Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses cihazlarındaki S/N kalitesinden birisidir?


60db orta kalite

gürültü

frekans tepkisi

hata düzeltebilme

cihazların küçük olması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılımların genelde sahip oldukları arayüzlerden birisi değildir?


Edit penceresi

Mixer penceresi

Effect penceresi

Video penceresi

Görüntüye yazı bindirilebilir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses mikserinin çıkış bölümünde yer alır?


Group fader

High frequency

Line input

Mic input

İnput section


4.Soru

Ses basınç seviyesi, sinyal seviyesi ve sinyal seviyesindeki bütün değişimler ..... ile ölçülür, cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Desibel
Hertz
Amper
Lüks
Kelvin

5.Soru

I- Bas sesler

II- Orta frekanslar

III- Tiz sesler

A- Yoğunluğu yükseltilirse, seste kaliteyi bozan hışırtı ve cızırtılar meydana gelir.

B- Yoğunluk düşürüldüğünde ses kalitesi düşer.

C- Yoğunluk çok fazla olduğunda sesin anlaşılması zorlaşır.

Yukarıdaki ses frekans aralıkları ile yoğunluk arasındaki ilişkilerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-B, II-C ve III-A

I-C, II-B ve III-A

I-A, II-B ve III-C

I-C, II-A ve III-B

I-B, II-A ve III-C


6.Soru

I- Mekanik enerji

II- Alıcı

III- Sinir sistemi yolu

IV- Elektrik enerjisi

V- Beyin

Yukarıdakilerden hangisi sesin oluşumu ve işitme algısının oluşması sürecindeki sırayı bozmaktadır?


I

II

III

IV

V


7.Soru

Bir ses tasarımcısı ve kurgu operatörü ses kayıt teknolojilerini, sesleri birleştirmeyi (mixing) ve gerektiğinde ses efektlerini uygulama yöntemlerini bilmelidir. Bu iki görevi aynı zamanda tek kişi de üstlenebilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kişilerde olması gereken özelliklerden biridir? 


Daha önce var olan sistemleri kullanabiliyor olmak

Sesin fiziksel ve duyusal özelliklerine yabancı olmak

Ses kayıt ve kurgu teknolojilerini giriş seviyesinde kullanabilmek

Sesin tek başına ya da görsel bir ögeyle olan etkileşimini değerlendirebilmek

Bir müzisyen kadar müzik yapabiliyor olmak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortalama ses yoğunluğunu ifade eden göstergedir?


VU

PPM

dBFS

PGM

dB


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikrofonların ses alma kalitelerini etkileyen özelliklerden biri değildir?


Faz

Frekans tepkisi

Hassasiyet

Yakınlık etkisi

Empedans


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı görünen sesler arasında yer alır?


Filmi anlatan kişinin sesi

Kuş sesi

Görüntüdeki bir kapının kapanma sesi

Kalabalık trafik sesi

Meyve sebze pazarı sesi 


11.Soru

VU metreler aşağıdakilerden hangisini ölçmek için kullanılır?


Sinyal voltajının ulaştığı tepe noktasını

Dinamik alanı

Ses sinyalindeki gürültü oranını

Ses seviyesini

Ortalama ses yoğunluğunu


12.Soru

Ses ya da görüntü cihazlarının birbirleri arasındaki iletişim aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapılmaktadır?


Mono ses sistemleri

Stereo Ses Sistemleri

Konnektör ve kablolar

CD çalar

Mikrofon


13.Soru

I- Analog ses sinyali elektrik sinyaline çevrilir.

II- Elektrik sinyali ADC aracılığıyla sayısal veriye dönüştürülür.

III- Sayısal veri bir medya ortamına (CD, DVD, HD vs.) kayıt edilir.

IV- Sayısal veri ADC aracılığıyla elektrik sinyaline dönüştürülür.

V- Elektrik sinyali hoparlör aracılığıyla akustik sese dönüşür.

Sayısal ses sinyalinin kaydedilmesi ve okunması sürecinde yukarıdakilerden hangisi sırayı bozmaktadır?


I

II

III

IV

V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görsel-işitsel yapımlardan biri değildir?


Televizyon

Sinema

Kitap

Tiyatro

Bilgisayar Oyunları


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses sinyallerinin miksere girişi ile çıkışı arasındaki süreçte, ses sinyallerine uygulanabilen işlemlerden biridir?


Mikrofonların yönel özellikleri değiştirilebilir.

Seslerde bir defa olmak üzere ton değiştirilebilir.

Seslere efektler uygulanabilir.

Seslerin kayıt kalitesi belirlenebilir. 

Seslerin kayıt formatı belirlenebilir. 


16.Soru

Aşağıdaki cihazlardan hangisi sayısal ses teknolojisi kullanmaktadır? 


MP3 çalar

Kaset Çalar

VHS kaydedici

Tüplü televizyon

CD çalar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dBFS göstergelerdeki optimum üst sınır olarak kabul edilir?


-25 dBFS

-18 dBFS

0 dBFS

-32 dBFS

-12 dBFS


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses ve görüntü kurgusu yapmanın bazı temel amaçlarından değildir?


işitsel yapımlar

Görüntüye yazı bindirilebilir

ses ve görüntüler bir sıraya dizilebilir

ses ve görüntülere çeşitli effektler eklenebilir

ses ve görüntü ayarları teknik olarak yeniden değerlendirilebilir


19.Soru

Aşağıda belirtilen ses sinyal seviyesi ile ses cihazının gürültü seviyesi arasındaki oranlarının hangisinde ses sinyal kalitesi en iyidir?


50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

100 dB


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikserin monitör bölümünde yapılmaz?


Sinyallerin izlemesi yapılır.

Sinyallerin dinlemesi yapılır.

Sesler göstergeler ile izlenir.

Sesler kulaklık ile dinlenir.

Sinyaller toplanır.