Radyo ve Televizyon Tekniği Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel ses sistemlerinde ses giriş ve çıkışlarda kullanılan dengeli bağlantı konnektörüne verilen addır?


TS konnektör

RCA konnektör

BNC fiş

Dengeli kablo

XLR konnektör


2.Soru

Türkiye'de radyo yayınlarının başlangıç tarihi hangisidir?


1887

1907

1927

1912

1883


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa dalga olarak tanımlanır?


Çok yüksek frekans

Yüksek frekans

Orta frekans

Alçak frekans

Çok süper yüksek frekans


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doppler etkisine örnek olarak gösterilebilir?


Motorlu bir aracın geçişi
Şimşek çakması
Ampulden yayılan ışık
Kapı zilinin çalması
Suya atılan taş

5.Soru

DAW sistemlerde ses sinyali aşağıdaki hangi donanım aracılığıyla iletilir?


Ses kartı

Video kartı

Ekran

Fare

Klavye


6.Soru

Ses kontrol masasının diğer adı nedir?


Controller

Mixer

Transmitter

Equalizer

Compressor


7.Soru

Türkiye’de radyo yayınları hangi yılda başlamıştır?


1916

1918

1923

1927

1930


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DAB (Digital Audio Broadcasting-Sayısal Ses Yayıncılığı) teknolojisinin getirdiği yeniliklerden değildir?


Dinleyicinin tercihine göre basit bir yazılı menüden kolay program seçebilmesi

Geniş alıcı seçenekleri

Geliştirilmiş kapsama alanı

Düşük maliyet

Var olan AM ve FM frekanslarından yararlanma olanağı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “frekans”ı tanımlamaktadır?


Tarama ışınının geri dönüşü süresine frekans denir.

Resmin ekranda görülebilir olması için elektrik akımlarının ışık haline dönüşmesine frekans denir.

Tarama ışınının her kareyi ikişer satır halinde taramasına frekans denir.

Bir saniyedeki titreşim sayısı veya sinyalin kaç defa tekrar edildiği frekans olarak adlandırılır.

Dalganın periyodik hareketinde eksenin en üst ve en alt tarafında maksimum düzeye ulaştığı yere frekans denir.


10.Soru

Beyne giden sinir sinyalleri dönüşerek konuşma, müzik ya da gürültü biçimlerindeki “ses” olarak algılanır. Aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde bu dönüşüm doğru biçimde sıralanmıştır?


Sinir Sistemi Yolu-İşitsel Algı-Beyin-Elektrik Enerjisi

İşitsel Algı-Beyin-Elektrik Enerjisi-Sinir Sistemi Yolu

Elektrik Enerjisi-Beyin-Sinir Sistemi Yolu-İşitsel Algı

Elektrik Enerjisi-Sinir Sistemi Yolu-Beyin-İşitsel Algı

Sinir Sistemi Yolu-Beyin-Elektrik Enerjisi-İşitsel Algı


11.Soru

Ses kurgusunda, ses kaydının sesin belli bir seviyeyi geçmemesi ve düşük ses seviyeleri ile yüksek ses seviyeleri arasındaki seviye farkını azaltmak için hangi sinyal işlemci kullanılır?


Compressor

Equalizer

Normalization

Reverb

Echo


12.Soru

Ses kayıtlarında ses seviyesindeki ani yükselmeleri engelleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?


Ses kaynağı ile mikrofon teması engellenmelidir

Kayıt öncesi ses provası yapılmalıdır

kompresör kullanılabilir

Ses kayıt ayarları manuel yapılmalıdır

Ses kayıt seviyesi optimum bir seviyede korunmalıdır


13.Soru

Tarama yapılırken her satırdaki ışık yoğunluğu elektrik akımlarına dönüştürülür. Elektrik akımlarına ….. ….. darbeleri eklenerek resim sinyalleri oluşturulur.
Yukarıdaki tanımda boş kalan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Eş zamanlama

Kırpışma

Boşluk

Renk referans

Satır oluşturma


14.Soru

Dengeli sistemlerde ses sinyal seviyesi değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1.23V

0.316V

2V

0.5V

4V


15.Soru

Bir ses kaydında kullanılabilecek en güvenli alan aşağıdakilerden hangisidir?


Sinyal bozulma seviyesi ile gürültü seviyesi arasındaki alan

Sinyal bozulma seviyesi ile optimum çalışma seviyesi arasındaki alan

Optimum çalışma seviyesi ile gürültü seviyesi arasındaki alan

Düz frekans tepki çizgisi

0 dB ile -96 dB ses seviyesi arasındaki alan


16.Soru

Sinemada film göstericisinin hızı bir saniyede kaç kare geçecek şekilde ayarlanmıştır?


12

14

24

25

30


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ''telsizin babası'' olarak anılan kişidir?


Maxwell

Hertz

Marconi

Forest

Fleming


18.Soru

Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisinin renk ısısı en yüksek Kelvin değerindedir?


Tungsten-Halojen ampul

Mum

HMI Ampul

Akşamüstü gün ışığı

Stüdyo floresant ampul


19.Soru

Aşağıdakilerden hangileri sayısal teknolojinin kullanıldığı radyo yayınlarının iletiminde kullanılır?
I. Uydu
II. TV
III. Kablo
IV. İnternet
V. Anten


I, III ve IV

II, III ve V

I, II ve IV

III, IV ve V

I, III ve V


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bazı seslerin, ortamdaki diğer seslerin varlıkları yüzünden algılanamamasını tanımlamaktadır?


Düşük frekans

Eşit ses yoğunluğu

Ses basınç seviyesi

Akustik faz

Maskeleme