

Nominal faiz oranlarının %12 ve beklenen enflasyonun %8 olduğu bir ortamda gerçekleşen enflasyon %15 olmuşsa gerçekleşen reel getiri aşağıdakilerden hangisidir?


%7
%5
%3
-%5
-%3

18.Soru

Türkiye'de ilk parasal kontrol uygulamasına aşağıdaki tarihlerden hangisinde geçilmiştir?


Eylül 1990
Ekim 1990
Kasım 1990
Aralık 1990
Ocak 1990

19.Soru

Parasal taban aşağıdaki hangi kurum tarafından belirlenmektedir?


Merkez Bankası

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Devlet bankaları tarafından

Özel bankalar tarafından


20.Soru

Bir bankanın dövizde açık pozisyon vermesi ne anlama gelir?


Bu durumda bankalar kur riskine açık hâle gelirler.
Merkez bankası duruma müdahale eder.
Bu durumda bankalar kur riskine karşı daha dayanıklı olur.
Banka güven kaybeder.
Döviz kurunda ani düşüş yaşanır.