Radyo ve Televizyon Tekniği Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sesin oluşup kulağa ulaşabilmesi için gerekli olan 3 temel koşul aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?


Enerji kaynağı, ortam, titreşim kaynağı

Ortam, enerji kaynağı, titreşim kaynağı

Titreşim kaynağı, ortam, enerji kaynağı

Titreşim kaynağı, enerji kaynağı,ortam

Enerji kaynağı, titreşim, ortam


2.Soru

FM yayın vericilerinin gücü aşağıdakilerden hangisidir?


10W ile 50kW

10W ile 5kW

100W ile 50kW

10kW ile 50kW

1W ile 5kW


3.Soru

Karasal verici istasyonları üzerinden yayın yapılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


DAB

T-DAB

DRM

S-DAB

HD Radyo


4.Soru

Radyo yayınlarının iletiminde modülasyona gerek duyulmasının nedenlerinden biri değildir?


Alçak frekanslı sinyallerin elektromanyetik dalgalar halinde yayılabilmesinin sağlanması

Alçak frekanslı sinyal enerjilerinin uzak mesafeye gidebilmek için yeterli olmaması

Ses sinyalleri ile taşıyıcı radyo dalgalarının aynı dalga düzeninde olmaları

Ses sinyalinin hava içinde yayılımı için taşıyıcı dalgaya ihtiyaç duyması

Gerekli yayın mesafesinin sağlanması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikrofonların ses alma kalitelerini etkileyen özelliklerden değildir?


Frekans tepkisi

Ses şiddeti ve Sinyal seviyesi

Hassasiyet

Empedans

Voltaj


6.Soru

Radyo frekanslarından hem gündüz hem gece yayım alanı geniş olan aşağıdakilerden hangisidir?


Alçak frekans

Çok alçak frekans

Orta frekans

Yüksek frekans

Süper yüksek frekans


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HMI ampulun renk ısı değeridir?


5600K

5400K

6800K

3200K

8000K


8.Soru

Ses sinyalleri ile taşıyıcı radyo dalgalarının üst üste bindirilerek tek bir dalga haline getirilmesi işlemine ne ad verilir?


Modülasyon

Hertz

Frekans

Dalga boyu

Parazit


9.Soru

Radyo istasyonlarının en çok dinleyiciye ulaştığı zaman dilimi nasıl adlandırılır?


Prime-time

Day-time

Off-time

Drive-time

On-time


10.Soru

Ses kurgusunda sesleri birleştirmeye ne ad verilir?


Mixing

Dolby

Edit

Capture

Dubbing


11.Soru

Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi daha uzağa ulaşabilir?


3 kHz-30 kHz

30 Khz-300 kHz

3 MHz - 30 MHz

300 MHz-3 GHz

3 GHz-30 GHz


12.Soru

Aşağıdakilerden hangilerinin stüdyo için kullanılan tanımlamalardan olduğu söylenebilir?
I. Self – Operation
II. İş İstasyonu
III. Combo
IV. Prodüksiyon


Yalnız I

I, III, IV

Yalnız II

II, III

Hepsi


13.Soru

DAB teknolojisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Avrupa’da kullanılmamaktadır.

Türkiye’de kullanılmaktadır.

Frekans verimliliği düşüktür.

Yeni uygulamalar eklenemez.

Kullanımı karmaşıktır.


14.Soru

Aşağıdaki konnektör çeşitlerinden hangisi dişi ve erkek olarak ikiye ayrılmaktadır?


6.5mm. jak

XLR konnektör

Toslink

RCA/Phone jak

3.5mm. mini jak


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sadece sayısal kayıt sistemleri tarafından sağlanan avantajlardan biri değildir?


Üstün ses kalitesi

Düşük maliyet

Uzun kullanım süresi

Daha fazla veri depolama

Ses kaydını silme


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişi sabitken, yanından geçen aracın motor sesi ilk önce tiz, kişiden uzaklaştıkça bas olarak işitilmesini açıklayan kavramdır?


Ses perdesi

Maskeleme

Doppler etkisi

Ses basınç seviyesi

Eşit ses yoğunluğu


17.Soru

PAL televizyon sistemlerinde televizyonda kırpışmanın önlenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Geçmeli tarama

Akım dönüştürülmesi

Işık dönüştürücü

Eş zamanlama

Yatay tarama


18.Soru

I) Ses dalgaları doğrudan bir temsilinin kayıt ortamına aktarılır.II) Orijinal sesin dalga biçimi örneklenir ve ses sinyali olarak kopyalanır.III) Ses dalgaları sürekliliği olmayan basamaklı verilere dönüştürülür.Yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri analog ses sinyali ile ilgilidir?


Yalnız I

I ve III

Yalnız III

I ve II

II ve III


19.Soru

I. İletim verimliliği
II. Ekonomik fiyatlar
III. Yayın bandının daha etkin kullanımı
IV. CD kalitesinde ses
Radyo yayınlarında sayısal teknoloji kullanımının avantajları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

I, II ve IV

Hepsi


20.Soru

Düşük frekans, 320 Hz ile 5.120 Hz arasındaki frekanslardır ve dengelenmesi oldukça önemli bir frekans aralığıdır. Sese hem doygunluk katan hem de titreşimlerle algısal olarak insanları etkileyen sesler yüksek frekanslı seslerdir.
Yukarıda altı çizili verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle değiştirildiğinde doğru olur?


Orta frekans-yüksek frekans

Yüksek frekans-düşük frekans

Yüksek frekans-orta frekans

Orta frekans- düşük frekans

Düşük frekans-orta frekans