Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog sesin sayısal sese göre avantajlarından biridir?


Daha geniş dinamik alan

İndirgenmiş gürültü

Hatasız çoğaltma

Hata düzeltebilme

Orijinal sese yakınlık


2.Soru

Ses kaydı yapılacak bütün stüdyolarda aranan en temel özellikler nelerdir?


Teknik donanım, yalıtım ve akustik

Kontrol odası, akustik, hacim

Hacim, yalıtım ve akustik

Kayıt odası, hacim, yalıtım

Kayıt odası, kontrol odası, yalıtım


3.Soru

Ses kaydı yapılacak stüdyolarda yalıtım neden önemlidir?


Ses frekansını değiştirmek için

Ses sinyalinin şiddetini ölçmek için

Stüdyo dışındaki seslerin stüdyo içine girmesini engellemek

Stüdyoyla control odası arasındaki iletişimi sağlayabilmek için

Stüdyo dışına ses gitmesini sağlamak için


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şerit mikrofonların dezavantajlarından birisidir?


ses tonları daha sert ve vurguludur

Yüksek ses basınçlarında seslerde bozulma oluşabilir

ortamdaki diğer seslerde az etkilenirler

Diğer mikrofonlara göre fiyatları ucuzdur

Elektirik enerjilerini kendileri üretirler


5.Soru

3.5mm mini jak daha çok hangi cihazlarda kullanılmaktadır?


Profesyonel olmayan ses cihazlarında

Sinyal kalitesini arttırmak için araçlarda

Gürültünün fazla olduğu stüdyo dışı kayıtlarda

Profesyonel kameralarda

Frekans tepkisinin yetersiz olduğu durumlarda


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "dalga boyu" ve "genlik" tanımları doğru olarak eşleşmiştir?


Dalga boyu, devrini tamamlamış bir ses dalgasının yayıldığı uzaklıktır. Genlik ise dalga boyunun yüksekliği olarak tanımlanır. 

Dalga boyu bir ses dalgasının yükseliğidir. Genlik ise devrini tamamlamış bir ses dalgasının yayıldığı uzaklıktır.

Dalga boyu, devrini tamamlamış bir ses dalgasının yayıldığı uzaklıktır. Genlik ise sesin basınç seviyesi olarak tanımlanır.

Dalga boyu 1 saniyede gerçekleşen titreşim sayısıdır. Genlik ise dalga boyunun yüksekliği olarak tanımlanır. 

Dalga boyu bir ses dalgasının yükseliğidir. Genlik ise 1 saniyede gerçekleşen titreşim sayısıdır.


7.Soru

Sayısal ses verisinin en temel birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Bit

Hertz

Piksel

Ohm

Desibel


8.Soru

Hangi mikrofon çeşidinde yüksek frekanslı sesleri daha iyi alabilmek mümkündür?


Dinamik mikrofonlarda

48 volt phantom beslemeli kondansatör mikrofonlarda

Beslemesi olmayan şerit mikrofonlarda

Phantom beslemeli dinamik mikrofonlarda

Phantom beslemesi olmayan kondansatör mikrofonlarda


9.Soru

DAW sistemlerinde yapılan ses kurgusunda daimi çevre sesi ve müzik barındıran iki klip parçasından birbirlerine geçişi en uygun biçimde nasıl yapılır?


CUT işlemi kullanılarak

Paste işlemi kullanılarak

Split işlemi kullanılarak

Crossfade işlemi yapılarak

Delete işlemi yapılarak


10.Soru

Bir saniyede oluşan ses dalgası sayısına -------- denir. Bir kaynaktan bir saniyede üretilen dalga sayısı ne kadar fazla ise sesin ------- o kadar büyük olur. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Periyot

Hertz

Frekans

Dalga

Genlik


11.Soru

I- Multi-track penceresi

II- Color correction penceresi

III- Edit penceresi

IV- Video effect penceresi

V- Mixer penceresi

Yukarıdakilerden hangileri DAW sistemlerinde kullanılan ses kurgu yazılımlarında kullanılan arayüz pencerelerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve V

III, IV ve V

II, III ve V


12.Soru

Örnekleme oranı ve bit derinliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Örnekleme oranı, 1 saniyede ses sinyalinden alınan örnekleme sayısını belirler.

Örnekleme oranı frekans birimi (Hertz) ile tanımlanır.

Bit, ikili basamak anlamına gelir ve sayısal veriyi oluşturan en temel birimdir.

1 bit’lik değer ancak 2 olasılık üretebilir: 0 ve 1.

4 bit’lik bir değer ise 8 olasılık üretebilir.


13.Soru

Sayısal görüntü çözünürlüğünü belirten rakamsal bilgi değeri artıkça, kameranın görüntüyü işlemedeki kalitesi de artar. Bu durumun sayısal sesteki karşılığı hangi seçenekte yer almaktadır?


Dinamik alan

Frekans tepkisi

Sinyal seviyesi

Çözünürlük

Sinyalin gürültüye oranı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dalga boyunun yüksekliği olan genliğin şiddet ölçümünü tanımlar?


Volt

Desibel

Amper

Frekans

Periyod


15.Soru

Sayısal ses kurgu sistemlerinde ekranda görünen ses dosyasını istenen yerden bölüp, parçalara ayırabilen işleme _________ denir.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Split

Delete

Fade

Cut

Paste


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temelde iki farklı sesli yapımdan birisidir?


Görüntüye yazı bindirilebilir

Doğrusal olmayan kurgu

ses ve görüntü ayarları teknik olarak yeniden değerlendirilebilir

ses kayıt ve kurgu teknolojilerini kullanabilmek

Görsel işitsel yapımlar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1 saniyede devrini tamamlamış ses dalgasını ifade eder? 


Periyot

Frekans

Hertz

Sinüs dalgası

Peak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sesin düşük frekanslı ya da yüksek frekanslı algılanmasına ses perdesi denir.

Hareketli bir ses kaynağından yayılan ses dalgalarının ses perdesinde oluşturduğu algısal değişimler Doppler etkisidir.

Ses basınç seviyesi dB-SPL birimi ile ölçülür.

Dış kulağı iç kulağa çeliç, örs ve üzengi kemikleriyle bağlıdır.

Kulak bir ses kaynağının yerini tespit ederken, beyin her iki kulağa ulaşan seslerin erişim süresini ve şiddetini değerlendirir.


19.Soru

I-Programda kullanılacak müzikler belirlenir

II-Konuşma kayıtları yapılır

III-Konuşma, müzik ve jenerik için bantlar cihaza takılır

IV-Program jeneriği hazırlanır

Canlı olmayan bir radyo programının ses banlarıyla kurgu yapabilmek için yukarıdaki unsurların sırası ne şekilde olmalıdır?


II - I - IV - III

III - IV - I - II

I - II - III - IV

IV - II - I - III

II - III - I - IV


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Doppler etkisine bir örnektir?


Köpek havlaması

Hızla gelen trenin sesi

Hoparlörden gelen bas titreşimleri

150 ve üzeri dB-SPL

Maskeleme sonucunda sesin yitimi