Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurguda iki ses parçacığının birleşiminde sıfır geçişin sağlanması için uygulanan efekt aşağıdakilerden hangisidir?


Crossfade

Dissolve

Cut

Wipe

Dubbing


2.Soru

Sesin bant ya da disk gibi bir ortama kaydedilebilmesi içim akustik enerjinin aşağıdaki enerjileri türlerinden hangisine dönüştürülmesi gerekmektedir?


Elektrik enerjisi

Rüzgâr Enerjisi

Potansiyel Enerji

Isı enerjisi

Işık Enerjisi


3.Soru

Sesin frekansı yükseldikçe dalga boyu ____, frekansı düştükçe dalga boyu _______. Boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Kısalır-uzar

Uzar-kısalır

Artar-azalır

Azalır-artar

Büyür-küçülür


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinyal işlemcilerden birisi değildir?


Delete(silme)

Equalizer

Compressor ve limiter

Normalization

Reverb ve echo


5.Soru

"Hertz" nedir?


Hertz, sesin yoğunluğunun sesin şiddetine oranıdır.

Hertz, sesin desibel seviyesidir.

Hertz, dakikada oluşan dalga boyudur.

Hertz, saniyede oluşan ses sıkışmasıdır.

Hertz, saniyede oluşan titreşim sayısıdır.


6.Soru

Bir saniyede oluşan titreşim sayısına sesin ____________ denir ve __________ ile gösterilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tanımlar?


Dalga boyu - l (lamda)

Genliği – dB (desibel)

Yoğunluğu - dB (desibel)

Frekansı – Hz (Hertz)

Hızı – Hz (Hertz)


7.Soru

Sesin yüksek ya da düşük frekanslı algılanması “ses perdesi” olarak tanımlanır. Ses dalgalarının frekansı ------, ses perdesi ----------, ses tizleşir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Yükseldikçe - Alçalır

Yükseldikçe - Yükselir

Alçaldıkça - Yükselir

Alçaldıkça - Alçalır

Alçaldıkça - Sabit kalır


8.Soru

Optimum sinyal seviyesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Bütün ses cihazları eşit bir optimum ses sinyal seviyesine sahiptir.

Ses sinyalinin tepe noktası optimum seviye çizgisinde korunabildiği sürece, ses sinyalinde herhangi bir bozulma oluşmaz.

Optimum çalışma seviyesi ile gürültü seviyesi arasındaki alan, bir ses kaydında kullanılmayacak alandır.

Ses sinyali bozulma sınırını aştığında, sinyalde basit bozulmalar oluşabilir .

“Headroom”,  “optimum çalışma seviyesi” ile “gürültü” arasında kalan alana verilen isimdir.


9.Soru

Ses kayıt cihazlarında frekans tepkisini anlayabilmek için aşağıdaki oranlamalardan hangisine bakmak gerekir?


Bit / dB

dB / Hz

Voltaj / Hz

Bit / Hz

Voltaj / dB


10.Soru

Kurgu esnasında görüntüye uygulanan bütün işlemlerin tek tek değerlendirilerek tek bir parça haline dönüştürülmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sampling

Reverb

Crossfade

Render

Split


11.Soru

Proje tarafından kaydedilecek ya da kullanılacak sesin örnekleme oranına ...................... denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Channels

Resolution

Frame

Edit

Sample rate


12.Soru

Hangisi ses cihazlarında, ses sinyal kalitesine etki edebilecek temel unsurlardan değildir? 


Frekans tepkisi

Gürültü

Yüksek ses seviyesi ve bozulma

Optimum sinyal seviyesi

Voltaj


13.Soru

Sesin bit çözünürlüğünün belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine ait bir işlemdir?


Sample rate

Mixer

Resolution

Edit

Channels


14.Soru

I- Sesin fiziksel özelliklerini kavramak.

II- Ses kayıt ve kurgu teknolojilerini kullanmak.

III- Sesin yapım maliyetlerini bilmek.

IV- Müzik kulağına sahip olmak.

V-Sesin görsel ögeyle etkileşimi değerlendirmek.

Bir görsel-işitsel yapımın ses kayıt ve kurgusunun yapılabilmesi için yukarıdakilerden hangileri sahip olunması gereken bilgi ve becerilerdendir?


I, II ve III

I, II ve V

II, III ve IV

II, III ve V

III, IV ve V


15.Soru

Ses cihazlarının kalibrasyon işlemlerinde kullanılan referans test sinyali aşağıdakilerden hangisidir?


1kHz

3kHz

5kHz

10kHz

20kHz


16.Soru

Aşağıdaki rakamsal değerlerden hangisi orta frekans aralığında değildir?


250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

3000Hz


17.Soru

Bir kişinin ses kaynağı ile arasındaki mesafe iki katına çıkarıldığında, kişi tarafından algılanan sesin şiddetindeki azalma kaç dB-SPL olur?


6
8
10
4
2

18.Soru

Bazı seslerin ortamdaki diğer seslerin varlıkları yüzünden algılanmamasına ne ad verilir?


Maskeleme

Faz çakışması

Doppler etkisi

Düşük yoğunluk

Eşit olmayan ses yoğunluğu


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devrini tamamlamış bir ses dalgasının yayıldığı uzaklığı belirtmektedir?


Dalga Boyu

Frekans

Titreşim

Genlik

Desibel


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sesin fiziksel temel özellikleri arasında yer almaz?


frekans

dalga boyu

genlik

sesin hızı

sesin zarfı