Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bas frekanslı sesler” olarak da tanımlanan düşük frekanslar hangi frekans aralığındadır?


30 Hz – 420 Hz

20 Hz – 320 Hz

50 Hz – 670 Hz

20 Hz – 350 Hz

25 Hz – 320 Hz


2.Soru

Bir yapımda sesin sahip olduğu unsurlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Diyalog, müzik

Müzik, ses efektleri

Ses efektleri, diyalog

Diyalog, müzik, ses efektleri

Müzik, diyalog


3.Soru

Sayısal ses kayıt kurgu sistemlerinde ses klipleri parçalar halinde sistemin hangi biriminde saklanır?


Sabit disk hafızasında

Ekran kartının içinde

Ses kartının girişinde

Ses kartının çıkışında

mikro işlemci biriminde


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik mikrofonların dezavantajlarından birisidir?


Ses kaynağına yakın çalışmak zorunda oldukları için TV programlarında görüntü çerçevesinin içinde yer alırlar

Diyaframlaeı hassastır

Daha yumuşak tonda ses üretirler

özellikle akustik enstromanların ses kayıtlarında tercih edilirler

Radyo TV vefilm yapımlarında tercih edilmezler


5.Soru

I- Frekans tepkisi

II- Düşük ses seviyesi ve bozulma

III- Gürültü

IV- Mono / Stereo ses

V- Sinyalin gürültüye oranı

 Yukarıdakilerden hangileri ses cihazlarında ses sinyal kalitesine etki edebilecek unsurlardır?


I, III ve V

I, II ve IV

II, III ve IV

II, III ve V

I, IV ve V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kompresör işlemci fonksiyonlarından biri değildir?


Threshold

Release time

Equalizer

Limiter

Ratio


7.Soru

I- XLR konektör

II- 3.5 mm mini jak

III- RCA/Phone jak

  1. Dengeli bağlantı
  2. Dengesiz bağlantı

 Yukarıdaki ses konektörleri ile bağlantı türlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-A, II-A ve III-B

I-B, II-B ve III-A

I-A, II-B ve III-A

I-B, II-A ve III-A

I-A, II-B ve III-B


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, özellikle insan sesinde önemli olan 320 Hz ile 5.120 Hz arasındaki frekanslardır?  


Düşük frekanslar

Orta frekanslar

Bas frekanslar

Yüksek frekanslar

Tiz sesler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bit'in açılımıdır?


örnekleme oranı

binary digit(ikili basamak)

bit derinliği

analogdan sayısala çevirici

digitalden analoga çevirici


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kondansatör mikrofonların avantajlarından birisi değildir?


Diyafram yapıları esnek olduğu için yüksek frekansa karşı tepkileride hassastır

dinamik mikeofonlara göre ses çıkş seviyeleri dha yüksektir

Daha yumuşak ve doğal ses tonu üretirler

müzik kayıtlarına uygundurlar

daha yumuşak tonda ses üretirler


11.Soru

I- Threshold

II- Split

III- Ratio

IV- Fade

V- Release time

Yukarıdakilerden hangileri ses kompresörünün fonksiyonlarındandır?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve V

II, IV ve V

III, IV ve V


12.Soru

Dinamoların çalışma prensibine benzer biçimde üretilen mikrofonlar aşağıdakilerden hangisidir?


Dinamik mikrofonlar

Şerit mikrofonlar

Elektret mikrofonlar

Kondansatör mikrofonlar

Metal mikrofonlar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının yayılabilmesi için gerekli olan ortama örnek olarak gösterilebilir?


Hava
Gitar teli
Arşe
Davul
Zil

14.Soru

I-Radyo
II-Bilgisayar oyunu
III-TV
IV-Sesli kitap
Yukarıdaki yapım türlerinden hangileri görsel-işitsel yapımlara örnek verilebilir?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog makara bant sistemlerinde kayıt arasındaki istenmeyen seslerin kesilerek çıkarılmasında kullanılan özel makasın bandı kesme açısıdır?


45 derece

90 derece

180 derece

135 derece

225 derece


16.Soru

Sayısal ses kayıtlarında Avrupa standartı optimum ses kayıt seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?


-18 dBFS

+18 dBFS

0 dBFS

+6 dBFS

-6 dBFS


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitsel yapımlara bir örnek olarak gösterilebilir?


Sesli kitap

TV

Film

Tiyatro

Bilgisayar oyunu


18.Soru

70 dB-SPL şiddetindeki bir sesi 100 dB-SPL şiddetindeki sese eşit ses yoğunluğunu sağlayabilmek için ne yapılmalıdır?


100 dB-SPL şiddetindeki sesi maskelemek gerekir.

70 dB-SPL şiddetindeki sesi maskelemek gerekir.

70 dB-SPL şiddetindeki sesin genliği yükseltilerek faz çakışması meydana gelmeli.

70 dB-SPL şiddetindeki seste bas ve tiz sesleri arttırmak gerekir.

100 dB-SPL şiddetindeki sesin çıkış ve düşüş zamanı yer değiştirmeli.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal sesin avantajlarından birisi değildir?


Gürültü

daha geniş dinamik alan

indirgenmiş gürültü

hata düzeltebilme

cihazların daha hafif ve küçük olması


20.Soru

24 bit değerine sahip bir sayısal ses cihazının dinamik alanı kaç dB’dir?


6 dB

12 dB

24 dB

48 dB

144 dB