Pazarlama İletişimi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Pazarlama iletişimi
II. Ürünün patent hakkı
III. Fiyat
IV. Çevresel etkenler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri satışları etkileyen faktörler arasında yer alır?


I, II ve III

I, III ve IV

II ve III

I ve IV

I ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken kullanılan kriterlerden biri değildir?


Ölçülebilir olma

Yeterli olma

Ulaşılabilir olma

Uygun olma

Hazır olma


3.Soru

Pazarlama ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini geniş bir perspektiften ele alan ve BPİ olarak kısaltılan kavram nedir?


Bireysel Pazarlama İletişimi
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Biricik Pazarlama İletişimi
Bütünleşik Pazarlama İçeriği
Bireysel Pazarlama İçeriği

4.Soru

Hedef  kitleyi belirlerken dikkat edilen kriterlerden hangisi seçilen hedef kitle ile iletişim kurulabilmesiyle ilgilidir?


Ölçülebilir olma

Ulaşılabilir olma

Uygun olma

Yeterli olma

Homojen olma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci evrelerinden büyüme evresinin aşamalarından biridir?


Reklam

Halkla ilişkiler

Kişisel satış

Pazarlama

Ürün temini


6.Soru

I. Yüksek ilginlikli ürünlerdir.II. Satın alınma sıklıkları fazladır. III. Ürünle ilgili bilgi toplama ihtiyacı ortaya çıkar. IV. Satın alma kararı zaman alır. Yukarıda yer alan maddelerden hangileri “beğenmeli ürünler”in özellikleri arasında yer almaktadır?


I, II
I, III
II, IV
I, III, IV
I, II, III, IV

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proaktif halkla ilişkiler stratejisidir?


İnternet müdahalesi
İmaj yönetimi
Kriz yönetimi
Özür stratejileri
Olumsuz duyuruma cevap verme

8.Soru

Toptancılık, ürünlerin işletmelere ve diğer örgütlere tekrar satmak, üretimde kullanmak ya da örgütsel çalışmaları sürdürmek üzere satışı ve tüm diğer faaliyetleri kapsar. Toptancılık ürünlerin diğer işletme ya da örgütlere perakendecilik ise son tüketiciye satışını sağlar. Bu kapsamda aşağıdakilerden hangisi toptancıların dağıtım kanalında yerine getirdiği fonksiyonlardan biri değildir?


Tedarikçilerle pazarlık
Müşteri memnuniyeti
Envanter kontrolü
Stoklama ve ürün işlemleri
Yerel ya da uzun mesafe ürün taşımacılığı

9.Soru

Hangisi satış tutundurmayı en doğru biçimde tanımlar?


Ürünün pazarda hakim olmasını sağlar
Üretim ve tüketim dengesinin sağlanmasına neden olur
Pazarlama kampanyasında tüm bileşenlerden önemlidir
Tüketicinin marka bağımlılığını oluşturur
Satın alma için tüketicilere özel bir şeylerin teklif ve sunumudur

10.Soru

I. Amaçların işletme için net olması
II. Ulaşılabilir satış tutundurma amaçları
III. Satış tutundurma faaliyetlerinin,satışları kısa sürede arttıracak şekilde tasarlanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri satış tutundurma amaçlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken İlkeler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış gücüne yönelik satış tutundurma araçları içerisinde yer almaz?


Kataloglar
Kuponlar
Broşürler
Şirket amblemli hediyeler
Satış el kitapları

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden biridir?


Esneklik

Sıklık

İçerik

Zamanlama

Maliyet


13.Soru

Hızlı bir şekilde satın alma ile ilişkilendirilen belirli bir davranışı tüketicilerin göstermelerini sağlayan pazarlama iletişimi karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Pazarlama İletişimi

Kişisel Satış

Tanıtım

Satış Tutundurma