Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Titreşim Kaynağı
II. Enerji Kaynağı
III. Ortam
IV. Basınç
Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi sesin oluşabilmesi için gerekli temel koşullardır?


I-II

I-II-III

III-IV

Yalnız II

Hiçbiri


2.Soru

I. Titreşim Kaynağı
II. Dalga Boyu
III. Enerji Kaynağı
IV. Akustik
Ortam Yukarıda yer alan maddelerden hangileri sesin kulağa kadar ulaşabilmesinin temel koşullarını oluşturur?


I, III, V

II, III, IV

I, II, III

II, III, IV, V

III, IV, V


3.Soru

Akustik ses dalgaları ile analog ses sinyali arasındaki birebir kesintisiz örnekleme, sayısal ses teknolojisinde nasıl gerçekleşmektedir?


Fiziksel kayıt

Sıkıştırma

1 ve 0’lardan oluşan ikili kodlama

Örnekleme

Manyetik Rezonans


4.Soru

Ses kayıtlarında cihazların giriş ve çıkışları birbirine bağlandığında, her iki cihazın sinyal seviyesi aynı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunu gerçekleştiren işleme verilen isimdir?


Mikser

Decibel Full Scale

Referans testi

Kalibrasyon

Program peak meter


5.Soru

Üç uçlu (dengeli) bir ses kablosunda gürültülerden etkilenmeden kullanılabilecek kablo uzunluğu kaç metreye kadar çıkabilir?


1,5

10

200

20

50


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal ses formatının analog ses formatına göre bazı üstün özelliklerinden biri değildir?

 


Arşivleme zorluğu

Daha geniş dinamik alan

İndirgenmiş gürültü

Hatasız kopyalama ve çoğaltma

Hata düzeltebilme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik mikrofonların avantajlarından birisi değildir?


Elektirik enerjilerini kendileri üretirler

Ses tonları daha sert ve vurguludur

Daha yumuşak tonda ses üretirler

ortamdaki diğer seslerden az etkilenirler

Diğer mikrofonlara göre fiyatları ucuzdur


8.Soru

Sinüs dalga şekline sahip ses dalgasının bir tam çevrimi kaç derecedir?


360

180

90

45

30


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir DAW sistem kullanılarak yapılacak olan ses kayıt ve kurgu çalışmalarındaki avantajlardan biri değilidir?


Ses sinyaline ait ses dalgaları görsel hale getirilir

Bilgiye ulaşım ve transfer çok hızlıdır

Video görüntüye ait ses çalışmalarında da hız ve kolaylık sağlar

Aynı anda bir ses kanalına kayıt yapılabilir

Seslere istenen efekt ve işlemler uygulanabilir


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cihazların kalibrasyonun yapılma şekli değildir?


mikser üzerindeki 1 kHz test sinyalinin düğmesine basılır

mikser üzerinden test sinyali kapatılır

mikrafon ses sinyaline bağlanır

eğer mikser üzerindeki ses seviye göstergesi VU metr ise test sinyalinin seviyesi 0VU seviyesine ayarlanır

Elektromanyetik mikrofonlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik alan tanımıdır?


Sesin en yüksek ve en düşük seviyeleri arasında kalan alandır

kaliprasyon

headroom alanı

Elektromanyetik mikrofonlar

Elektrostatik mikrofonlar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik mikrofon kullanımının avantajlarından biri değildir?


Görüntü çerçevesinin içinde yer alırlar.

Elektrik enerjilerini kendileri üretirler.

Ses tonları daha sert ve vurguludur.

Ortamdaki diğer seslerden daha az etkilenirler.

Diğer mikrofonlara göre fiyatları ucuzdur.


13.Soru

Hava moleküllerinin sıkışıp seyrekleşmesiyle oluşan ses dalgaları, sesi oluşturmada iki temel dönüşüme uğrarlar. Aşağıdakilerden hangisinde bu dönüşümün sıralaması doğrudur?


Mekanik enerji --- Alıcı ---- Elektrik enerjisi
Elektrik enerjisi--- Sinir Sistemi Yolu--- Beyin --İşitsel Algı

Mekanik enerji --- Alıcı ---- Elektrik Enerjisi
Sinir Sistemi Yolu--- Beyin--- Elektrik enerjisi--- İşitsel Algı

Alıcı---- Mekanik Enerji ---- Elektrik Enerjisi
Sinir Sistemi Yolu--- Beyin---İşitsel Algı--- Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi--- Alıcı--- Mekanik Enerji Elektrik Enerjisi--- Sinir Sistemi Yolu--- Beyin---İşitsel Algı

Alıcı---- Mekanik Enerji ---- Elektrik Enerjisi
Elektrik Enerjisi--- Sinir Sistemi Yolu--- Beyin---İşitsel Algı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses iletiminde kullanılan konnektörlerden birisi değildir?


BNC

XLR

JAK

RCA

TOSLİNK


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses dosyalarını bir bütün olarak ya da bölümler halinde belli bir seviyede dengeleyen sayısal işlemcidir?


Normalization

Reverb

Echo

Compressor

Equalizer


16.Soru

DAW sistemlerde kullanılan ses kayıt ve kurgu programları, yazılımların özelliklerine bağlı olarak birkaç arayüzden ya da pencereden oluşabilir. Bu arayüzler birbirleriyle etkileşimli olarak çalışırlar. Bazı zamanlar birkaç pencere aynı anda kullanılır.Aşağıdakilerden hangisi yazılımların genelde sahip oldukları arayüzlerden biri değildir?


Multi-track penceresi

Edit penceresi 

Yedekleme penceresi 

Mixer penceresi

Effect penceresi


17.Soru

"MP3 çalarlar sesin ............ kayıt edilip okunduğu cihazlardır."

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluğu anlamlı bir şekilde tamamlar?


analog olarak

sayısal olarak

makara bantlara

CD'lere

kasetlere


18.Soru

Bir TV stüdyosundaki ses mikseri aşağıdakilerden hangisi için uygun değildir?


Stüdyodaki kişilerin konuşmalarını karıştırıp kayda almak.

Stüdyoda konuşanların ses seviyelerini ayarlamak.

Farklı mikrofonların seslerini birleştirmek.

Bir senfoni orkestrasında ayrı ayrı enstrümanların kaydını yapmak.

Kayıtlı seslere efektler yapmak.


19.Soru

Ses şiddet seviyesini istenen hızda düşürme ya da yükseltme işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Split

Delete

Fade

Paste

Save


20.Soru

DAW Sisteminin bir diğer adı nedir?


Doğrusal olmayan kurgu

Doğrusal olmayan işistasyonu

Doğrusal kurgu

Doğrusal işistasyonu

Sayısal ses işistasyonu