Radyo ve Televizyon Tekniği Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dengeli çıkışa sahip bir CD okuyucunun ses çıkışını, dengesiz girişe sahip bir anfinin girişine bağlanması istendiğinde en iyi ses aktarımı için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


TS konnektörlerin canlı ucu bağlanmaz.

TS konnektörlerin şase ucu bağlanmaz.

Dengeli konnektörde 1 ve 3 nolu uçlar birleştirilir.

Dengeli konnektörde 2 ve 3 nolu uçlar birleştirilir.

Dengeli sinyal kablosu dengesiz ses girişine bağlanmaz.


2.Soru

Renk ısısı ölçü birimi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?


Celcius

Fahrenheit

Reaumur

Kelvin

Santigrat


3.Soru

Ses ve görüntü kayıtlarının, ham kayıt olarak da ifade edilen ilk biçimlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Master

Audio

Track

Stereo

Efekt


4.Soru

İstenmeyen sesleri temizlemek amacıyla analog ses kurgusunda band kaç derece açı ile kesilir?


90°

60°

45°

30°

15°


5.Soru

Evlerde kullanılan ampulün renk ısısı birimi cinsinden değeri kaçtır?


2700

2800

3200

3300

5600


6.Soru

Ses kurgusunda ortam sesleri sessin sahip olduğu unsurladan hangisi  içinde ele alınmaktadır?


Ses efekti

Müzik

Diyalog

Analog

Arajman


7.Soru

Yapım stüdyolarını yayın stüdyolarından ayıran en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomikliği

Geniş ortamlar olması

Kaydedici ortamlar olması

Akustiği

Esnekliği


8.Soru

Stüdyoda, açık oturumdaki konuşmacıların mikrofonlarını bir anda açıp kapatmak için ses mikserinde ne yapılır?


Konuşma mikrofonları Grup 1 veya Grup 2'ye bağlanarak kontrol edilir.

Mikrofonlar 'send' girişine bağlanır.

Mikrofonlar 'return' girişine bağlanır.

Mikrofonların ses seviyeleri kısılır.

Her mikrofon tek tek açılıp kapatılır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CCD’lerin kısımlarından biri değildir?


Işık Algılayıcı Hücre

Dikey Geçiş

Yatay Geçiş

Giriş Katı

Çıkış Katı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikrofon aksesuarlarından biri değildir?


Sehpa

Faz

Boom olta

Klips

Süspansiyon


11.Soru

“..., canlı yayın kayıtlarındaki anonsların kaydedilmesidir.”
Yukarıda ... ile boş bırakılan alana karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Aircheck

Cartridge

On Air

Casette

Transmitter


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dengeli sistemler ve dengesiz sistemler arasındaki farkı belirtir?


Voltaj farkı

Headroom alanı

Kalibre ayarı

Test sinyal çıkışı

Dinamik alan


13.Soru

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi radyo konusunda ilk öncü çalışmaları yapmıştır?


James Clark Maxvell

Heinrich Rudolf Hertz

Gulielmo Marconi

Lee de Forest

John Ambrose Fleming


14.Soru

I- VU

II- PPM

III- dBFS

  1. -18
  2. 0
  3. 4

Yukarıdaki ses seviye göstergeleri ile ses kayıt seviyesi optimum değerlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?


I-A, II-C ve III-B

I-B, II-A ve III-C

I-B, II-C ve III-A

I-C, II-B ve III-A

I-A, II-B ve III-C


15.Soru

Çalışma prensibi “elde edilen sesin bir anten aracılığıyla havaya gönderilmesi ve başka bir noktadan yine anten aracılığıyla alınarak insan kulağının sesi duyulacak şekle getirebilmesi” olarak ifade edilen araç aşağıdakilerden hangisidir?


Televizyon

Bilgisayar

Yazıcı

Ses kartı

Radyo


16.Soru

Televizyon tekniğinde satırların elektrik akımlarına dönüştülmesinde beyaz seviyesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1

0.5

0

1.5

2


17.Soru

16:9 en boy oranı çekilmiş bir filmi, 4:3 en boy oranı olan bir TV'de bozulma olmadan izlemek istersek, ekranda aşağıdakilerden hangisi olacaktır?


Sağ ve solda yer alan siyah boşluklar

Üstten ve alttan sıkışmış görüntüler

Ekranın tamamını dolduran görüntüler

Yanlardan sıkışmış görüntüler

Altta ve üstte yer alan siyah boşluklar


18.Soru

FM yayınlarının avantajları ilk ne zaman görülmüştür?


1. Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı

Vietnam Savaşı

Körfez Savaşı

Büyük Britanya Savaşı


19.Soru

Stüdyo ve kontrol odası arasında yer alan camlar arasındaki hava boşluğu en az kaç milimetre olmalıdır?


10

25

50

100

150


20.Soru

Kamera gövdesi içindeki en önemli blok aşağıdakilerden hangisidir?


Toplama Ünitesi

Görüntü Algılayıcı

Çıkış Katı

Renk Çubukları

Giriş Katı