Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses cihazlarında ses sinyal kalitesine etki edebilecek temek unsurlardan değildir?


Ses kayıt cihazının rengi

Gürültü

Optiumum sinyal seviyesi

Frekans tii

Yüksek ses seviyrsi ve bozulma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikrofonların ses alma kalitelerini etkileyen unsurlardan biri değildir?


Frekans tepkisi

Mikser kalitesi

Hassasiyet

Empedans

Yakınlık etkisi


3.Soru

Daha yumuşak ve doğal ses tonu üretme, müzik kayıtlarına uygunluk ve uzak mesafeden ses alabilme avantajlarına sahip olan mikrofon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Elektret mikrofonlar

Kondansatör mikrofonlar

Şerit mikrofonlar

Dinamik mikrofonlar

Elektromanyetik mikrofonlar


4.Soru

Bir ses kaydının mono olarak gerçekleşmesi hangi nedene bağlı olarak belirlenmektedir?


Sesin analog ya da sayısal olarak kaydedilmesine

Ses alanı içinde merkezlenmiş tek bir kanal bulunmasına

Kayıttaki sinyalin gücü

Optimum sinyal seviyesi

Ses kablolarının kalitesi


5.Soru

I- Ses sinyalleri sayısal sinyale dönüştürülebilir.

II- Ses sinyal seviyeleri dengelenebilir.

III- Seslerin frekansları ayarlanabilir.

IV- Sesler birbiri arasında karıştırılabilir.

V- Video sinyaliyle birleştirilebilir.

Ses sinyallerinin miksere giriş ile çıkış arasındaki süreçte yukarıdakilerden hangileri ses sinyaline uygulanabilir işlemlerdendir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve V

III, IV ve V

I, II ve V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses frekansı dengeleyicidir?


Equalizer

Compressor

Limiter

Normalization

Reverb


7.Soru

Dış mekanda kayıt edilmiş bir konuşmada, istenmeyen sesleri azaltmak için hangi işlem yapılır?


Ses sinyalinin seviyesi azaltılır.

Crossfade işlemi yapılır.

Ses Equalizer'dan geçirilir.

Kompresör-limiter kullanılır.

Ses sinyalinin seviyesi yükseltilir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitsel ya da görsel-işitsel bir yapımın ses kayıt ve kurgu çalışmalarını yapabilmek için gerekli  bazı bilgi ve becerilerden birisidir?


Görüntüye yazı bindirilebilir

ses kayıt ve kurgu teknolojilerini kullanabilmek

çeşitli effektler katılabilir

ses kaynağı görünen sesler

ses kaynağı görünmeyen sesler


9.Soru

DAW sistemlerde ses kayıt her durdurulduğunda oluşan bölümlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Clip

New Project

New session

Kanal

Frame


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sesin en yüksek ve en düşük seviyeleri arasında kalan alandır? 


Ses monitörü

Dinamik alan

Program peak meter

Decibel full scale

VU metre


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal ses kurgu sistemlerinin, analog bant kurgu sistemine göre olan avantajlarından biri değildir?


Seslere istenen efekt ve işlemler anında uygulanabilir.

Sesler istenen sıraya göre hızlı ve kolay şekilde dizilebilir.

Her ses klibi için ayrı bir okuyucu  ya da kayıt edici cihaza gerek duyulmaz.

Ses bilgisine ulaşım ve transfer çok hızlıdır.

Ses kaydındaki bozuk kayıtlar banttan silinerek çıkartılır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses kurgu çalışmalarında ses dosyslarına uygulanabilecek bazı temel işlemlerde kullanılan çeşilli yazılımlardaki ortak özelliklerden değildir?


Split (bölme)

Delete(silme)

Cut(kesme)

Paste(yapıştırma)

Equalizer


13.Soru

Aşağıda yer alan unsurlardan hangisi sesin hızına etki etmez?


Moleküllerin yoğunluğu

Moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimleri

Isı

Çarpma hızı

İşitme kapasitesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dengeli bağlantının dengesiz bağlantıya göre üstün özelliklerinden biridir?


Daha ucuz konnektör kullanılması

İkili daha ucuz kablo kullanılması

Kısa mesafelerde gürültü kapması

Uzun mesafelerde sinyal kaybının çok olması

Uzun mesafelerde dış gürültülerden daha az etkilenmesi


15.Soru

I) Programda kullanılacak müzikler belirlenir ve aktarılır

II)Kayda girilir ve jenerik bandının takılı olduğu bant okuyucu cihaz çalıştırılır

III) Konuşma kayıtları yapılır

IV) Program jeneriği hazırlanır

V) Konuşma, müzik ve jenerikten oluşan üç makara bant, ayrı ayrı bant okuyucu cihazlara takılır

Analog ses kurgusu ele alındığında, canlı olmayan bir radyo programı hazırlığında, yalnızca diyalog, müzik ve program jeneriğinden oluşan ses bantlarıyla kayıt/kurgu yapabilmek için takip edilmesi gereken doğru sıra hangisidir?


III-I-IV-V-II

I-II-V-IV-III

III-IV-I-V-II

III-II-I-V-IV

V-IV-I-III-II


16.Soru

Sayısal ses kayıt cihazlarında ya da sayısal video kameralarda ..... dBFS ses kayıt seviyesindeki en üst sınırdır, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


0

+3

-3

-5

-8


17.Soru

Her ses cihazının, sesin frekans aralığını algılayabilmede ve işleyebilmede sınırlılıkları vardır. Ses cihazının, sesin frekansına karşı gösterebildiği bu etki aşağıdakilerden hangisidir?


Ses sinyal seviyesi

Yakınlık etkisi

Empedans

Frekans Tepkisi

Ses şiddeti


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1 saniyede ses sinyalinden alınan örnekleme sayısını belirler?


Örnekleme oranı

Frekans

Periyot

Bit sayısı

Hertz


19.Soru

Mikrofon ses kaynağına yaklaştıkça, ________ seslerin diyaframa olan etkisi, basıncı artar.

Yukarıda altı çizili yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamalar?


Düşük frekanslı

Yüksek Frekansı

düşük empedanslı

Yüksek empedanslı

Yüksek basınçlı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal sesin analog sese göre üstün özelliklerinden biri değildir?


Hatasız kopyalama

Maliyet düşüklüğü

Arşivleme kolaylığı

Daha geniş dinamik alan

Plaklardan okunabilmesi