Radyo ve Televizyon Tekniği Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnternet üzerinden dünyadaki hemen hemen tüm radyoların dinlenebilmesi, sayısal radyoculuğun getirdiği avantajlardan hangisiyle ilgilidir?


Yayın bandının etkin kullanımı

CD kalitesinde ses

Daha ekonomik prodüksiyon olanakları

Frekans verimliliği

İletim verimliliği


2.Soru

Televizyonda bir resim karesi oluştururken kırpışmanın önlenebilmesi için tek ve çift satırların birbirlerinin içine geçirilerek taranması yöntemine ne ad verilmektedir?


Düşey Tarama

Dikey tarama

Geçmeli Tarama

Kırpışma

Yatay Tarama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal radyonun özelliklerinden değildir?


Sayısal radyo yayıncılığının pahalı olması

CD kalitesinde seslerin yayınlanması

Frekans verimliliği

Radyo yayın bandının daha etkin kullanılması

Daha düşük güçte yayın imkanı


4.Soru

Kaydedilmek istenen sesleri toplayan ve bu sesleri elektrik sinyalleri olarak kayıt cihazına ya da ses mikserine gönderen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?


Ses monitörü

VU metre

Program peak meter

Empedans

Mikrofon


5.Soru

Radyo yayınlarının öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Yapımlarını dinleyicilere ulaştırmak

Reklam almak

Kısıtlı bir dinleyici sayısına ulaşmak

Yayın kalitesini düşürmek

Müzik yayını yapmak


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik tayf içinde bulunmamaktadır?


Gamma ışınları

x- ışınları

Görünür ışık

Amplifikatör

radyo dalgaları


7.Soru

Renklerin siyah beyaz veya renk parlaklığı seviyesini tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Burst

Vektroskop

Chrominance

Colorbar

Luminance


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Işık saniyede 400.000 km hızla yayılır.

Dalga boyu Hz ile gösterilir.

Frekans ile dalga boyu ters orantılıdır.

Dalga boyu, sinyalin yoğunluğunu gösterir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses frekans birimidir?


Hz
dB
db-SPL
W
V

10.Soru

Kamera üzerindeki hangi filtre stüdyo çekimlerinde kullanılır?


ND Filtre

1. Filtre: 3200 K

2. Filtre: 5600 K+1/4 ND

3. Filtre: 5600 K 

4. Filtre: 5600K+1/16 ND


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak açıklanmıştır?


Willoughby Smith 1875 yılında Selenyum elementinin foto iletken özelliğini keşfetmiştir.

Sinemada film göstericisinin hızı bir saniyede 30 kare geçecek şekilde ayarlanmıştır.

Hareketli resimlerin ekranda oluşabilmesi için tarama ışını her kareyi dikey olarak satır satır tarar.

PAL ve SECAM sistemlerinde bir karedeki satır sayısı 625’tir.

NTSC sisteminde hareketliliğin sağlanabilmesi için saniyede 25 kare gösterilir.


12.Soru

Televizyon stüdyolarında renk doyum ve ton kontrollerinin yapıldığı monitöre ne ad verilir?


Luminance

Burst

Vektroskop

Colorbar

Frame


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses monitörlerinden biri değildir?


Mikrofon

PPM

dBFS

VU metre

Hoparlör


14.Soru

“Sesler aynı perdeye, yoğunluğa, ve süreye sahip olsalar da her sesin temel ve harmonik frekansların birleşiminden oluşan kendine özgü bir yapısı vardır. Sesler arasındaki bu farklılık onların ton niteliklerini ya da ton renklerini oluşturur.” Şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ses Rengi

Frekans

Ses Zarfı

Genlik

Yoğunluk


15.Soru

Sinemada film göstericisinin hızı bir saniyede ..... kare geçecek şekilde ayarlanmıştır, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


24

25

50

75

100


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1907 yılında telsizin babası olarak anılan kişidir?


Guglielmo Marconi

Lee de Forest

James Clerk Maxwell

Rudolf Hertz

Thomas Alva Edison


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal kurguyu tanımlar?


Doğrusal olmayan kurgu

Doğrusal kurgu

Assemble kurgu

Insert kurgu

Bant kurgu


18.Soru

I. Geceleri daha uzağa ulaşabilir.

II. Doğrusal olarak ilerlemektedir.

III. Gök dalgası ikincil hizmet alanını oluşturmaktadır.

IV. Dinleyicilere sinyal zayıfladığı için 80-100 km yarıçapında ulaşır. 

V. Uzun-orta-kısa dalga olmak üzere üç bandda yayın yapmaktadır.

Yukarıdakilerden hangileri AM modülasyonu kullanan radyo yayınlarının özelliklerindendir?


I-III-V

I-II-III

II-IV

I-II 

II-IV-V


19.Soru

Mikrofonlar yönel özellikleri bakımından dört farklı türde olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden biri değildir?


Tek yönlü mikrofonlar

Çift yönlü mikrofonlar

Çok yönlü mikrofonlar

Değişken yönlü mikrofonlar

Yönsüz mikrofonlar


20.Soru

Radyo ses sisteminde yayınlanacak doğal sesleri "elektriksel forma" dönüştüren aygıta ne ad verilir?


Hoparlör

Frekans çevirici

Hertz dalgası

Radyo dalgası

Mikrofon