Radyo ve Televizyon Tekniği Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi optik kayıt ve okuma sistemlerinden biri değildir?


DAT

CD

MD

DVD

CD-RW


2.Soru

Standart AM ve FM vericilerin güç aralıkları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


AM: 5 W - 50 kW, FM: 15 W - 55 kW

AM: 5W - 5 kW, FM: 10 W - 55 kW

AM: 5 W - 50 kW, FM: 10 W - 50 kW

AM: 50 W - 5 kW, FM: 15 W - 50 kW

AM: 50 W - 50 kW, FM: 5 W – 50 kW


3.Soru

Ses kaynak sayısı ne olursa olsun, bütün sesler tek bir mikrofon ile kaydedilebilir. Böyle bir kayıt tekniğinde sesler arasındaki denge ve ses seviye kalitesi çoğunlukla iyi olmayacaktır.
Birden fazla mikrofon kullanılabilir. Mikrofonlardan gelen sinyaller genelde bir ses mikserinde toplanır. Bütün sesler birleştirilir ve tek bir sinyal halinde mikser çıkış ya da çıkışlarına gönderilir. Şeklinde iki farklı yöntemle yapılan kayıt yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Mono Kayıt

Stereo Kayıt

CD Kaydı

Mp3

Konnektör Kaydı


4.Soru

Elektromanyetik tayf içinde aşağıdaki ışınlardan hangisi bulunmaz?


Kozmik ışınlar

Kızılötesi ışınlar

Gama ışınları

Alfa ışınları

Radyo dalgaları


5.Soru

Tarama ışınının geri dönüşü sırasında ekranda görünmemesi için karartılmasını sağlayan dönüş süresine ne ad verilir?


Eşzamanlama sinyali

Akım seviyesi

Renk Referans sinyali

Kırpışma (Flicker)

Boşluk


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sesin oluşabilmesi ve kulağa ulaşabilmesindeki üç temel koşuldan birisidir?


Titreşim kaynağı

misket

bilardo topları

keman yayı

keman


7.Soru

I- Direkt dalga

II- Yer dalgası

III- Kısa dalga

IV- Gök dalgası

V- Orta dalga

Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik dalga yayınımıdır?


I, II ve III

I, III ve V

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II ve IV


8.Soru

Bir radyo stüdyosunda olması istenen en fazla yankılanma süresi aşağıdakilerden hangisidir?


0.3 saniye

0.2 saniye

0.1 saniye

0.4 saniye

0.5 saniye


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog ses kaydına örnek gösterilebilir?


Plak

CD

MP3

Bilgisayar

DVD


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşük ses seviyeleri belli bir seviyeye yükseltilirken karşılaşılabilecek bir sorundur?


Dip gürültü

Frekans bozulması

Seslerin tizleşmesi

Seslerin baslaşması

Ses kaybı


11.Soru

PAL ve SECAM televizyon sistemlerinde sistemin frekans değeri aşağıdakilerden hangisidir?


50Hz

60Hz

70Hz

80Hz

90Hz


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanım alan ve çeşitlerine göre gruplandırılan mikrofon çeşidi değildir? 


Kablolu mikrofon

Surround mikrofon 

Dinamik mikrfofon

Stereo mikrofon

Kablosuz mikrofon


13.Soru

I- Bas seslerde patlamalar oluşur.

II- Ses aniden yükseldiğinde kayıt seviyesi kontrolü zorlaşır.

III- Ses kaynağının yakınlık etkisi azalır.

IV- Kapalı mekânda yansıyan seslerden daha çok etkilenir.

V- Dar açılı mikrofonlarda ses etki alanı dışına çabuk çıkar.

Mikrofon ses kaynağına çok yaklaştırılırsa yukarıdakilerden hangileri oluşabilir?


I, II ve III

I, II ve V

II, III ve IV

II, IV ve V

I, III ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamera tüplerinin kusurlarından biri değildir?


Hızlı hareketler ne olarak izlenemez.

Fiziki olarak büyüktürler.

Ayar zorlukları vardır.

Besleme voltajları düşüktür.

Yüksek ışık şiddetinde tüpün ön yüzeyi delinir.


15.Soru

HD radyo, kullanıcılarına nasıl bir imkân sağlamaktadır?


Ses kalitesi daha yüksek bir yayın

Parazitli bir yayın

Kanal sayısında azalma

Standart analog yayın

Ses kalitesinde azalma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DAB teknolojisinin getirdiği yeniliklerle ilgili yanlış bir bilgidir?


Hedef kitleye birbirinden tek tip bilgi hizmetleri sunması

Geniş alıcı seçeneği sunması

Düşük maliyetli iletim olanağı sağlaması

Geliştirilmiş kapsama alanı

Dinleyicinin tercihine göre basit bir yazılı menüden kolay program seçimi


17.Soru

Televizyon tekniğinde siyah renk değerinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


0

0.5

1

1.5

2


18.Soru

I. Giriş bölümü
II. Mikrofon bölümü
III. Monitör bölümü
IV. Çıkış bölümü
V. Frekans bölümü
Yukarıdakilerden hangileri ses mikserinin bölümlerini oluşturur?


I, III ve IV

II, III ve V

I, II ve IV

III, IV ve V

I, III ve V


19.Soru

I- Daha fazla band genişliği

II- Çok uzak noktalara ulaşım

III- Stereo yayın yapma

IV- Atmosferden etkilenmeme

V- Geceleri daha iyi yayın imkanı

Yukarıdakilerden hangileri FM radyo yayıncılığının AM radyo yayıncılığına göre avantajlarındandır?


I, II ve III

II, III ve IV

II, IV ve IV

III, IV ve V

I, III ve IV


20.Soru

“DAB ____ çerçevesinde sayısal radyo yayıncılığında bir standart oluşturmak üzere geliştirilmiştir. 17 ülke ve Avrupa Birliği tarafından tüm dünyadan kullanılması öngörülen bir standart olarak belirlenmiştir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Project 167

Eureka Project 129

Eureka Project 147

Eureka Project 166

Project Eureka 157