Radyo ve Televizyon Tekniği Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Eureka Project 147” çerçevesinde sayısal radyo yayıncılığında bir standart oluşturmak üzere geliştirilmiştir?


UHD

HD

DRM

DAEB

DAB


2.Soru

Sesleri kulağımızla duymamıza aşağıdakilerden hangisi neden olur?


Ses dalgaları kulak içinde basınç oluşturur

Ses kaynağı hava moleküllerini hareketlendirir

Ses kaynağına fiziksel darbe uygulandığında

Hava molekülleri ses dalgası oluşturduğunda

Havanın ses moleküllerini hareket ettirmesiyle


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CCD'lerin özelliklerinden biri değildir?


Sarsıntılarda görüntünün bozulması

Fiziki olarak küçük olmaları

Besleme voltajlarının düşük olması

Çok az ışıklı ortamlarda görüntü alabilmeleri

Ayar zorluğunun olmaması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi algılanan sesin fiziksel davranışlarını tanımlar?


Akustik

Frekans

Şiddet

Sesin rengi

Ses zarfı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapım stüdyolarında gerçekleştirilen en önemli işlerden biridir?


Ses kurgusunun yapılması

Canlı yayın yapılması

Vericiye sinyalin gönderilmesi

Uydu bağlantısının yapılması

Canlı yayınların dinlenmesi


6.Soru

Türkiye'de Anadolu topraklarının büyük çoğunluğuna radyo yayını yapmak isteyen bir kuruluşa en ekonomik şekilde, ne tür bir radyo yayın şekli önerilmelidir?


Her şehre FM radyo vericileri kurulur. 

Kayseri'den güçlü bir FM yayını yapılır.

Ankara'dan AM modülasyonlu güçlü yayın yapılmalı.

İstanbul'dan uydu yayını yapılmalı.

Her şehre küçük AM modülasyonlu yayın istasyonları kurulmalı.


7.Soru

I- Sesin frekansı

II- Sesin genliği

III- Ses zarfı

IV- Sesin yoğunluğu

A- Bir saniyede oluşan titreşin sayısı

B- Sesin dalga boyunun yüksekliği

Yukarıdaki ses özellikleri ile uygun tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-B ve II-A

II-A ve IV-B

I-A ve II-B

I-A ve III-B

III-A ve IV-B


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Equalizer'ın görevini doğru şekilde tanımlamaktadır?


Sesin frekansını dengeler

Ses seviyesini sınırlar

Kompresörün devreye gireceği seviyeyi belirler

Ses sinyal seviyesinin eşiğini belirler

Sesteki ani artışlara karşı sesi belli seviyede sınırlar.


9.Soru

Sağlıklı bir insan kulağının işitebildiği frekans aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?


20Hz - 20000Hz

10Hz - 10000Hz

20Hz - 25000Hz

15Hz - 20000Hz

5Hz - 30000Hz


10.Soru

PAL görüntü sistemlerinde saniyede kaç kare vardır?


23

24

25

26

27


11.Soru

Saniyede 150 kez titreşen bir gitar telinin frekansı nedir?


1

1/150

150

100

250


12.Soru

“Bir renk dairesi üzerinde, dairenin merkezini çembere doğru birleştiren vektörün boyu rengin ……………………….. belirler. Bir renk dairesi üzerindeki vektörün açısı ise rengin ………………….. belirler.”
Yukarıdaki tanımlardaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


Tonunu-Doyumunu

Doyumunu-Tonunu

Sıcaklığını-Soğukluğunu

Soğukluğunu-Sıcaklığını

Tonunu-Türünü


13.Soru

Radyo dalgaları ölçüm birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Mors alfabesi

Frekans

Hertz

Bit

DAB


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın "işitme eşiği" değerleridir?


0 dB-SPL / 180 db-SPL

0 dB-SPL / 140 db-SPL

20 dB-SPL / 150 db-SPL

20 dB-SPL / 140 db-SPL

0 dB-SPL / 120 db-SPL


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog ses kurgusunun avantajlarındandır?


Daha hızlı kullanılabilmesi

Kullanımının kolay olması

Daha kaliteli olması

Tüm işlemlerin tek bir cihazla yapılmadı

Hatalar karşısında daha esnek olması


16.Soru

Ses kayıt/ kurgu yazılımlarında kalıcı işlemlerin uygulandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?


Edit

Render

Mix

Multi-track

Copy


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanal ses masalarının geleneksel masalara kıyasla avantajlarından biri değildir?


Anlık kayıtlarda kullanım kolaylığı

Ses kaynaklarının farklı bir biçimde kullanılması

Bazı özelliklerin eklenmesi

Bilgisayarın pek çok şeyi hafızasında tutması

Önceki anonsların kontrol edilebilmesi


18.Soru

Standart AM yayın vericilerinin gücü ..... ile ..... arasında değişmektedir, cümlesindeki boş alanları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


5W, 50kW

5kW, 50kW

10W, 10kW

1W, 10kW

10kW, 100kW


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  desibeldeki en yüksek ses seviyesi ile en düşük ses seviyesi arasındaki değişken alanı ifade etmektedir?


Genlik

Yoğunluk

İşitme eşiği

Dinamik alan

Eşit ses yoğunluğu


20.Soru

Stüdyo dışında, açık bir gökyüzü altında, gün ışığının fazla olduğu zaman kullanılan kamera filtresi aşağıdakilerden hangisidir?


2800 K

3200 K

5600 K + 1/4 ND

5600 K

5600 K + 1/16 ND