Radyo ve Televizyon Tekniği Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemiz radyo yayıncılığında FM bandı frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


87.5MHz-108MHz

148.5kHz-283.5kHz

526.5kHz-1606.5kHz

5950kHz-26100kHz

3MHz-58MHz


2.Soru

Ses sinyal kalitesinin daha iyi olması için aşağıdakilerden hangisi önemlidir?


Analog ses olması

Stereo olması

Sinyal gürültü oranının yüksek olması

Ses seviyesinin yüksek olması

Frekanslarının düşük olması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi FM dalgalarını olumsuz etkileyen unsurlardan biri değildir?


Ormanlar

Elektrik hatları

Denizler

Dağlar

Şehirler


4.Soru

I- Bas sesler

II- Orta frekanslar

III- Tiz sesler

A- 120 Hz – 20 KHz

B- 20 Hz – 320 Hz

C- 320 Hz – 5120 Hz

i- Yoğunluk

ii- Parlaklık

iii- Doygunluk

Yukarıdaki ses frekans aralıkları ile özelliklerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-B-iii, II-C-i ve III-A-ii

I-C-ii, II-B-i ve III-A-iii

I-B-ii, II-C-iii ve III-A-i

I-B-ii, II-C-iii ve III-A-i

I-A-iii, II-B-ii ve III-C-i


5.Soru

Radyonun tarihinde yer alan önemli isimlerden hangisi ‘radyonun babası’ unvanını almıştır?


James Clerk Maxwell

Heinrich Rudolf Hertz

John Ambrose Fleming

Guglielmo Marconi

Lee de Forest


6.Soru

I. Kolay kurguya olanak tanıması
II. Hafifliği
III. Büyük olması
IV. Taşınabilme kolaylığı
Yukarıdakilerden hangileri kasetçalarların avantajları arasında yer almaktadır?


I ve IV

II ve III

I ve III

II ve IV

I ve II


7.Soru

Bir kişi sesi işittiği zaman, ses kaynağına doğru başını çevirir. Ses kaynağının yönü doğru olarak tahmin edilebilir. Bunun temel sebebi nedir?


Sesin düşük hertz'e sahip olması

Sesin kulaklara varmasındaki zaman farkı

Orta kulağın sesi iç kulağa iletmesindeki zaman farkı

Sesin kaynağında yaşanan değişimler 

Sesin yüksek dalga boyuna sahip olması  


8.Soru

Televizyonda her karenin iki kez taranmasının nedeni nedir?


Kare sayısını dengelemek

Sistem frekans değerini azaltmak

Kırpışmayı önlemek

Bir karedeki satır sayısını arttırmak

Yayının her türlü analog sistemde alınmasını sağlamak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yayın stüdyolarında canlı yayın sırasında ihtiyaç duyulan cihazlardan biri değildir?


Mikrofon

Kulaklık

Playback üniteleri

Ses kontrol masası

Kurgu masası


10.Soru

CCD bloğu içindeki Dichroic Mirror'un işlevi nedir?


Işığı üç ana renge ayırır.

Işığı elektrik akım değişimlerine dönüştürür

Işığın yalnızca mavi bileşenini toplar. 

Renk sinyalini oluşturur.

Yatay çıkıştan gelen elektrik yükünü işler


11.Soru

Yapım stüdyolarında iş istasyonlarının kullanımı aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağlamaz?


Kurguda zorluk

Ses frekans ayarı

Sıkıştırma

Derinlik verme

Yedekleme


12.Soru

Ses sinyalleri ile taşıyıcı radyo dalgalarının üst üste bindirilerek tek bir dalga haline getirilmesi işlemine ne ad verilir?


Modülasyon

Stereo

Veri işleme

Dönüştürme

Yöndeşme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DAW sistemlerinin yazılımlarının sahip oldukları arayüzlerden biri değildir?


Multi-track penceresi

Edit penceresi

Mixer penceresi

Effect penceresi

Audio penceresi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikrofon sınıflandırma çeşitlerinden biri değildir?


Empedansları

Çalışma prensipleri

Hassasiyetleri

Yönel özellikleri

Frekans duyarlılıkları


15.Soru

İlk radyo yayın çalışmasının yapıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?


Paris

Londra

Berlin

New York

Roma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modülasyon çeşitlerinden en yaygın olanlarından birisidir?


Frekans modülasyonu

Direkt dalga

yer dalgası

Gök dalgası

FM SİSTEMİ


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "cardioid" mikrofon olarak tanımlanan mikrofon çeşididir?


Tek yönlü

Çift Yönlü

Çok Yönlü

Değişken Yönlü

Yönsüz dairesel


18.Soru

Işığa duyarlı bir hücreye çok parlak bir ışık düştüğünde, o hücrede, hücrenin kapasitesinden fazla bir elektrik yükü oluşmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?


Video Sinyali

Patlama

Taşma

Karartma

Aşırı Yük Birikimi


19.Soru

Türkiye'de, İstanbul'dan Antalya'ya otomobili ile seyahat eden birinin, araba radyosundan hiç kesilmeden, kanal değiştirmeden, kanal aramadan, aynı radyo kanalını dinleme isteğini hangi yayın sistemi sağlayabilir?


FM radyo kanalından 

AM radyo kanalından

DAB yayın kanalından 

Cep telefonu radyosundan 

İnternet radyosundan


20.Soru

En - boy oranı 16:9 olan bir görüntünün şekil bozukluğuna uğramadan 4:3 en - boy oranlı bir ekranda, ekranın üstünde ve altında siyah boşluklar oluşturularak izlenmesini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?


Squeeze

Edge Crop

Letterbox

Pillarbox

4:3