Psikoloji Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ahlaki bir yükümlülük duygusu ile “zorunluluk hissettikleri için” gösterdikleri bağlılıktır?


Duygusal Bağlılık

Devamlılık Bağlılığı

Normatif Bağlılık

Zorunlu Bağlılık

İstekli Bağlılık


2.Soru

Çalışanların motivasyonları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren Taylor’a göre en önemli motivasyon kaynağı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Statü

Haz

Boş zaman

Para

Entelektüel değer


3.Soru

Capital dergisinin 2011yılında yaptığı “En Beğenilen Şirketler” listesinde Türkiye sıralaması için ilk sırada hangi şirket bulunmaktadır?


Garanti Bankası

Turkcell

Arçelik

Beko

L.C.Waikiki


4.Soru

Trompenaars yaklaşımına göre, odağın kişilerde değil de yapılan işlere olduğu, terfi ile birlikte gücün ve karar verme sorumluluğun arttığı, “Eyfel kulesi” tip örgütlülük kültürü hangi ülke kültürü için uygundur?


Fransa
Amerika
İngiltere
Almanya
Japonya

5.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi protestan etik anlayışının, batı dünyasında kapitalizmin yükselişinde önemli bir rol oynadığını öne sürmüştür?


Weber

Marx

Hegel

Freud

Jung


6.Soru

Psikolojinin yalnızca gözlemlenebilir ve nesnel olguları incelemesi gerektiğinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Evrimsel psikoloji

Davranışçı psikoloji

Bilişsel psikoloji

İnsancı psikoloji

 Bireysel psikoloji


7.Soru

'İnsanların davranışlarını dışsaldan çok içsel sebeplere bağlama, durumsal ve çevresel faktörlerin rolünü dikkate almayı ihmal etme eğilimimiz literatürde .......... diye geçer.' boşluğa gelecek uygun ifadeyi bulunuz.


Temel atıf hatası

Kendini gerçekleştiren kehanet

İçsel atıf

Dışsal atıf

Kişi algısı


8.Soru

Bir araştırmacı, araştırma sonuçlarını bir bilimsel dergide makale olarak yayımlayarak paylaşmıştır. Bu makalesini yazarkende bilimin birikimli ilerleme ilkesini dikkate alarak hareket etmiştir. Bu çerçevede, belirtilen ilkeye uygun olarak araştırmacının makalesini hazırlarken ne yapmış olması beklenir 


Bilimsel yöntemini açıkça ortaya koymuş olması beklenir

İleri sürdüğü önermelerini somut olarak belirtmiş olması beklenir

Makalesini hakemli dergilerde yayımlamış olması beklenir

Sonuçlarının herkeşce test edilebilir olarak sunmuş olması beklenir

Önceki çalışmalar ile sonuçlarını ilişkilendirmiş olması beklenir


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının bileşenlerinden biri değildir?


Ürün
Yer
Fiyat
Tanıtım
İletişim

10.Soru

Bir kişinin haksızlığa uğradığını gördüğünüzde ancak bu haksızlığa karşı çıkmanın grup içinde hoş karşılanmayacağını bilerek, haksızlığa göz yumma durumu sosyal psikolojinin hangi kavramıyl


Bilgilendirici sosyal etki  
Normatif sosyal etki  
Dış grup homojenliği  
Önyargı  
Şiddet ve saldırganlık

11.Soru

"Araştırmalar insanların çoğunluğunun kendilerini okul başarısı, iş performansı, zekâ,
popülerlik, sportiflik, liderlik, araba sürme becerisi ve daha pek çok konuda “ortalamanın üstünde” gördüğünü belgelemektedir. Çoğunluğun ortalamanın üstünde olması istatistiki açıdan mümkün olmadığından, bu olgu benliğimizi değerli görme ihtiyacımızın bir uzantısı olarak görülür." Hangisinin tanımı olabilir?


Ortalamanın üstü etkisi

Klinik psikoloji

Sosyal psikoloji

Bilişsel psikoloji

Temel atıf hatası


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'hayatımız üzerinde hâkimiyet sahibi olma' içgüdüsünün tatmininin sonucudur?


Başarı hissi

Yetersizlik hissi

Mutsuzluk hissi

Acizlik hissi

Rahatsızlık hissi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş ülkelerde sendikaların üç fonksiyonundan birisidir?


Demokratik temsil fonksiyonu

Etkileşim fonksiyonu

Güvence fonksiyonu

Emek dayanışması fonksiyonu

Söz hakkı fonksiyonu


14.Soru

Herhangi bir durum, olay ya da kişiyi değerlendirirken, kişinin eğitimi, ilgi alanları, deneyimleri ve tutumlarına bağlı olarak bazı bilgilere ve uyaranlara daha fazla dikkat göstermesine ne ad verilir?


Algıda seçicilik

Hale etkisi

Karşılaştırma etkisi

Kalıp yargılar

Karar verme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutumların değer ifade eden işlevine yönelik olarak verilebilecek bir örnektir?


Bilgisayarın işletim sisteminin hızına inanan bir tüketicinin, bilgisayar seçerken bu özelliği sunan markalara yönelmesi.
Kendini solcu olarak tanımlayan bir bireyin okuduğu gazetenin de bu görüşü yansıtması.
Sebze-meyve seçiminde en önemli ölçütün organiklik olduğuna inanan bir tüketicinin organik marketlere yönelmesi.
Bir parfüm reklamında bireylerin kötü koku kaygılarına yönelik mesajlar kullanılması.
Arabaların yakıt performansının önemli olduğuna inanan bir tüketicinin, araba seçerken bu özelliği sunan markalara yönelmesi.

16.Soru

Davranışçılara göre insanı anlamak için çalışılması gereken en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Düşünme
Öğrenme
Bilme
Algılama
Psikanaliz

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gruplararası önyargı ve düşmanlığı körükleyen unsurlardan biri değildir?


Sosyal hayatı “biz ve onlar” ekseninde algılamaya doğal eğilim gösterilmesi
Diğer grubun üyeleriyle temasın olmaması, onların tanınmaması ve bilinmemesi
Diğer grubun üyeleriyle sınırlı kaynaklara ulaşmak için rekabet halinde olunması
Kişinin ait olduğu grupları başka gruplardan daha üstün görme ihtiyacının olması
Ortak hedeflere ulaşmak için dış gruplarla beraber hareket etmenin gerekmesi

18.Soru

İşe başvuran elemanlarla görüşme yapan insan kaynakları uzmanının, adayların sadece üniversite not ortalamalarına bakarak iş özelliklerine uygun olduğunu düşünmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


Algıda seçicilik
Hale etkisi
Karşılaştırma etkisi
Kalıp yargılar
Örgütlülük

19.Soru

Bireyin duygusallığı ortalama skorlarda ise bu kişi nasıl tanımlanabilir?


Düzenli ve ayrıntıcıdır. 

Net hedefleri olmakla birlikte, çalışmayı bazen göz ardı edebilmektedir.

Hareketli ve coşkuludur. 

Genelde sakindir ve stresle başa çıkmada başarılı olur ancak zaman zaman suçluluk, öfke ve üzüntüye kapılır.

Gerçekçi, geleneksel ve tercihleri belirli bir kişidir.


20.Soru

"Hayat içinde bazı durumlarda doğru davranışın ne olduğundan emin olamayız. Böyle durumlarda çevremizdeki insanlardan durumun ne gerektirdiğine dair ipuçları almaya çalışırız." Hangisinin tanımı olabilir?


Bilgilendirici sosyal etki

Normatif sosyal etki

Kendine yontan atıf hatası

Temel atıf hatası

İçsel atıf