Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sayısal ses kurgusunda proje tarafından kaydedilecek ya da kullanılacak sesin örnekleme oranı hangisidir?


Resolution

Sample rate

Channels

Multi-track penceresi

Effect penceresi


2.Soru

Analog makara bant sistemlerinde, ses kayıtlarında yanlış konuşmalar ya da istenmeyen sesler, bantlar üzerinden nasıl yok edilir?


silinerek ya da bant kesilerek

mikrofonları tekrar ayarlayarak

hoparlörün sesi tekrar ayarlanarak

mixerde çıkış seviyeleri değiştirilerek

Bant üzerinden silinemez.


3.Soru

Sağlıklı bir insan kulağının işitebileceği sesin frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


3 Hz - 5 Hz 

20.000 Hz- 30.000 Hz

5 Hz- 10 Hz

1Hz - 2 Hz

20 Hz -20.000 Hz


4.Soru

Fade işlemi ne için kullanılır?


Ses dosyasını kopyalamak

Ses dosyasını yapıştırmak

Ses dosyasını kesmek

Ses şiddet seviyesini yükseltmek veya düşürmek

Ses dosyasını silmek


5.Soru

Aşağıda frekans ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ses dalgaları zaman içinde periyodik hareketler halinde yayılır.

Her periyot, 1 saniyede devrini tamamlamış bir ses dalgasını ifade eder.

Her titreşimin bir frekansı vardır.

Titreşim ne kadar az olursa, frekansı o kadar yüksek olur.

Saniyede 1 titreşim tamamlandığında, bu titreşimin frekansı 1 Hz dir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bas frekaslı seslerin frekans aralığıdır?


320 hz 5.120 hz

20 hz 320 hz

5.120 hz 20.000 hz

6.000 hz

1 khz


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses dosyasının bir bütün olarak ya da bölümler halinde belli bir seviyede dengelenmesidir?


Reverb

Echo

Compressor

Normalization

Limiter


8.Soru

Ses dalgasının zaman içindeki titreşim sıklığına ne denir?


Frekans

Dalga boyu

Rezonans

Sıkışma

Seyrelme


9.Soru

Ses dalgalarının yayılma şekli aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru biçimde verilmektedir?


Ses dalgaları enlemesine (transverse) yayılır

Ses dalgaları yatay (horizinal) yayılır

Titreşimin etkisi ile kaynaktan yayılan ses dalgaları hava moleküllerinin birbirini çekmesi sonucunda yayılmaktadır

Ses dalgalarının yayılma şekli birbirine paralel, aynı yönde ve boylamsal olarak gerçekleşir

Titreşim sonucu ses dalgaları dairesel biçimde yayılır


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitsel yapımlara bir örnek olarak gösterilebilir?


Televizyon

Film 

Radyo

Tiyatro

Bilgisayar oyunları


11.Soru

Genliğin elektrik ölçüm birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Volt

Watt

Desibel

Frekans

Velocity


12.Soru

Ses kayıt cihazlarının ürettiği gürültüyü maskelemek için aşağıdakilerden hangisisi yapılmalıdır?


Ses kayıt seviyesi yükseltilmeli

Ses kayıt seviyesi düşürülmeli

Ortamdaki gürültü veren unsurların sesleri kapatılmalı

Ses kayıt frekansları değiştirilmeli

Ses kayıt cihazı düşük devirde çalıştırılmalı


13.Soru

dBFS göstergelerde bulunan en yüksek değer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


20

10

0

-10

-20


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses kayıtlarında cihazların kalibrasyonunun yapılması aşamalarından biri değildir?


Mikser üzerindeki 1 kHz test sinyalinin düğmesine basılması

Ses kayıt cihazına gelen test sinyalinin kayıt cihazındaki göstergenin türüne göre ayarlanması

Mikser üzerinden test sinyalinin kapatılması

Mikrofonun ses mikserine bağlanması

Mikserden mikrofonun ses kazancının “+20 VU” seviyesini geçmeyecek şekilde ayarlanması


15.Soru

I- Akustik enerji

II- Mikrofon

III- Elektrik enerjisi

IV- Akustik enerji

V- Hoparlör

Yukarıdakilerden hangisi sesin sinyal oluşumu ve tekrar işitilebilir hale dönüşümü sürecini bozmaktadır?


I

II

III

IV

V


16.Soru

DAW sistemlerinde kurgu yazılımı açıldıktan sonra sisteme hangi bilgi tanımlanmalıdır?


Sample Rate

ATR türü

Mikrofon türü

Ses Türü

Ses yapım türü


17.Soru

I. Elektrik ölçümü volt ya da amper olan dalga boyu yüksekliğine genlik denir.
II. Sesin hızı, ortamdaki moleküllerin yoğunluğuna, ısıya,moleküllerin etkileşimine bağlıdır.
III. Ses gaz ortamlarda daha yavaş yayılır.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnızca III

I-II

I-III

II-III

I-II-III


18.Soru

Sesin bant ya da disk gibi bir ortama kaydedilebilmesi için akustik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesi gerekmektedir. Bu enerji dönüşümü................. aracılığıyla yapılır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hoparlör

Mikrofon

Bilgisayar

Kablo

Voltaj


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1kHz değerine eşittir?


1000Hz
100Hz
10Hz
10kHz
100kHz

20.Soru

Kulağımıza ulaşan bütün sesler akustik enerjidir. Sesin bant ya da disk gibi bir ortama kaydedilebilmesi için akustik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesi gerekmektedir. Bu dönüşümü aşağıda yer alan hangi seçenek gerçekleştirmektedir?


Analog Sayısal Çevirici (ADC)

Konnektör

Jak

Toslink

Mikrofon