Psikoloji Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Otonom sinir sisteminin, hormon sisteminin, vücut ısısının, vücut sıvı dengesinin ve biyolojik saatin kontrolünü sağlayan beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Serebral korteks

Talamus

Hipofiz

Hipotalamus

Serebellum


2.Soru

Gözle görülmeyen zihinsel süreçleri, gözlemlenebilen tepki ve davranışlar üzerinden anlamaya çalışan psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişimsel Psikoloji

Klinik Psikoloji

Kişilik Psikolojisi

Bilişsel Psikoloji

Sosyal Psikoloji


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin özelliğidir?


Sözdebilim çoğunlukla bilimsel bir kimlikleri bulunankişilerce ortaya sürülür.
Sözdebilimin iddiaları bilimsel süreçten geçiponaylanmıştır.
Sözdebilim çoğunlukla bir ürün ya da hizmetsatma amacında değildir.
Sözdebilim bilimsel terimler kullanır.
Sözdebilim çoğu zaman yanlışlanamayacak kadarmuğlak iddialarda bulunur.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uyarılma ve baskılanma dengesinde glutamata zıt etki gösterir? 


Asetilkolin 
GABA 
Serotonin 
Noradrenalin 
Dopamin

5.Soru

Uyaranların taşıdığı bilginin analiz edilmesi, tanınması, yorumlanması ve organize edilmesi sürecine ne ad verilir?


Duyum

Tanıma

Algı

Aktarım

İşlem


6.Soru

Çevresel yapılardan merkezi sinir sistemine duyusal bilgiyi taşıyan sinirlere ne ad verilmektedir?


Duyusal sinirler
motor sinirler
Kafa çiftleri
Spinal sinirler
Sinir lifleri

7.Soru

Bir kişinin kendi öznel deneyimlerine bakışı anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İçgözlem

İçsel konuşma

İçsel süreç

İçsel tepki

İçgörü


8.Soru

Anahtarını evde unutan birinin kapıyı kırmak yerine çilingir çağırması tercih etmesi aşağıdaki hangi bilişsel süreçlerle ilişkili değildir?


Koku duyusu
Düşünme
Akıl yürütme
Problem çözme
Karar verme

9.Soru

'İlimin gerektirdiği standartları taşımadığı ve bilimsel araştırmalarla desteklenmediği ha^lde bilim kılıfı altında bize sunulan bilgi ve pratikler' aşağıda kavramlarda hangisi ile ifade edilmektedir?


Bilim

Bilimsel yanılgı

Bilimsel çarpıtma

Sözdebilim

Olgubilim


10.Soru

Beyin sapı temel işlevleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?


Göz hareketlerinin kontrolü

Solunum ve dolaşım fonksiyonlarının kontrolü

Ağrı kontrolü

Görsel ya da işitsel reflekslerin ayrıştırılması

İstemli ya da refleks hareketlerin koordinasyonu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belli bir zaman, yer ve bağlamda oluşan olaylarla ilgili bellektir?


Bildirimsel bellek

Epizodik bellek

Anlamsal bellek

Kısa süreli bellek

Duyusal bellek


12.Soru

Boylamasına ve enlemesine yapılan çalışmaların farkı hangi şıklarda verilmiştir?I. Boylamasına çalışmalar aynı gruplara uygulanır, enlemesine çalışmalar ayrı gruplara uygulanır.II.Boylamasına çalışmalar tekrar ölçümler olmasına karşın enlemesine çalışmalar aynı zaman içinde uygulanır. III. Boylamasına çalışmalar farklı gruplara uygulanır, enlemesine çalışmalar aynı gruplara uygulanır.IV.Boylamasına çalışmalar aynı zaman içinde uygulanmasına karşın enlemesine çalışmalar tekrar ölçümler olarak uygulanır.


Yalnız I
I ve IV
Yalnız II
I ve II
II ve IV

13.Soru

Evrimsel psikolojinin insan davranışına yönelik öne çıkan açıklaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Davranışların çevre tarafından belirlenmesi

Davranışların bilinçdışı öğeler tarafından sürdürülmesi

Davranışların türe özgü ve evrensel olması

Davranışların beden-ruh karşıtlığı tarafından belirlenmesi

Davranışların bilişsel ve bağlamsal olması


14.Soru

Bir bilim insanı bilimsel olduğu iddia edilen bir bilginin gerçekten anlatıldığı gibi olup olmadığını kendisi de görmek isterse daha önce söz konusu bilgiye ulaşmada kullanılan yolun aynısını kullanarak bu şüphesini test edebilir. Bu durum bilimsel bilgiyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisine uygun düşmektedir?


Bilimsel bilgi somut verilere dayanır.

Bilimsel bilgi sınanabilir özelliğe sahiptir.

Bilimsel bilgi objektif sonuçlarla ilgilidir.

Bilimsel bilgi genellenebilir özellik gösterir.

Bilimsel bilgi olgulara ulaşmak için elde edilir.