Radyo ve Televizyon Tekniği Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

16:9 en-boy oranlı görüntünün 4:3 oranlı ekranda küçültülmeden aynı boyutlarda izlenmesi durumunda, görüntü ekranda nasıl seyredilir?


Her iki yanda siyah boşluk

Üstten ve alttan basık

Üstte ve altta siyah boşluk

Sağdan ve soldan basık

Kenarlardan kesilmiş


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses stüdyolarının olması gereken özelliklerinden biri değildir?


Dışarıdan gelebilecek seslere karşı yalıtımı olmalıdır.

Yansıma ve emilmeyi sağlayan akustik özellikler taşımalıdır.

Kontrol odası ve stüdyo arası katı iletişim engellenmedir.

Oda içinde oda olarak yapılmalıdır.

Stüdyo odası tamamıyla cam olmalıdır.


3.Soru

CCD hangi yılda Bell Laboratuarlarında George E.Smith ve Willard Boyle tarafından geliştirilmiştir?


1969

1970

1971

1968

1967


4.Soru

Genliğin şiddet ölçümü aşağıdakilerden hangisidir?


Amper

Volt

Desibel

Santigrat

Velocity


5.Soru

Siyah, gri ve beyazdan oluşan resimlerin satırlar halinde taranması ile elde edilen elektrik akım değişim seviyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


0: Siyah; 0.5: Gri; 1: Beyaz

0: Gri; 0.5: Siyah; 1: Beyaz

0: Beyaz; 0.5: Gri; 1: Siyah

0: Siyah; 0.5: Beyaz; 1: Gri

0: Beyaz; 0.5: Siyah; 1: Gri


6.Soru

I- DAB

II- HD radyo

III- DRM

A- Genlik modülasyonlu vericilerden yayın yapma

B- Karasal verici istasyonları üzerinden yayın yapma

Yukarıdaki sayısal radyo yayıncılığı türleri ve yayın tekniklerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?


A-I ve B-II

A-III ve B-II

A-II ve B-III

A-III ve B-I

A-II ve B-I


7.Soru

Eski AM ve Radyo ve FM radyo yayınlarının frekanslarından yayın yaparken aynı anda bu yayınları bozmadan sayısal radyo yayınının da yapılmasına imkan veren teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? 


AM yayıncılık

FM yayıncılık

HD radyo sistemi

DRM sistemi

S-DAB sistemi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, sayısal kayıt sistemlerinin radyo yayıncılığında daha çok kullanım alanı bulmasına neden olan etkenlerden biri değildir?


Nitelikli ses kaydedebilme olanağı

Band dışında kayıt ortamları sunması

Kolay erişim ve yapım olanakları sağlaması

Ses kaydında sınırlılıkları ortadan kaldırması

Analog teknolojinin kullanılamaz hale gelmesi


9.Soru

Renk ile ilgili aşağıda verilen denklemlerden hangisi doğrudur?


Renk Türü= Renk Doyumu+ Renk Tonu

Renk Doyumu= Renk Türü+ Renk Tonu

Renk Tonu= Renk Doyumu+ Renk Türü

Renk Türü= Renk Sıcaklığı+ Renk Doyumu

Renk Tonu= Renk Türü+ Renk Sıcaklığı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kasetçalar ya da teyp çalar cihazlar yayıncılar tarafından kullanılmaya başlamıştır?


1960'ların ortalarından sonra

1950'lerin sonunda

1970'li yıllarda

1980'lerde

2000'li yıllar sonrası


11.Soru

I. Sesin en düşük seviyesine dinamik alan denir.
II. Monitörler aracılığıyla izlenir ve dinlenir.
III. Ses operatörü ile kontrol edilir.
IV. Aniden yükseldiğinde voltaj düşer.
V. Dinlenmesinde referans kulaklık ve hoparlörler kullanılır.
Yukarıdakilerden hangileri ses için söylenebilir?


I, II ve III

II, III ve V

I ,III ve IV

II, IV ve V

II, III ve IV


12.Soru

Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Marconi ''telsizin babası'' olarak anılmaya başlamıştır?


1887

1860

1883

1904

1907


13.Soru

1860' lı yıllarda ışık dışında dalgalardan yararlanarak nesnenin varlığının saptanabileceğini öne süren, çalışmaları ile radyonun keşfine olanak sağlayan ünlü matematikçi kimdir?


Guglielmo Marconi

Rudolf Hertz

Lee de Forest

James Clerk Maxwell

John Ambrose Fleming


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo dalgalarının ölçümünde kullanılan birimdir?


Hertz

Decibel

Lux

Kelvin

Bit


15.Soru

I) Frekans Tepkisi II) Bit Derinliği III) Yüksek Ses Seviyesi ve Bozulma IV) Optimum Sinyal Seviyesi V) Elektriksel İşaretler Yukarıdakilerden hangileri ses cihazlarında, ses sinyal kalitesine etki edebilecek temel unsurlardır?


I-II

III-IV-V

I-III-IV

II-V

II-IV-V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal kayıt sistemlerinin radyo yayıncılığında daha çok kullanım alanı bulmasının nedenlerinden biri değildir?


Nitelikli ses kayıtları

Band dışında sayısal kayıt ortamlarını kullanması

Kolay erişim ve yapım olanakları sağlaması

Ses kaydında sınırlılıkların ortadan kalkması

Başlangıç (cue) noktasını bulabilme olanağı sağlaması


17.Soru

FM radyo yayınlarının frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


148 khz - 300 khz

1 mhz - 5,5 mhz

87,5 mhz - 108 mhz

170 mhz - 320 mhz

526 khz - 1606 khz


18.Soru

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?


Bir renk dairesi üzerindeki vektörün açısı rengin doyumunu belirler.

Bir renk dairesi üzerinde herhangi bir noktadaki renk türünün tanımlanabilmesi, o noktadaki renk çubuklarına ve ışığa bağlıdır.

Luminance, renklerin siyah beyaz veya renk parlaklığı seviyesidir.

Luminance “X” harfi ile gösterilir.

PAL televizyon sisteminde her rengin doyumu ve tonu standart değildir.


19.Soru

Elektromanyetik dalgaların varlığını ortaya koyarak radyonun temellerini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


James Clerk Maxwell

Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

Lee de Forest

Sir John Ambrose Fleming


20.Soru

HDTV (High Definition Television)nın en-boy oranı kaçtır?


4:3

5:3

9:3

16:4

16:9