Radyo ve Televizyon Tekniği Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses cihazlarında ses sinyal kalitesine etki edebilecek usurlardan birisi değildir?


Örneksel etkileşme oranı

Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

Optimum Sinyal seviyesi

Sinyalin Gürültüye oranı


2.Soru

Ana görevi, sesleri toplamaktır. Titreşen hava molekülleri, bu bölümden kulak zarına iletilir.Yukarıda özelliği verilen kulak bölümü hangisidir?


İç kulak

Dış kulak

Orta kulak

Kulak salyangozu

İşitme alanı


3.Soru

Diyot tüpünü geliştirerek zayıf radyo sinyallerinin güçlenmesini sağlayan, "radyonun babası" lakaplı bilim adamı kimdir?


Lee de Forest

Guglielmo Marconi

Thomas Edison

Rudolf Hertz

John Ambrose Fleming


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses kayıt işlemlerinde kalibrasyon için kullanılan referans test sinyalidir?


10 kHZ

100 kHz

1 kHz

5 kHz

50 kHz


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi su dalgalarının yayılma şeklidir?


sinüs dalgası

boylamsaldır

enlemesine

frekans

Hertz


6.Soru

DAW sistemlerde daha rahat çalışabilmek için önerilen donanım aşağıdakilerden hangisidir?


Kulaklık

Hoparlör

Birden fazla görüntü monitörü

Harddisk

Ses kartı


7.Soru

CCD üzerinde bulunan ışığa duyarlı hücrelerin üzerine düşen ışık miktarını artırmak için hücrelerin fiziki yapısı değiştirilerek aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?


Vertical Smear

HAD (Hole Accumulated Diode)

SeAsTe (Selenium Arsenic Tellurium)

OFD (Over Flow Drain)

ND (Neutral Density)


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Gün ışığında 3200 K’lik filtre seçilir.

Stüdyoda 5600 K’lik filtre seçilir.

Farklı ışık kaynakları farklı renk ısılarına sahiptir.

Gün içerisinde gökyüzünün renk ısısı değişmez.

Gün ışığında ve stüdyoda aynı filtre kullanılır.


9.Soru

Ses stüdyolarında kullanılan yalıtımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Stüdyonun konforunu arttırmak

Stüdyo içindeki seslerin yansımasını düzenlemek

Stüdyo içindeki seslerin emilimini düzenlemek

Stüdyo dışındaki seslerin stüdyo içine girmesini engellemek

Stüdyo ve kontrol odası arasındaki iletişimi sağlamak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamera tüplerinin özelliklerinden biri değildir?


Yüksek ışık şiddetine dayanıklı olmaları

Fiziki olarak büyük olmaları

Besleme voltajlarının yüksek olması

Ömürlerinin kısa olması

Ayar zorluklarının olması


11.Soru

I. Bant silici kafa
II. Kaydedici kafa
III. Okuyucu kafa
Analog ses kaydedici ve okuyucu cihazlarda temel olarak yukarıdaki bileşenlerden hangileri bulunur?


Yalnızca I

Yalnızca II

I ve II

Hiçbiri

Hepsi


12.Soru

".................., orta kulağa üç .............. ile bağlıdır, bunlar “....................”, “örs” ve “üzengi” kemiğidir."

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlamaktadır?


Dış kulak - kemikçik - çekiç 

İç kulak - zar – oval

Orta kulak - kanal – kepçe

Kulak zarı - pencere – kanal

Kulak salyangozu - sinir – zar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo yayıncılığının ilk yıllarında yayın stüdyosunda ihtiyaç duyulan fakat teknolojinin ilerlemesiyle yerini kaybeden kişilerdendir?


Yönetmenler

Ses efekti sanatçıları

Sunucular

Kontrol masası operatörleri

Canlı müzik çalan müzisyenler


14.Soru

..... mikrofonlar da elektrostatik prensibe göre çalışan bir mikrofon türüdür, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi doldurur?


Elektret

Dinamik

Şerit

Telsiz

Tek yönlü


15.Soru

16:9 en-boy oranlı görüntünün 4:3 oranlı ekranı tam olarak doldurması isteniyorsa her iki yandan ....., cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar? 


bastırılır

genişletilir

bölünür

uzaklaştırılır

çarprazlaştırılır


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Elektrostatik mikrofonların diğer adıdır?


Kondansatör mikrofon

Şerit mikrofon

Dinamik mikrofon

Tek yönlü mikrofon

Değişken mikrofon


17.Soru

Televizyon tekniğindeki ana renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Sarı-Yeşil-Mavi

Sarı-Kırmızı-Mavi

Kırmızı-Yeşil-Mavi

Beyaz-Mavi-Yeşil

Kırmızı-Beyaz-Yeşil


18.Soru

“ Aşırı yüklerin önlenmesi için CCD’lerin içine aşırı yükü alan, toplayıp atan …… ……. yerleştirilir.” Tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Işık Algılayıcı

Delik Birikimli Diyot

Görüntü Algılayıcı

Katot Işınlı Tüp

Taşma Savağı


19.Soru

Stereo kayıt yaparken öncelikli amaç konusuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sesleri yön duygusundan uzaklaştırmak.

Daha zengin ses boyutu yaratabilmek.

Sesleri sadece tek kulağımızdan işitebilmek.

Dengesiz kablolu kayıt imkanı vermek.

Analog kayıtın avantajlarından yararlanmak.


20.Soru

I- Volt

II- Amper

III- Hertz

IV- Desibel

V- Faz

Yukarıdakilerden hangileri “genlik” ile ilgilidir?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV