Radyo ve Televizyon Tekniği Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo dalgaları ölçüm birimidir?


DAB Teknolojisi

FM MODÜLASYONU

AM MODÜLASYONU

Hertz

HD Radyo sistemi


2.Soru

Genlik modülasyonlu vericilerden yayın yapma imkânı tanıyan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


HD Radyo

S-DAB

DRM

T-DAB

DAB


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de radyo yayıncılığı'nın başlangıç tarihidir?


1920

6-mayıs-1927

1930

1904

1883


4.Soru

Bir film yapımı için doğada ortam sesi kaydedilmesi istenmektedir. Ancak havada rüzgâr vardır. Ne tür bir mikrofon kullanılmalıdır?


Dinamik-tek yönlü

Şerit-çok yönlü ve rüzgârlıkla

Kondansatör-tek yönlü

Kondansatör-çok yönlü ve rüzgârlıkla

Dinamik-çok yönlü ve rüzgârlıkla


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik mikrofonun dezavantajları arasındadır? 


Elektrik enerjilerini kendileri üretirler.

Ortamdaki diğer seslerden az etkilenirler.

Ses tonları daha sert ve vurguludur.

Yüksek frekanslara karşı tepkileri azdır

Diğer mikrofonlara göre fiyatları ucuzdur.


6.Soru

Ultra High Frequency (UHF) bandının frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


30 - 300 KHz

3-30 MHz

30 - 300 MHz

300 MHz - 3 Ghz

300 KHz - 3 MHz


7.Soru

“…… tüpü 1960 yılında geliştirildi. Tüpün ön yüzeyi Kurşun Oksit ile kaplanmıştı. Tüp daha duyarlı hale getirilmişti ve hatırlama özelliği çok azdı.”
Aşağıdakilerden hangisi uzun süre televizyon stüdyolarında kullanılan kamera tüplerinden biri değildir?


Vidicon

Plumbicon

Iconoskop

İmaje Orthicon

Charge Coupled Device


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal ses formatının, analog ses formatına göre üstünlükleri arasında yer almaz?


Daha geniş dinamik alan

Maliyet düşüklüğü

Ses dalgalarının kayıt ortamında doğrudan temsil edilmesi

Hatasız kopyalama ve çoğalma

Uzun ömürlülük ve arşivleme kolaylığı


9.Soru

Tarihte ilk radyo yayınını yapan bundan dolayı radyonun babası olarak da anılan isim aşağıdakilerden hangisidir?


James Clerk Maxwell

Heinrich Rudolf

Guglielmo Marconi

Lee de Forest

John Ambrose Fleming


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4:3 analog TV/SDTV en-boy oranıdır?


1.33:1

1.66:1

1.78:1

1.85:1

2.35:1


11.Soru

Her bir örnekleme için tanımlanan "bit" sayısı ne ile ifade edilir?


Örnekleme oranı

Dinamik alan

Bit derinliği

Frekans tepkisi

Gürültü


12.Soru

Ses sinyali ve yaşıyıcı bir dalganın hava içindeki yayılımı ne olarak tanımlanır?


Modülasyon

Genlik

Frekans

Dalgaboyu

Dalga aralığı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genliğin elektirik ölçümüne verilen isimdir?


genlik

volt ya da amper

desibel

sesin hızı

titreşim


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ses cihazının, sesin frekans aralığını algılayabilme ve işleyebilme sınırlılığı olarak adlandırılır?


Ses şiddeti ve sinyal seviyesi

Maksimum ses basınç seviyesi

Hassasiyet

Frekans tepkisi

Empedans


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses sinyalindeki gürültünün tanımıdır?


dinamik alan

hata düzeltebilme

ses kaydında kullanılan ses cihazlarından oluşabilecek elektronik gürültülerdir

indirgenmiş gürültü

daha geniş dinamik alan


16.Soru

Sesin oluşumunda titreşim kaynağı ve enerji kaynağı kadar ortam da belirleyici öğedir. Bulutsuz, açık bir havada gece vakti deniz ortasında veya suyun altında seslerin izledikleri yollar birbiriden farklıdır.Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak özellikle sesin hangi özelliği moleküllerin yoğunluğuna, ısıya ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir?


Desibel

Genlik

Frekans

Ses hızı

Dalga boyu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi renklerin siyah beyaz veya renk parlaklığı seviyesini ifade eder?


Luminance

CCD

Vectorscope

Saturation

Burst


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin sayısal ses formatının, analog ses formatına göre üstün özelliklerinden biri olduğu söylenemez?


Daha geniş dinamik alan

Uzun ömürlülük

Hata düzeltebilme

Optimum Sinyal Seviyesi

İndirgenmiş gürültü


19.Soru

1800 yılında pili keşfeden İtalyan fizikçi Alessandro Volta ile anılan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Hertz

Amper

Volt

MB

Ohm


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikrofonların ses alma kalitelerini etkileyen özelliklerden biri değildir?


Kayıt cihazı

Hassasiyet

Frekans Tepkisi

Yakınlık Etkisi

empedans