Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genliğin şiddet ölçümü aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


Volt

kHz

Hertz

Amper

Desibel


2.Soru

Sayısal ses kayıt cihazlarında Avrupa standartları olarak optimum ses kayıt seviyesi ne kadardır?


-18 dBFS

-0 dBFS

+50 dBFS

+10 dBFS

+5 dBFS


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi voltajı  ölçer?


volt

Analog

Dijital

ADC

DAC


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görsel-işitsel yapımlar arasında yer almaz?


Radyo

TV

Film

Tiyatro

Bilgisayar oyunları


5.Soru

Çevresel olarak bütün yönlerden gelen seslere karşı duyarlı, omni-directional mikrofon olarak bilinen ve çember sembolüyle gösterilen mikrofon hangisidir?


Çift yönlü mikrofon

Değişken yönlü mikrofon

Çok yönlü mikrofon

Tek yönlü mikrofon

Zıt yönlü mikrofon


6.Soru

Seste akustik enerjinin elektrik enerjisine çevrilebilmesinde aşağıdaki hangi cihazdan yararlanılır?


Mikrofon

Ses mikseri

CD çalar

Ses kayıt cihazı

Analog-dijital dönüştürücü


7.Soru

Bazı sesler duyum eşiğinin dışında kaldıkları için insanlar tarafından algılanamaz. Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi insanın duyum eşiğinde yer almaktadır?


25 kHz

25 Hz

25000 Hz

25000 kHz

0.0025 kHz


8.Soru

Analog ses sinyalinin sayısala dönüştürülme işlemi aşağıdakilerin hangisi aracılığıyla yapılır? 


ADC

DAC

MP3

CD

DVD


9.Soru

"Ses monitörlerinde ani tepe değerlerini gösteren  ........... ibresidir."

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluğu en anlamlı bir şekilde tamamlar?


mixer

VU metre

faz metre

PPM

dbu metre


10.Soru

Daha önceden yapılmış bir dış çekim ses kaydındaki çok yüksek çevre sesleri ile düşük seviyedeki konuşmaları ayarlayıp, konuşmaları daha duyulabilir yapmak için, kurguda hangi işlemciler kullanılır?


Bas sesler azaltılır.

Tiz sesler azaltılır.

Sesler Equalizer'dan geçirilir.

Sesler Kompresör ve Limiter'den geçirilir.

Crossfade işlemi yapılır.


11.Soru

Proje tarafından kaydedilecek ya da kullanılacak sesin örnekleme oranına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Sample rate

Resolution

Crossfade

Up sampling

Threshold


12.Soru

Sayısal olarak kaydedilmiş ses verisi tekrar dinlenmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisi analog sesleri yeniden tanımlar?


Örnekleme Oranı

Analog-Sayısal Çevirici

Bir Derinliği

Sayısal-Analog Çevirici

Hiçbiri


13.Soru

Profesyonel ses sistemlerinde genellikle dengeli konnektörler kullanılır. Aşağıda yer alan seçeneklerin hangisi bu tür konnektörlere örnek olarak gösterilebilir?


XLR

6.5mm

¼

3.5

RCA/Phone jak


14.Soru

Ses dosyasının bir bütün olarak ya da bölümler halinde belli bir seviyede dengelenmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Reverb

Echo

Equalizer

Limiter

Normalization


15.Soru

Ses kurgusunda bölünen ses dosyalarının birbiriyle birleştirilmesi sırasında ses dalgalarının __________ aynı düzlemde kesiştirilmesi işlemine _____________ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tanımlar?


frekanslarının – zero crossing

genliklerinin – crossfade

bit değerlerinin – up sampling

genliklerinin – zero crossing

örnekleme oranlarının – crossfade


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik alan tanımıdır?


ikili basamak

hertz

En yüksek sinyal seviyesi ile en düşük sinyal seviyesi arasında kalan alandır

Analog ses

Dijital ses


17.Soru

Aynı frekansa ve aynı genliğe sahip iki ses dalgası üst üste çakıştığında ses dalgasının genliği nasıl değişir?


Genliği değişmez, daha güçlü ses işitilir

Genliği değişmez, daha zayıf ses işitilir

Genliği yükselir, daha güçlü ses işitilir 

Genliği azalır, daha zayıf ses işitilir

Genliği azalır, daha güçlü ses işitilir


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinyal kalitesini etkileyen temel unsurlardan birisi değildir?


gürültü

hata düzeltebilme

frekans tepkisi

optimum sinyal seviyesi

sinyalin gürültüye oranı


19.Soru

Dinamik alan hangi birimle ifade edilmektedir?


dB

hz

kB

Bit

Gb


20.Soru

I- VU

II- dBFS

III- PPM

  1. Sinyal voltajının ulaştığı tepe noktalarını gösterir.
  2. Ortalama ses yoğunluğunu gösterir.

Yukarıdaki ses seviye göstergeleri ile aşağıdaki işlevlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?


I-A ve II-B

I-B ve III-A

II-A ve I-B

III-A ve II-B

II-A ve III-B