Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ses mikserinin giriş bölümünde yer alan PAD -20 düğmesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Mikrofon sinyal gücünü 20 dB azaltır.

Mikrofon sinyal gücünü 20 dB artırır.

Sesin frekansındaki 20Hz'i filtreler.

Phantom beslemeyi kapatır.

Ses sinyalini 20. kanala yönlendirir.


2.Soru

  • “Gain” düğmesinden gelen ses sinyalinin şiddetini gösterir.
  • Miksere giren sinyal tepe noktasına ulaşmışsa ışık yanar ve operatörü uyarır.
Yukarıda özellikleri verilen ve mikserin "sinyali yönlendirme bölümü"nde yer alan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


Mix

Channel fader

Group 1-2

Peak

PFL


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kondansatör mikrofonların dezavantajlarındandır?


Daha yumuşak ve doğal ses tonu üretirler.

Çalışabilmeleri için elektrik enerjisine ihtiyaç duyarlar.

Müzik kayıtlarına uygundurlar.

Yüksek frekansa tepkileri hassastır.

Ses çıkış seviyeleri dinamik mikrofonlardan daha yüksektir.


4.Soru

I- Konuşma ve müzik kayıtları bant okuyuculara takılır.

II- Bant okuyucular ses mikserine bağlanır.

III- Mikser çıkışı ses kayıt cihazına bağlanır.

IV- Kayda girilir ve sesler istenildiği sırada kurgulanır.

V- Kayıt bandına 1 kHz kaydı yapılır.

Canlı olmayan bir radyo programının bant sistemlerle yapılan kurgu sürecini yukarıdakilerden hangisi bozmaktadır?


I

II

III

IV

V


5.Soru

” _______ devrini tamamlamış bir ses dalgasının yayıldığı uzaklıktır.” Tanımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Dalga boyu

Frekans

Ses

Hertz

Titreşim


6.Soru

Bir ses dalgasının frekansı yarıya düştüğünde dalga boyunun uzunluğu nasıl değişir?


Aynı kalır

Yarıya düşer

Dört kat azalır

Sıfır olur

İki kat artar


7.Soru

I- WAV

II- MP3

III- WMA

IV- AAC

V- AIFF

Yukarıdakilerden hangileri sıkıştırılmamış ses dosyalarındandır?


I ve II

II ve IV

III ve V

II ve III

I ve V


8.Soru

Dengeli kablo ile taşınan ses sinyalinin özelliği nedir?


Ses seviyesi daha yüksektir

Analog ses sinyalidir

Elektronik parazitten daha az etkilenmiştir

Daha tizdir

Daha kolay taşınır


9.Soru

Bir ses mikserinde dinamik mikrofon 'TS tipi jaklı, line (hat)' girişine takılmış ise mikserde ne olur?


Mikrofon sesinde patlamalar olur.

Mikrofon mikser çıkışlarından sağ kanalına verilir.

Ses kayıt cihazından gelen sesler ile karışır.

Diğer mikrofonlardan daha iyi ses verir.

Mikrofon düşük voltaj ürettiğinden Line seviyesinde çalışmaz.


10.Soru

I- Mikserin üzerinde 1 Khz test sinyali açılır.

II- Mikserin ses seviye göstergesi “0 VU” seviyesine ayarlanır.

III- Sayısal ses kayıt cihazında ses seviye göstergesi “-18 dBFS” olarak ayarlanır.

IV- Mikrofon ses mikserine bağlanır ve mikrofonun ses kazancı “0 VU”ya ayarlanır.

V- Mikser üzerinde test sinyali kapatılır.

Yukarıdakilerden hangisi ses kaydı için ses mikseri ile sayısal ses kayıt cihazı arasındaki kalibrasyon sürecini bozmaktadır?


I

II

III

IV

V


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akustik ses enerjisini ses sinyaline dönüştürür?


Mikrafon

Monitör

Mikser

Dimmer

VTR


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses mikserleri ile ses sinyallerine uygulanabilen işlemlerden biri değildir?


Seslerin frekansları ayarlanabilir.

Sesler birbiri arasında karıştırılabilir.

Ses sinyallerinin seviyeleri dengelenebilir.

Sesler girişe yönlendirilebilir.

Sesler monitör aracılığıyla kontrol edilebilir.


13.Soru

Işitsel ya da görsel-işitsel bir yapımın ses kayıt ve kurgu çalışmalarını yapabilmek için bazı bilgi ve becerilere sahip olmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Sesin fiziksel özelliklerini kavrayabilmek

Ses kayıt ve kurgu teknolojilerini kullanabilmek

Sesin duyusal özelliklerini kavrayabilmek

Sesin tek başına ya da görsel bir öğeyle olan etkileşimini değerlendirebilmek

NLE sistemlerin analog ses bant kurgudan farklılıklarını saptamak


14.Soru

Kurgu esnasında görüntüye uygulanan bütün işlemleri tet tek değerlendiren ve tek bir parça haline dönüştüren işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Fade

Split

Bit

Frame

Render


15.Soru

Ses nedir?


Ses titreşimlerinden oluşan basıncın ölçümüdür.

Ses dalgalarının yayıldığı uzaklıktır.

Havada bulunan moleküllerin titreşmesidir.

Dalga boyunun yüksekliğidir.

Havadaki moleküllerin birbirine çarpma hızıdır.


16.Soru

Ses kaynağından yayılan titreşimin etkisiyle harekete geçen hava molekülleri, birbirlerini iterler. Uygulanan basınç etkisiyle, hava molekülleri bir an için oldukları yerden ayrılırlar ve tekrar eski konumlarına geri dönerler. Böylelikle moleküller ileri ve geri doğru bir şekilde hareket ederler. Hava moleküllerinin bu ileri ve geri hareketleri ne olarak adlandırılmaktadır?


Sıkışma - Seyrelme

Enlemsel dalga- Boylamsal dalga

Frekans - Genlik

Uzun dalga boyu - Kısa dalga boyu

Desibel - Hacim


17.Soru

Aynı anda işitilen fakat farklı frekanslara sahip bazı seslerin, frekans ve yoğunluk etkileşimine bağlı olarak birbirlerini örtmesine ya da baskın hale getirmesine ne denir?


Eşit ses yoğunluğu prensibi

Maskeleme

Akustik faz çakışması

Yoğunluk

Ses rengi


18.Soru

Bir ses mikserinin frekans dengeleyici (EQ) bölümde yer alan LF düğmesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Düşük frekansları ayarlar.

Yüksek frekansları ayarlar.

Orta frekansları ayarlar.

Sesin fazını değiştirir.

Phantom beslemeyi açar.


19.Soru

I) Giriş bölümü  II) Monitör bölümü  III) Çıkış bölümü  IV) Efekt bölümü Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir ses mikserinde olması gereken temel bölümlerin hepsi verilmiştir?


I -III

II-IV

I-II-III

I-II-IV

II-III-IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mikrofonun belli bir basınç seviyesinde ürettiği voltaj değeridir?


Frekans tepkisi

Hassasiyet

Yakınlık etkisi

Empedans

Maksimum basınç seviyesi