Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Profesyonel ses sistemlerinde en yaygın kullanımı olan dengeli konnektör aşağıdakilerden hangisidir?


6.5mm jak

3.5mm mini jak

XLR konnektör

RCA/Phone jak

Toslink


2.Soru

Doğru cevap A şıkkıdır.
“Optimum ses seviyesinin üzeri _____ alanıdır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Headroom

Konnektör

Dinamik

Mikrofon

Hoparlör


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik alan birimini ifade eder?


db

cd

hertz

ADC

DAC


4.Soru

Sayısal olarak kaydedilmiş ses verisi tekrar dinlenmek istendiğinde, hangisi ile tekrar analog ses bilgisine dönüştürür?


ADC

Mikrofon

CD

MP3

DAC


5.Soru

Ses kaydı sırasında ses seviyesinin -18 dB seviyesini geçmesini istemiyorsunuz. Kompresörde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisini kullanmanız gerekmektedir?


Ratio

Threshold

Attack time

Release time

Limiter


6.Soru

I. Dalga boyunun simgesi “? (lamba) harfidir.
II. Normal koşullarda sesin hızı saniyede 343 (m/s) metredir.
III. Algılanabilen ses yoğunluğunun ölçüsü fazdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca III

I-II

I-III

II-III


7.Soru

Genellikle profesyonel ses sistemlerinde kullanılan dengeli konnektör aşağıdakilerden hangisidir?


6.5mm jak

RCA/Phone jak

3.5mm mini jak

XLR konnektör

TS konnektör


8.Soru

Fiber-optik kablolarla beraber kullanılan konnektör tipi aşağıdakilerden hangisidir?


RCA/Phone jak

3.5 mm. mini jak

XLR konnektör

Toslink

6.5mm. mini jak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının yayılma şeklidir?


enlemsel

paralel,aynı yönde ve boylamsaldır

Hertz

frekans

titreşim


10.Soru

"Kalibrasyon neden yapılır?" sorusunun en uygun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?


VU metreler seviye ölçmesi için

Mikrofon seviyesi ayarlamak için

Kayıt cihazına 1 khz sinyal kayıt etmek için 

PPM ile VU metre seviyelerini ölçmek için

Ses mikserinden çıkan ses seviyesi ile kayıt cihazı sinyal seviyesinin aynı olması için


11.Soru

Serbest elektronları hareket ettiren ve elektrik akımının akmasını sağlayan güce _______ denir?

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar.


Voltaj

Amper

Direnç

Gerilim

Watt


12.Soru

I- Akustik ses elektrik sinyaline çevrilir.

II- Kaydedici kafa manyetik sinyale dönüştürür.

III- ADC dönüştürücü kullanılır.

IV- Okuyucu kafa manyetik sinyali elektrik sinyaline dönüştürür.

V- Elektrik sinyali hoparlör aracılığıyla akustik sese dönüşür.

Analog ses sinyalinin kaydedilmesi ve okunması sürecinde yukarıdakilerden hangisi sırayı bozmaktadır?


I

II

III

IV

V


13.Soru

"CD'lerdeki sayısal sesin kalitesi ........ ve ........... dır."

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşlukları anlamlı bir şekilde tamamlar?


20 bit, 100 kHz

3 volt, 20 hz

16 bit, 44.1 kHz

100 hz, 10 bit

binary, 10kHz


14.Soru

Örnek olay: Bir radyonun haber muhabiri olan Deniz, ünlü bir klasik müzik sanatçısı ile konser öncesi bir röportaj gerçekleştirecektir. Bu röportaj esnasında orkestra da hazırlık yapmakta, enstrümanlarını test etmektedir. Röportajın bu ortamda yapılacağı göz önününde bulundurulduğunda, Deniz'in bu röportaja hangi mikrofonla gitmesi daha doğru olacaktır?


Kondansatör mikrofonlar

Elektret mikrofonlar

Şerit mikrofonlar

Dinamik mikrofonlar

Elektrostatik mikrofonlar


15.Soru

I- Equalizer

II- Echo

III- Reverb

  1. Sese doğal bir derinlik etkisi katar ve seste algılanan tekrarlar yoktur.
  2. Seste belli aralıklarla gecikme ve şiddeti azalan tekrarlar oluşur.
  3. Ses frekanslarını dengeler ve istenmeyen seslerin frekanslarını filtreler.

Yukarıdaki sinyal işlemciler ve fonksiyonları arasındaki doğru eşleştirmeler aşağıdakilerden hangisidir?


I-C, II-B ve III-A

I-B, II-C ve III-A

I-A, II-B ve III-C

I-C, II-A ve III-B

I-A, II-C ve III-B


16.Soru

Yukarıdaki şekilde bir sesin saniyedeki titreşimleri gösterilmiştir. Buna göre şekildeki sesin saniyedeki hertz (Hz) değeri nedir?


20 Hz

10 Hz

5 Hz

4 Hz

1 Hz


17.Soru

Mikrofon ses kaynağından fazla uzaklaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?


Bas seslerde patlama olur.

Kayıt seviyesinin kontrolü zorlaşır.

Özellikle kapalı mekanlarda, mikrofon yansıyan seslerden daha çok etkilenir.

Mikrofona çarpma ya da sürtünmeler gürültüye neden olur.

Ses kaynağı mikrofonun etki alanından daha çabuk dışarıya çıkar.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devrini tamamlamış bir ses dalgasının yayıldığı uzaklıktır?


Frekans

Zaman

Dalga boyu

Enerji kaynağı

Titreşim kaynağı


19.Soru

İşitilebilen ses frekans aralığı temelde üç gruba ayrılır. Bunlar; düşük, orta ve yüksek frekanslardır.Aşağıdakilerin hangisi düşük, orta ve yüksek frekanslar hakkında yanlış bir bilgidir?


Düşük frekanslar 20 Hz ile 320 Hz arasındaki frekanslardır.

Orta frekanslar 320 Hz ile 5.120 Hz arasındaki frekanslardır.

Yüksek frekanslar 5.120 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekanslardır.

Yüksek frekanslar “tiz ses” olarak da tanımlanır.

Orta frekanslar “bas ses” olarak da tanımlanır.


20.Soru

Ses kayıt teknolojilerinde ses sinyali hangi yöntemlerle kaydedilebilmektedir?


Akustik ve elektronik

Örnekleme ve elektronik

Akustik ve analog

Analog ve sayısal

Sayısal ve akustik